Actueel

?02 juli 2019

 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden gaat in 2020 op bedevaart naar Assisi!

Van 25 april t/m 3 mei 2020.

In de voetsporen van H. Franciscus

Om alvast te noteren!
knapenkoor
10 juni 2019

BIJZONDERE VIERING(EN)

MET BIJZONDER KOORKNAPENKOOR

Het pastoresteam heeft een eucharistieviering ingelast tussen het bestaande rooster van vieringen. Het betreft een eucharistieviering op woensdagavond 31 juli a.s. om 19.00 uur in de H. Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Tijdens deze viering zal de muziek en zang worden verzorgd door de beroemde St. Michael-Chorknaben uit Schwäbisch Gmünd, Duitsland (ten oosten van Stutgart in het zuiden van Duitsland). Voorgangers bij deze bijzondere eucharistieviering zijn de drie priesters uit onze parochie: pastor Hoogma (hoofdcelebrant), pastor de Zwart (concelebrant) en pastoor Nota (concelebrant). Een H. Mis met drie Heren dus! De voertaal in deze viering zal Duits zijn. Iedereen (dus iedere parochiaan) is in deze bijzondere viering van harte welkom. Het is de moeite waard om deze koorknapen te horen zingen en bovendien is het fijn om midden in de week eens samen met parochianen van overal uit onze parochie gemeenschap te vieren. Er wordt uiteraard geen entree gevraagd maar er zal een collecte zijn voor de onkosten van deze viering.

De koorknapen hebben voor een paar dagen eind juli/begin augustus een zomerkamp in Oosterzee en zochten contact om samen eucharistie te vieren. Ook zullen zij op zondag 4 augustus a.s. om 11.00 uur de zang verzorgen bij de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in Lemmer. Voorganger daarbij is pastor John de Zwart. Mocht u op woensdagavond niet kunnen dan is er dus een herkansing en nieuwe mogelijkheid de koorzangers te beluisteren. Allen nogmaals van harte uitgenodigd.

Het pastoresteam


26 juni 2019

Scheepsmaatjesdag 2019, dit jaar in Woudsendscheepsmaatjesproject

Het project Scheepmaatjes heeft als doel dat parochies en mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Hierbij zijn de mensen met een verstandelijke beperking (scheepsmaatjes) gekoppeld aan een vrijwilliger uit de parochie (maatje). Ook de rest van het jaar zoeken maatjes en scheepsmaatjes elkaar regelmatig op.

Zaterdag 7 september in Woudsend
Werkgroep Scheepsmaatjes Zuidwest Friesland is weer heel enthousiast gestart met de voorbereiding van de scheepsmaatjesdag op zaterdag 7 september in Woudsend. Er wordt geprobeerd om deze feestdag steeds in wisselende parochies te organiseren. Twee dames van de werkgroep diaconie Woudsend zijn dit keer ook bij de organisatie betrokken en helpen mee bij de voorbereiding en op de dag zelf.

Thema: Iedereen kan wat!!!
Woudsend ontvangt de scheepsmaatjes en hun maatjes op zaterdag 7 september in dorpshuis MFC De Driuwpôlle. Het thema is: Iedereen kan wat !!!

Circusdieren
Er zwerven die zaterdagmorgen wilde circusdieren in het dorp. Dus opgepast!! Het wordt al met al een spannende, vrolijke, prachtige en gezellige dag.

Slotviering: van 15.45 tot 16.15 uur
Het koor Om ‘e Nocht verzorgt de liederen tijdens de slotviering die rond de klok van half vier in het dorpshuis wordt gehouden. De voorganger is pastor Remco Hoogma. U bent welkom bij de slotviering, maar er geldt wel: vol = vol.

Financiële ondersteuning
De dag wordt dit jaar gefinancierd met een bijdrage van de 3 parochies uit Zuidwest Friesland, te weten de H. Christoffelparochie, de Zalige Titus Brandsmaparochie en de Sint Antonius van Paduaparochie. Verder is er een bijdrage ontvangen van de Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland en van Stichting van der Weijfonds. Ook is er gecollecteerd in de locatie Woudsend en zijn er particuliere donaties ontvangen.


10 juni 2019

personeel-gezocht

Door ziekte moest helaas de hulp in de huishouding voor het appartement van pastor Hoogma op de pastorie in St. Nicolaasga enige tijd terug haar werkzaamheden beëindigen. Tot dusverre is het niet gelukt om voor haar vervanging te vinden. Daarom zoeken we langs deze weg voor de woning van pastor Hoogma een zelfstandige en vertrouwelijke huishoudelijk hulp die één of twee malen per week een paar uurtjes wil schoonmaken. De vergoeding wordt betaald volgens de daarvoor geldende Diocesane (bisschoppelijke) regelingen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij pastor Hoogma, tel.06-11448652.

Tevens zoeken we op de pastorie een dame of heer die een aantal malen per week, geheel in overleg, een aantal warme maaltijden voor 2-3 personen kan voorbereiden. Mogelijk kan dit in combinatie met de huishoudelijke werkzaamheden maar het mag of kan ook gezien worden als een aparte betrekking. Wie durft dit aan? Inlichtingen bij pastor Hoogma en pastoor Nota.

Sollicitaties met uw gegevens enz. aan: bewoners pastorie, Kerkstraat 12, St. Nicolaasga26 maart 2019

Liturgische-kalender-2018-201919 0ktober 2018

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, ontstaat per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl