Contactinformatie

Locatie H. Odulphus

Parochiezaal en kerk
Sint Odulphusstraat 67
Telefoon  : 0514-581403
E-mail      : locatiebakhuizen@dechristoffel.nl

Pastor locatie Bakhuizen

Pastor P. Huiting
Tel. 0514-850002, vanaf 09.00 uur (niet op vrijdag)

Misintenties
V. Postma-de Vegt

Ledenadministratie
J. Heidema – Sikkes

RK. Begrafenisvereniging
Bode : T. Siemensma Tel. 0514-581273 / 06-20671700