Actueel
 19 0ktober 2018

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, ontstaat per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl.


15 november 2018

Bisdom berichten: 

181022 poster Goedeherderlezing 2019-1
Aftrap Kerkbalans in Rutten met cultuurtheoloog Frank Bosman
Column bisschop R. van Hout, Heilige Communie. Wat betekent het

31 augustus 2018

Even kennismaken.

Hallo, mijn naam is Bram Zonderland. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Tjerkgaast. Ik ben momenteel student Europese Studies aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en ontzettend begaan met maatschappelijk besturen. Zo ben ik actief binnen de onderwijsmedezeggenschap en op Bram Zonderlandgemeentelijk niveau, betrokken binnen de politiek. Vóór mijn opleiding woonde ik twee jaar in de hoofdstad van Schotland. Daar leerde ik, tijdens het werken voor een grote multinational, veel mensen uit andere landen kennen. Door intensieve samenwerking met hen ben ik ook tot andere inzichten gekomen. Ik ben mij gaan interesseren voor andere zaken dan voorheen. Onder andere religie. Ik ben opgegroeid in Tjerkgaast en omstreken, heb op school gezeten op de Rooms-Katholieke basisschool in Sint Nicolaasga en ben op die manier altijd betrokken geweest bij de Rooms-Katholieke kerk. Nu ben ik op een punt in het leven gekomen dat ik graag verder na wil denken over religie en wat dat betekent voor mij. Dit is een zoektocht. Toen ik de vacature van secretaris van de parochie tegenkwam, leek het mij een uitermate goede kans om mijn passie te combineren met mijn interesse. Dat is het vooruitzicht.

Ik hoop de komende jaren velen van u te ontmoeten en te luisteren naar de diverse inzichten die daarbij komen. Door mijn betrokkenheid in het bestuur hoop ik een deur, waarvan ik denk dat hij op een kleine kier staat, verder te openen om jongeren aan te sporen verder na te denken over de gemeenschap en wat zij voor die gemeenschap kunnen betekenen. Het zou een prachtige kans zijn om de leefbaarheid in de omgeving op die manier te vergoten.

Bram Zonderland