Agenda

1e Heilige Communie en Vormselvieringen 2017

In goed overleg zijn tijdens de bijeenkomst van het Liturgisch Beraad op dinsdag 4 oktober 2016, de data voor de 1e. Communie en het H. Vormsel voor het jaar 2017 vastgesteld. Nu de data voor het Vormsel door het bisdom zijn vastgelegd, geef ik u onderstaand een overzicht:

1e. H. Communie:

Bakhuizen, 14 mei, voorganger pastor P. Huiting
St. Nicolaasga, 21 mei, voorganger pastoor H. Nota
Balk, 11 juni, voorganger pastor P. Huiting
Joure, 18 juni, voorganger pastoor H. Nota
Lemmer: geen toediening van dit sacrament

H. Vormsel: (door het Bisdom goedgekeurde data)

St. Nicolaasga/Sloten, 1e. groep: 17 juni,  Vormheer; bisschop en pastor A. Schothorst
Bakhuizen, 7 oktober, Vormheer: bisschop en pastor P. Huiting
Joure, 4 november, Vormheer: bisschop en pastor L. Foekema
St. Nicolaasga/Sloten, 2e. groep: 18 november, Vormheer; vicaris P. Wellen en pastor A. Schothorst
Lemmer, 25 november, Vormheer; bisschop en pastor P. Huiting

In de locaties Balk en Woudsend is in 2017 geen toediening van dit sacrament.