Actueel nieuws pastoresteam H. Christoffelparochie

Christoffel1

Heilige Christoffel parochie

 

Gods Woord op Zondag

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Nr. 02 – 5 april 2020

(wilt u dit bericht met zoveel mogelijk belanghebbenden delen)05 april 2020

Een palmtakje als teken van hoop

 

In onze Heilige Christoffelparochie waren de 7 kerken op de ochtend van Palmzondag geopend. Er was weliswaar geen viering maar het huis van de Heer was open. Er was gelegenheid om een palmtakje op te halen. Juist nu heeft dit eenvoudige groene takje een grote symbolische waarde. Normaal is het een teken van hulde en van de zege van Christus op de dood. En dat deze zege blijvend is, niet vergankelijk is wordt gesymboliseerd door de blijvende groene kleur van de palmtak, een kleur van leven.

Ook wij hebben in tijden van crisis een teken van leven en hoop nodig, waardoor dit eenvoudige takje wellicht een stukje van die hoop mag symboliseren dat er weer andere tijden komen, hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, hoop dat deze ziekte snel mag verdwijnen, hoop dat deze vreselijke eenzaamheid voor sommigen mag stoppen.

Een simpel takje met grote symbolische waarde! 

 

 05 april 2020

Palmtakken

Deze palmtakken, deze groene takken,

vertellen over Jezus’ blijde inkomst in Jeruzalem.

Deze zondag is naar hen genoemd

en het groen van hun takkenDe bronafbeelding bekijken

is een herinnering en een belofte.

Zij leren ons vooruitkijken

naar de vreugde van Witte Donderdag,

naar de droefheid van Goede Vrijdag,

naar rouw van stille zaterdag.

Maar als we hen vasthouden,

dragen we ook de hoop mee,

om doorheen Goede Vrijdag,

uit te kijken naar Pasen.


Gebed

Goede God,

ik heb een palmtakje mee naar huis genomen.

Zo laat ik zien dat ik in Jezus geloof

en Hem wil volgen op zijn weg.

Dat Hij welkom is bij mij,

in mijn huis, in mijn leven, het hele jaar door.

Ze is teken van  eerbied voor Jezus,

Hij geeft mij de hoop dat de liefde overwint

en dat zelfs de dood niet het einde is.

Geef mij de moed en het geloof

om zelf te kiezen voor de weg van Jezus.

Amen.28 maart 2020

Voor degenen die gisteravond de overweging van paus Franciscus hebben gemist, hierbij de tekst.

Paus Franciscus 

28 maart 2020

Betreft: inlegvel bij het parochieblad De Christoffel maand april 2020Christoffel1

Dierbare parochianen,

Helaas door de vele ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen weken is een deel van de informatie in het parochieblad niet meer actueel. Daarom hebben we als pastoresteam besloten om er een inlegvel bij te doen met een aantal belangrijke mededelingen. Ook proberen we de parochianen via de website op de hoogte te houden.

Tot 1 juni zijn er geen openbare vieringen in de H. Christoffelparochie.

In het parochieblad staat al vermeld dat tot tweede Paasdag (13 april) geen openbare vieringen zijn. Dit is door de Nederlandse bisschoppen verlengd tot en met 1 juni. Het betekent helaas ook dat het EHC-feest en het vormsel zowel in Sint Nicolaasga, Joure als Bakhuizen niet door kunnen gaan. Zodra de situatie verbetert gaan we spoedig opzoek naar nieuwe data.

Palmzondag en Paaszondag.

Op Palmzondag zullen de kerken in onze parochie geopend zijn. U kunt dan een palmtakje komen halen. Op Paaszondag zult u in de gelegenheid worden gesteld om een paaskaarsje op te halen. De Heilige Communie kan helaas niet worden uitgereikt. Achterin het parochieblad staat een tijdsschema wanneer dit per locatie zal zijn. Wij willen nogmaals benadrukken dat het geen vieringen zijn en we vragen u de regelgeving van het RIVM in acht te nemen. De eerst aanspreekbare pastor zal op beide dagen op de eigen locatie aanwezig zijn. Als u hem of haar even wilt spreken of iets wilt vragen dan kan dat. Schroom niet, ook niet om ons te bellen of op een andere manier contact te leggen met ons. Wij willen er graag voor u zijn in deze tijden van crisis.

