Actueel


25 februari 2019

Nieuw op te starten leesgroep rond het boek van Anselm Grün: Gelukkig ouder worden.

De bekende benedictijner-monnik Anselm Grün staat in dit boekje stil bij de uitdagingen van het ouder worden-aanvaarden, loslaten en zich verzoenen- en gaat na welke kansen deze kunnen bieden. De kerngedachte is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook nieuwe deugden zal ontdekken zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of aanvaarding.

Anselm Grün, zelf de zestig gepasseerd moedigt zijn lezers aan om bewust met het ouder worden om te gaan. Hij toont aan dat deze levensfase een spirituele tijd van groei en rijpheid kan zijn die nieuwe diepte geeft aan het leven.

Boek A. GrunDeelnemers schaffen zelf het boek aan (ISBN13 9789025905163)
Bij elke bijeenkomst wordt een gedeelde van het boek met elkaar besproken: wat sprak je aan, waar heb je moeite mee, waar wil je met een ander van gedachten over wisselen, enzovoort. Voor de eerste bijeenkomst is het de bedoeling dat de eerste 55 bladzijden al gelezen zijn.

Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

Pastor Annie Schothorst -Vos heeft de leiding.

Wanneer en waar: 

Op de volgende donderdagen:

  • 11 april 2019
  • 2 en 23 mei 2019
  • 13 juni 2019

In een zaal bij de kerk van Bakhuizen, van 19.45 – 21.30 uur.

Aanmelden:

Voor 25 maart bij pastor Annie: pastorannieschothorst@gmail.com of 06-19519135.

De bijeenkomsten gaan alleen door bij een minimum van zes deelnemers.17 februari 2019

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Hemelum over “Israël en de Kerk, geënt op de edele olijf”

Op dinsdag 19 maart is er in Hemelum een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël en de Kerk, geënt op de edele olijf. De bijeenkomst vindt plaats in de Nicolaaskerk, De Klaster 2 in Hemelum. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Israël en de Kerk, geënt op de edele olijf.
Paulus spreekt in Rom. 11 dat wij christenen uit de heidenen als van nature wilde takken geënt zijn op de edele olijfboom Israël. Hij leert verder dat wij ons niet mogen beroemen op de verkregen positie op de edele olijfboom, maar dat is helaas wél gebeurd in de kerkgeschiedenis. Er komen allerlei vragen naar boven zoals: Wat doet enten met de eigenschappen van de loot die geënt wordt en wat met de wortel? Wat is er aan de hand met een wilde olijf? Waarom beschrijft Paulus in dit bijzondere gedeelte op deze manier de relatie tussen christenen en Joden? Wat is enten precies? Wat doet dat enten met je persoonlijk als individu en als collectief? Wanneer zijn wij geënt en wat betekent het voor Israël? Wat moeten we als kerken en gemeenten hiermee en wat betekent dit voor de praktijk van alledag en mogelijk voor ons voortbestaan?

Achtergrond spreker.
Kees van VelzenDs. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

 

 8 februari 2019Logo_Bisdomberichten

Jaarlijkse Chrismamis van het noordelijk bisdom

Oliewijding door bisschop Van den Hout in Leeuwarden

 

De wijding van heilige oliën voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden (Harlingerstraat 26, 8913 CE).
Tijdens deze speciale jaarlijkse eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd, zegent de bisschop de oliën die de priesters tijdens het kerkelijk jaar gebruiken voor o.a. Ziekenzalving, opname van ‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de RK kerk). Mgr. Van den Hout wijdt daarnaast de Chrisma-olie ten behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Zuivere olijfolie is de basis van alle oliën. De Chrisma-olie kenmerkt zich door een opvallende rozengeur. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan de viering deel te nemen.

De Chrismamis wordt gehouden in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. ‘paastriduüm’ waarin het laatste Avondmaal, de kruisiging van Jezus en zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt zich in deze bijzondere dagen samen. Alle priesters kunnen concelebreren bij de eucharistie. Ook parochianen komen in grote getale om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren. Na afloop van de mis nemen vertegenwoordigers van alle parochies in de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder hun deel van de gewijde oliën mee in flesjes en karaffen voor gebruik tijdens het kerkelijk jaar.

Parkeertip bezoekers: parkeergarage Oldehoofsterkerkhof 3 in het centrum van Leeuwarden.

Contact/informatie: Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden,

tel. M 06 – 109 14 645. E-mail: l.dehoop@bisdomgl.nl.19 0ktober 2018

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, ontstaat per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl