Secretaris gezocht!!


november 2017

secretaris-gezocht

In het parochiebestuur is er nog altijd de vacature van secretaris. Op onze vorige oproep volgde, helaas geen enkele reactie. Jammer, maar we geven niet op! Daarom opnieuw deze oproep van het parochiebestuur om met ons mee te denken, hoe we tot een oplossing kunnen komen. Elke suggestie is welkom.

Voor verder informatie bel naar 0513-431479 of mail naar hlaros@hetnet.nl.