Afscheidsviering pastoor Nota.

NotaZeer betreurenswaardig is dat het afscheid van pastoor Nota geen doorgang kon vinden. Toch zal hij per 1 april onze parochie verlaten en is hij vanaf dat moment officieel de eerste rector van het rectoraat Sint Clemens te Ameland.

Pastoor Nota zal tijdelijk op de Kolkweg 1, 9163HK Nes, Ameland komen te wonen.  Wellicht is het leuk om hem een kaartje te sturen op zijn nieuwe adres.

Vanuit het parochiebestuur betreffende het afscheid van pastoor Nota. 

Natuurlijk zouden we een mooie viering gehouden hebben om stil te staan bij zijn vertrek. De koren hadden al gerepeteerd en het Zalencentrum was al geregeld. Tot er een gevaarlijk virus de kop op stak en alles moest worden afgelast. Na deze corona-crisis komen er vast ook weer betere tijden en dan zullen we het allemaal wel inhalen met elkaar. Hoe en waar en wanneer, we weten het nog niet maar van uitstel komt geen afstel. Voor nu bedanken we hem voor al zijn werk en goede zorgen en wensen we pastoor Nota al het goede en Gods zegen toe op het rectoraat op Ameland. Is geschreven door Henk Laros, vicevoorzitter H. Christoffelparochie.

Christoffelbrood-actie gaat eerst niet door.

Namens de PCI delen we u mede dat de Christoffelbrood-actie van de Caritas wordt uitgesteld. We houden u op de hoogte!

Digitale steun in onzekere tijden.

De kerken hebben de deuren moeten sluiten voor hun parochianen. Juist de plek waar troost te halen is. Het voelt allemaal onwennig en bizar. We zijn daarom op zoek naar foto’s, gedichten en korte berichtjes van parochianen die elkaar een hart onder de riem willen steken. Een mooie vorm van saamhorigheid. Deze informatie komt dan op de website. U kunt uw informatie mailen naar website@dechristoffel.nl of  per post sturen naar Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga.

Gods Woord op zondag.

Vanaf deze week zullen wij voor iedere zondag een stuk schrijven: ‘Gods Woord op zondag’. Hierin zal een stukje Schriftlezing staan, een korte meditatie, een gebed en nog andere relevante zaken. Dit zal per email worden verzonden en beschikbaar worden gesteld op de website. Daarnaast zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden via de website van de parochie. Hou deze dus goed in de gaten!

Pastoraal woordje.

Onze bisschop heeft bij zijn bisschopwijding een wapenspreuk gekozen dat luidt: Er is hoop in de ballingschap. De tijd waarin we ons bevinden met alle maatregelen die genomen moeten worden, kunnen we zondermeer omschrijven als een ballingschap. We zijn min of meer verdreven uit ons normale leven. Daarnaast is het nog steeds Veertigdagentijd. Ook al valt de kerkelijke viering van deze tijd en het komende Paasfeest volledig in het water, vanuit de kerkelijke tijd bevinden we ons in een woestijn. Maar, zoals de wapenspreuk van onze bisschop al aangeeft én zoals het volk van Israël het mocht ondervinden: Er is hoop, ondanks de moeilijkheden! Alles lijkt gesloten of gestopt, afgezegd en uitgesteld te zijn. Maar de hoop, samen met het geloof en de liefde blijven. Deze goddelijke deugde zijn niet gesloten en niet gestopt, niet afgezegd en niet uitgesteld. Van harte wensen wij u toe dat het geloof, de hoop en de liefde in uw harten en zielen merkbaar leven en u elke dag opnieuw kracht en moed geeft om in deze tijd te leven en u helpt de vreugde tegemoet te gaan van de overwinning van het ware leven.

Pastoresteam van de H. Christoffelparochie28 maart 2020

Dierbare parochianen,

Wilt u het actuele nieuws volgen vanuit ons bisdom: klik dan op het kopje actueel nieuws BisdomGL.

Op deze pagina vind u een overzicht van de bisdomberichten die regelmatig worden verstuurd naar de parochies. Rechtstreeks de website van BisdomGL bezoeken, is natuurlijk ook mogelijk.

