Notitie: Bruikleenbeleid H. Christoffelparochie

bruikleen

Notitie: Bruikleenbeleid H. Christoffelparochie

Af en toe worden er spullen, in bruikleen aangeboden aan de kerk(en).  De vraag is dan of we een en ander wel in bruikleen willen en zullen nemen. Vanuit het bisdom zijn ons geen richtlijnen bekend en daarom hebben we als parochiebestuur zelf beleid ontwikkeld. De locatieraden kunnen bij eventuele aanbiedingen dan terug vallen op een aantal richtlijnen en uitgangspunten.

Maart 2018