MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP GRONINGEN-LEEUWARDEN

Bisschopswijding op 3 juni 2017

Mgr Ron van den Hout hor
(foto Marlies Bosch)

Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op 1 april j.l. door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. De nieuwe bisschop is 52 jaar oud en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Op zaterdag 3 juni zal mgr. Van den Hout tot bisschop worden gewijd en de zetel van het bisdom in bezit nemen. Daarmee wordt hij de vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Ron van den Hout is de opvolger van mgr. Gerard de Korte die in februari 2016 benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Levensloop

Cornelis Francisus Maria van den Hout werd op 11 november 1964 geboren in het Brabantse Diessen. Hij studeerde aan de hogere tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch maar besloot daarna zijn roeping tot priester te volgen. Na zijn studie aan het St. Janscentrum in ’s-Hertogenbosch werd hij op 5 juni 1993 tot priester gewijd. Van de Hout studeerde ruim drie jaar bijbelwetenschappen in Rome en werd daarna pastoor van Drunen en Elshout. In februari 2009 werd hij deken van parochies in het land van Maas en Waal. In mei 2009 promoveerde hij aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen op het bijbelboek Zacharia. Na een pastoorsbenoeming in de Bommerwaard werd Ron van den Hout op 1 februari 2012 benoemd tot vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij docent aan het Sint Janscentrum, de priesteropleiding Rolduc en de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Wapenspreuk

De wapenspreuk van mgr. Van den Hout luidt: In exilio spes (in de ballingschap is er hoop). Daarover zegt mgr. Van den Hout: “In een van de eucharistische gebeden komt voor: ‘Bevestig uw Kerk die in ballingschap is. Maak haar één in liefde en geloof’. Het thema ballingschap is in mijn colleges dikwijls aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan.”