Pastoresteam van de  H. Christoffelparochie25 maart 2020

Digitale steun in onzekere tijden

FotoHet coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven is stil gevallen. We moeten op 1 ½ meter afstand blijven, de verzorgingshuizen laten geen bezoekers meer toe en ook de kerken hebben de deuren moeten sluiten voor hun parochianen. Juist de plek waar troost te halen is. Het voelt allemaal onwennig en bizar.

We zijn daarom op zoek naar foto’s, gedichten en korte berichtjes van parochianen die elkaar een hart onder de riem willen steken. Een mooie vorm van saamhorigheid. Deze informatie zal dan worden geplaatst op de website*.

U kunt uw informatie mailen naar website@dechristoffel.nl of  per post versturen naar Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga.

Pastoresteam van de  H. Christoffelparochie

* In het kader van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  worden geen volledige namen vermeld, maar alleen initialen. De web redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren dan wel in te korten en anonieme stukken niet te plaatsen.24 maart 2020Christoffel1

Dierbare parochianen,

Vanmiddag hebben wij een belangrijke mededeling van de Nederlandse bisschoppen ontvangen.
U kunt deze brief eventueel uitprinten en ronddelen aan andere parochoianen die niet over een computer beschikken.

Met groet,

Pastoor H. Nota
Namens het pastoresteam

 19 maart 2020

Dierbare parochianen,Christoffel1

Met groot verdriet in ons hart hebben we moeten vernemen dat de vieringen van de Goede Week niet bijgewoond mogen worden door de parochianen. De Goede Week het absolute hoogtepunt in het kerkelijk jaar kunnen we als gemeenschap niet met elkaar vieren. Een verschrikkelijke maatregel die helaas wel nodig lijkt te zijn. Tot en met 13 april zullen er geen publieke liturgische vieringen zijn of andere bijeenkomsten in de parochie.

Als pastores hebben we gezocht naar mogelijkheden om de mensen nabij te kunnen zijn.

Wat kunnen wij als pastores nog voor onze parochianen beteken in deze moeilijke tijd?

  • Pastoraal contact via email of telefoon (zie voor de contactgegevens voorin parochieblad).
  • Wij nemen u mee in ons gebed·
  • Er is een dagelijkse mis waarbij u kunt aansluiten met uw intenties, deze kunt u rechtstreeks doorgeven aan de pastores (per email, telefoon, WhatsApp, of post)·
  • Ziekenzalvingen gaan vooralsnog gewoon door *
  • Uitvaarten zullen in een kleine kring plaatsvinden, zonder koor en volgens een aangepaste liturgie. * Wanneer men wil kan er later nog een gedenkviering plaatsvinden.
  • Palmzondag, u kunt op de verschillende locaties een palmtakje ophalen. Dit zal geen viering zijn. Per locatie zal er een tijdsspanne worden aangegeven waartussen u in de kerk langs kunt komen. Wij vragen om daarbij de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. *
  • Paaszondag, u wordt in de gelegenheid gesteld om een kaarsje, het licht van Christus te ontvangen. Per locatie zal er een tijdsspanne worden aangegeven waartussen u in de kerk langs kunt komen. Wij vragen om daarbij de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. *

*  Deze mogelijkheden gelden onder voorbehoud. Mocht de overheid verdere maatregelen nemen door bijvoorbeeld een complete lockdown dan vervalt of wordt dit aanbod aangepast. Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van de parochie.

Schema Palmpasen

Woudsend Pastoor H. Nota 09.00 – 10:30 uur
Lemmer Pastor John de Zwart 09.00 -10.30 uur
Balk  Pastor Remco Hoogma   09.00 – 10.30 uur
Joure Pastor Annie Schothorst – Vos 11.00 – 12.30 uur
Bakhuizen Pastor John de Zwart 11.00  – 12.30 uur
Sloten Pastoor H. Nota 11.00 – 12.30 uur
Sint Nyk Pastor Remco Hoogma 11.00 – 12.30 uur

  Schema Paaszondag

Woudsend Pastor Annie Schothorst – Vos 09.00 – 10.30 uur
Lemmer Pastor John de Zwart 09.00 – 10.30 uur
Balk Pastor Remco Hoogma 09.00 – 10.30 uur
Joure Pastor Annie Schothorst – Vos 11.00 – 12.30 uur
Bakhuizen Pastor John de Zwart 11.00 – 12.30 uur
Sint Nyk Pastor Remco Hoogma 11.00 – 12.30 uur

Wij vragen u om dit bericht met zoveel mogelijk belanghebbenden te delen.

