Actueel

e-mail

 

 

Let op: per 01 november is het e-mailadres secretariaat@dechristoffel.nl komen te vervallen.

E-mailberichten die bestemd zijn voor het parochiesecretariaat kunt u sturen naar: info@dechristoffel.nl

 20 februari 2020

Parochieavond 202014 februari 2020

Nederlands Studenten Kamerorkest 2020 ‘Durft het aan!’

(met Beethoven, Wagner en Remy van Kesteren)

Nederlands Studenten Kamerorkest,2In 2020 durft Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) af te wijken van de traditionele vorm van een concert en het roer om te gooien. Het thema van komend project luidt dan ook ‘Nesko durft het aan!’. Voor de pauze zal de derde symfonie ‘Eroica’ van Beethoven klinken. Na de pauze zal het orkest van de vroege romantiek van Beethoven overschakelen naar de late romantiek van Wagners Siegfried Idyll, om vervolgens het concert spetterend af te sluiten met een nieuwe compositie: ‘Collective’, geschreven door niemand minder dan de bekende Nederlandse harpist en componist Remy van Kesteren. Dit programma, gespeeld door 42 enthousiaste en muzikale studenten uit heel Nederland, zal onder muzikale leiding staan van bevlogen dirigent Stijn Berkouwer.

Op 19 april 2020 zal het Nesko een concert geven in de Heilige Nicolaaskerk te St. Nicolaasga.

Voor meer informatie zie:  www.nesko.nl.

Meer info kaartverkoop: https://www.nesko.nl/nl/kaartverkoop05 februari 2020

Boekbespreking: ‘God en ik’. Leest u mee?

 

Alain Verheij schreef in 2018 het boek: God en ik.

Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel.

Het is uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar.

God en ikDe auteur is er van overtuigd dat niet alleen christenen, maar alle mensen geïnspireerd kunnen raken door de eeuwen oude verhalen van de Bijbel. Hij gaat steeds op zoek naar de relevantie van die verhalen voor ons in onze tijd. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding.

Al eeuwen putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt ‘God en ik’ licht op hedendaagse levensvragen.

In vier bijeenkomsten willen we dit boek bespreken. De auteur veronderstelt zo weinig mogelijk voorkennis, zodat het boek juist voor niet-ingewijden goed te volgen is.

Leest u mee?

De bijeenkomsten gaan door bij een groep van minimaal 6 deelnemers, maximaal 10.

Deelnemers schaffen zelf het boek aan.

Uitgever:  Atlas contact    ISBN: 978 90 450 3573 4   €18,99
Plaats en locatie: Zaal bij RK-kerk te  Bakhuizen
Data & vooraf lezen: Woensdag 1 april:  de inleiding, de appendix: wat is de Bijbel? En hoofdstuk 1.
Woensdag 29 april: hoofdstuk  2 en 3
Woensdag 20 mei:  hoofdstuk 4 en 5
Woensdag 03 juni:  hoofdstuk 6 en 7
Aanvang: 19.45 uur
Tot: 21.30 uur
Leiding: Pastor A. Schothorst-Vos
Tel.: 06-19519135
E-mail: pastorannieschothorst@gmail.com


30 januari 2020

Wat vieren we in de Goede Week en de Paastijd?

De bronafbeelding bekijken

Altijd al eens willen weten wat we nu eigenlijk precies vieren tijdens de Goede Week en de Paastijd? En wat de betekenis en samenhang is van de verschillende vieringen? En waarom we die week eigenlijk Goede week noemen? Jezus stierf toch aan het kruis een marteldood?

En wist u dat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen één grote viering is, en niet drie zelfstandige vieringen? Deze drie dagen worden ook wel het Paastriduüm genoemd. Het Paastriduüm zijn stuk voor stuk belangrijke dagen, ieder met een eigen sfeer en inhoud.

Bij dit alles willen we stilstaan in twee bijeenkomsten.

De bijeenkomsten staan onder leiding van pastor Annie Schothorst-Vos

In de eerste bijeenkomst die vóór de Goede Week plaatsvindt, gaan we al lezend, zingend en biddend het Paastriduüm behandelen om zo de samenhang te zien en te beleven.  We beginnen uiteraard met Palmzondag want daarmee begint de Goede Week.

Na Pasen hebben we nog een bijeenkomst want de Paastijd, die duurt tot en met Pinksteren, is ook rijk aan inhoud.

Wanneer, tijd en plaats:

Donderdag 26 maart, 19.30 uur en dinsdag 21 april 20.00 uur in het Mattheüshûs te Joure (let op de verschillende aanvangstijden).

Aanmelden:

In verband met het drukken van de boekjes bij voorkeur aanmelden voor 15 maart bij pastor Annie:
pastorannieschothorst@gmail.com of 06-19519135.

De avonden gaan door bij mimimaal 5 deelnemers.

 21 november 2019

Het bisdom Groningen-Leeuwarden gaat in 2020 op bedevaart naar Assisi!Assisi 2020

 

Van 25 april t/m 3 mei 2020.
Bisdomreis Assisi 2020, Franciscus’ voorbeeld trekt al honderd deelnemers

In de voetsporen van H. Franciscus

 

Om alvast te noteren!

 

 01 januari 2020

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, is per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl