Notitie Bouwzaken op Locatie

Onze kerken nemen een belangrijke plaats in ons geloofsleven.  Een kerk is de plaats waar we gedoopt zijn, onze eerste heilige communie hebben gedaan, gevormd zijn en ons huwelijk is ingezegend. Ook hebben we vanuit de kerk onze dierbaren naar hun laatste rustplaats gebracht.

Een kerkgebouw is dus meer dan een verzameling stenen , glas en hout. Het heeft een belangrijke emotionele waarde. Daarnaast heeft het gebouw ook een economische waarde als vastgoed en is het de werkplek van de voorgangers en vele vrijwilligers. Tenslotte kan  kerk een monument zijn met een belangrijke cultuur historische functie. Om aan al deze zaken voldoende aandacht te schenken is beleid nodig en een grondige kennis van zaken.

bouwzaken