De pastores wensen wij u wijsheid en gezondheid toe.

In Christus,

Het pastoresteam


Bijlage het gebed van de Nederlandse bisschoppen en een overzicht van vieringen op tv, etc.

Gebed van de Nederlandse bisschoppen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Vieringen op tv, radio en facebook

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Ook op buitenlandse TV-zenders is na even zoeken vaak een Mis te vinden.

Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Hiervoor hebt u een DAB (digitale) radio nodig. U kunt het ook beluisteren via de website www.radiomaria.nl. Radio Maria heeft overigens de hele dag mooie muziek en programma’s over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het programmaoverzicht van de hele dag.

Via internet is veel te vinden. Vooral wanneer u zich ook wat internationaal wilt oriënteren. Even rondneuzen kan geen kwaad. Aanbevelenswaardig is de dagelijkse Mis van Paus Franciscus wordt ook uitgezonden via de website www.vaticannews.va Rechtsboven op de website staat de link. Hiervoor moet u wel vroeg uit de veren. De Mis begint om 7 uur ’s ochtends. Later op de dag staat de Mis als video-opname op de website en via het YouTube kanaal van het Vaticaan.

Via Facebook is ook veel mogelijk. Pastor De Zwart zendt via Facebook live vieringen uit vanuit zijn huiskapel. Hij probeert dit elke avond te doen om 19.00 uur. Hiervoor hebt u echter wel een Facebook-account nodig en een Facebook-vriendschap met pastor De Zwart. Ook het priesterseminarie, het Ariënsinstituut, zendt op dezelfde manier via Facebook dagelijks de Mis uit.13 maart 2020Christoffel1

Coronamaatregelen H. Christoffelparochie

Aan alle belanghebbenden,

In de bijlage vindt u de brief van de Nederlandse bisschoppen inzake maatregelen om het coronavirus in Nederland in te dammen en besmettingen te voorkomen. Dit betekent dat alle vieringen in de weekenden tot 31 maart niet kunnen doorgaan en worden afgelast.

Het pastoresteam van de H. Christoffelparochie heeft bovendien besloten om óók alle door de weekse vieringen (eucharistie, woord en communie , boetevieringen enz.) en bijeenkomsten (bijv. 1e. comm. voorbereidingen enz.) te annuleren. Dit om twijfel te voorkomen.

Ook de komende parochieavond met Leo Fijen, gepland op donderdag 19 maart a.s. te St. Nyk, wordt hierbij afgezegd.

Helaas zal ook de afscheidsviering van pastoor H. Nota op zondag 22 maart a.s. in zowel de H. Nicolaaskerk als de aansluitende bijeenkomst in het Zalencentrum te St. Nyk, niet doorgaan.

De Poolse viering a.s. zondag 15 maart gaat eveneens niet door. Pastoor Okonek zal ervoor zorgdragen dat iemand uit de Poolse gemeenschap bij de kerk in St. Nyk zal staan om deze boodschap over te brengen.

Het secretariaat van de parochie, te St. Nyk, zal normaal geopend zijn en bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met uw eerst-aanspreekbare pastor of ondergetekende.

In St. Nicolaasga zal de kerk aanstaande zondag van 9-12 uur geopend zijn om parochianen de gelegenheid te geven te bidden. Op de locaties waar dat mogelijk is wordt gevraagd dit voorbeeld te volgen. Het is wel verstandig om daarbij enig toezicht te organiseren.

Laten we met elkaar hopen en ook bidden dat deze maatregelen  doeltreffend zullen zijn en dat het normale leven daarna weer doorgang kan vinden.

In Christus met elkaar verbonden,

Het pastoresteam:

Pastoor Henk Nota

Pastor Remco Hoogma

Pastoor Annie Schothorst-Vos

Pastor John de Zwart