Actueel


25 februari 2019

Nieuw op te starten leesgroep rond het boek van Anselm Grün: Gelukkig ouder worden.

De bekende benedictijner-monnik Anselm Grün staat in dit boekje stil bij de uitdagingen van het ouder worden-aanvaarden, loslaten en zich verzoenen- en gaat na welke kansen deze kunnen bieden. De kerngedachte is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook nieuwe deugden zal ontdekken zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of aanvaarding.

Anselm Grün, zelf de zestig gepasseerd moedigt zijn lezers aan om bewust met het ouder worden om te gaan. Hij toont aan dat deze levensfase een spirituele tijd van groei en rijpheid kan zijn die nieuwe diepte geeft aan het leven.

Boek A. GrunDeelnemers schaffen zelf het boek aan (ISBN13 9789025905163)
Bij elke bijeenkomst wordt een gedeelde van het boek met elkaar besproken: wat sprak je aan, waar heb je moeite mee, waar wil je met een ander van gedachten over wisselen, enzovoort. Voor de eerste bijeenkomst is het de bedoeling dat de eerste 55 bladzijden al gelezen zijn.

Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

Pastor Annie Schothorst -Vos heeft de leiding.

Wanneer en waar: 

Op de volgende donderdagen:

  • 11 april 2019
  • 2 en 23 mei 2019
  • 13 juni 2019

In een zaal bij de kerk van Bakhuizen, van 19.45 – 21.30 uur.

Aanmelden:

Voor 25 maart bij pastor Annie: pastorannieschothorst@gmail.com of 06-19519135.

De bijeenkomsten gaan alleen door bij een minimum van zes deelnemers.26 maart 2019

Liturgische-kalender-2018-2019 19 0ktober 2018

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, ontstaat per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl