Actueel

?16 augustus 2019

 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden gaat in 2020 op bedevaart naar Assisi!

Van 25 april t/m 3 mei 2020. Hierbij alvast de aankondiging.

In de voetsporen van H. Franciscus

Om alvast te noteren!22 augustus 2019

Diaconale Werkavond: Samen voor de aarde en medemens

Maandag 28 oktober organiseert de Commissie Diaconie Zuidwest van het Vicariaat Friesland-Noordoostpolder in Sint-Nicolaasga de 26e Diaconale Werkavond. Tijdens de vorige Diaconale Werkavond borrelden aan de hand van de encycliek ‘Laudato Si’ veel ideeën op over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Ook riep de bijeenkomst een gevoel van urgentie op om nu stappen te zetten voor de aarde en de medemens. Deze werkavond zet in op praktische ideeën en actie om dicht bij huis, in de parochie en (dorps)gemeenschap in actie te komen.

Marjolein Tiemans (Groen Geloven) maakt met behulp van een pubquiz duidelijk hoe onze ecologische voetafdruk eruit ziet en reikt ideeën aan om deze te verkleinen. Ook de parochie kan stappen zetten, bijvoorbeeld door een Groene Kerk te worden. Uw eigen mondiale voetafdruk kunt u thuis meten op www.duurzaamheidinactie.nl en de resultaten kunt u meenemen naar de bijeenkomst.

Lucie Gelderblom (Netwerk Duurzame Dorpen) laat zien dat er in de regio al diverse initiatieven zijn op het gebied van onder andere energie, voedsel en afval waarbij aangesloten kan worden.

De bedoeling is dat u naar huis gaat met concrete suggesties om samen met anderen duurzame stappen te zetten. Want een ding staat vast: het is urgent..!  Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond!

Aanvangstijd: 19.30 uur (zaal open v.a. 19.00 uur).  Locatie: Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga.

(Verplichte) aanmelding voor 23 oktober bij Cor Romkes, T. 0513-432213. E c.romkes@kpnplanet.nl.08 augustus 2019

Scheepsmaatjesdag 2019, dit jaar in Woudsendscheepsmaatjesproject

Het project Scheepmaatjes heeft als doel dat parochies en mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Hierbij zijn de mensen met een verstandelijke beperking (scheepsmaatjes) gekoppeld aan een vrijwilliger uit de parochie (maatje). Ook de rest van het jaar zoeken maatjes en scheepsmaatjes elkaar regelmatig op.

Opgelet:
Omdat is gebleken dat er zich te weinig mensen voor de scheepsmaatjesdag hebben opgegeven, heeft de werkgroep zich genoodzaakt gezien om deze dag uit te stellen van 7 september naar 9 november.

Zaterdag 9 november in Woudsend
Werkgroep Scheepsmaatjes Zuidwest Friesland is weer heel enthousiast gestart met de voorbereiding van de scheepsmaatjesdag op zaterdag 9 november in Woudsend. Er wordt geprobeerd om deze feestdag steeds in wisselende parochies te organiseren. Twee dames van de werkgroep diaconie Woudsend zijn dit keer ook bij de organisatie betrokken en helpen mee bij de voorbereiding en op de dag zelf.

Thema: Iedereen kan wat!!!
Woudsend ontvangt de scheepsmaatjes en hun maatjes op zaterdag 9 november in dorpshuis MFC De Driuwpôlle. Het thema is: Iedereen kan wat !!!

Circusdieren
Er zwerven die zaterdagmorgen wilde circusdieren in het dorp. Dus opgepast!! Het wordt al met al een spannende, vrolijke, prachtige en gezellige dag.

Slotviering: van 15.45 tot 16.15 uur
Het koor Om ‘e Nocht verzorgt de liederen tijdens de slotviering die rond de klok van half vier in het dorpshuis wordt gehouden. De voorganger is pastor Remco Hoogma. U bent welkom bij de slotviering, maar er geldt wel: vol = vol.

Financiële ondersteuning
De dag wordt dit jaar gefinancierd met een bijdrage van de 3 parochies uit Zuidwest Friesland, te weten de H. Christoffelparochie, de Zalige Titus Brandsmaparochie en de Sint Antonius van Paduaparochie. Verder is er een bijdrage ontvangen van de Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland en van Stichting van der Weijfonds. Ook is er gecollecteerd in de locatie Woudsend en zijn er particuliere donaties ontvangen.


26 maart 2019

Liturgische-kalender-2018-201919 0ktober 2018

Bestuurslid gezocht

thDoor beëindiging van een zittingstermijn, ontstaat per 01 januari 2019 een vacature binnen het parochiebestuur. Het betreft hier de portefeuille begraafzaken voor H. Christoffelparochie.
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u evt. meer informatie neem dan contact op met de heer H. Laros, vice-voorzitter parochiebestuur H. Christoffelparochie.
Telefoon: 0513-431479.
Mail: hlaros@hetnet.nl