Overige berichten

bisdomberichten

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

28 februari 2020

Nu het COVID-19 virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Deze maatregelen betreffen alleen de vieringen. Over andere activiteiten kan op dit moment nog niets gezegd worden, behalve dat we u attent maken op de voorzorgsmaatregelen die het RIVM aanbeveelt om verspreiding van het virus te voorkomen, namelijk:

  • Regelmatig handen wassen;
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.12 maart 2020

Corona en Assisi bedevaart

Maatregelen van de overheid tegen het corona-virus worden door het bisdom en reisorganisatie VNB op de voet gevolgd. Een nieuw besluit over afgeAssisi 2020lasting c.q. doorgang van de Assisi bedevaart van het bisdom is niet genomen en is waarschijnlijk voor 3 april a.s. niet te verwachten.

Ingeschrevenen voor de reis met andere vragen kunnen terecht bij de regio coördinatoren van reisorganisatie VNB.

Valt een nieuw besluit over de Assisi bedevaart (25 april – 3 mei a.s.) dan melden we dat per direct op deze website. Ingeschreven pelgrims worden op de hoogte gehouden door de VNB regio coördinatoren.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden. M 06 – 109 14 645.  14 februari 2020

Nederlands Studenten Kamerorkest 2020 ‘Durft het aan!’

(met Beethoven, Wagner en Remy van Kesteren)

Nederlands Studenten Kamerorkest,2In 2020 durft Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) af te wijken van de traditionele vorm van een concert en het roer om te gooien. Het thema van komend project luidt dan ook ‘Nesko durft het aan!’. Voor de pauze zal de derde symfonie ‘Eroica’ van Beethoven klinken. Na de pauze zal het orkest van de vroege romantiek van Beethoven overschakelen naar de late romantiek van Wagners Siegfried Idyll, om vervolgens het concert spetterend af te sluiten met een nieuwe compositie: ‘Collective’, geschreven door niemand minder dan de bekende Nederlandse harpist en componist Remy van Kesteren. Dit programma, gespeeld door 42 enthousiaste en muzikale studenten uit heel Nederland, zal onder muzikale leiding staan van bevlogen dirigent Stijn Berkouwer.

Op 19 april 2020 zal het Nesko een concert geven in de Heilige Nicolaaskerk te St. Nicolaasga.

Voor meer informatie zie:  www.nesko.nl.

Meer info kaartverkoop: https://www.nesko.nl/nl/kaartverkoop