test

19 maart 2020

Dierbare parochianen,Christoffel1

Met groot verdriet in ons hart hebben we moeten vernemen dat de vieringen van de Goede Week niet bijgewoond mogen worden door de parochianen. De Goede Week het absolute hoogtepunt in het kerkelijk jaar kunnen we als gemeenschap niet met elkaar vieren. Een verschrikkelijke maatregel die helaas wel nodig lijkt te zijn. Tot en met 13 april zullen er geen publieke liturgische vieringen zijn of andere bijeenkomsten in de parochie.

Als pastores hebben we gezocht naar mogelijkheden om de mensen nabij te kunnen zijn.

Wat kunnen wij als pastores nog voor onze parochianen beteken in deze moeilijke tijd?

  • Pastoraal contact via email of telefoon (zie voor de contactgegevens voorin parochieblad).
  • Wij nemen u mee in ons gebed·
  • Er is een dagelijkse mis waarbij u kunt aansluiten met uw intenties, deze kunt u rechtstreeks doorgeven aan de pastores (per email, telefoon, WhatsApp, of post)·
  • Ziekenzalvingen gaan vooralsnog gewoon door *
  • Uitvaarten zullen in een kleine kring plaatsvinden, zonder koor en volgens een aangepaste liturgie. * Wanneer men wil kan er later nog een gedenkviering plaatsvinden.
  • Palmzondag, u kunt op de verschillende locaties een palmtakje ophalen. Dit zal geen viering zijn. Per locatie zal er een tijdsspanne worden aangegeven waartussen u in de kerk langs kunt komen. Wij vragen om daarbij de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. *
  • Paaszondag, u wordt in de gelegenheid gesteld om een kaarsje, het licht van Christus, en de Heilige Communie te ontvangen. Dit is geen viering. Per locatie zal er een tijdsspanne worden aangegeven waartussen u in de kerk langs kunt komen. Wij vragen om daarbij de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. *

*  Deze mogelijkheden gelden onder voorbehoud. Mocht de overheid verdere maatregelen nemen door bijvoorbeeld een complete lockdown dan vervalt of wordt dit aanbod aangepast. Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van de parochie.

Schema Palmpasen

Woudsend Pastoor H. Nota 09.00 – 10:30 uur
Lemmer Pastor John de Zwart 09.00 -10.30 uur
Balk  Pastor Remco Hoogma   09.00 – 10.30 uur
Joure Pastor Annie Schothorst – Vos 11.00 – 12.30 uur
Bakhuizen Pastor John de Zwart 11.00  – 12.30 uur
Sloten Pastoor H. Nota 11.00 – 12.30 uur
Sint Nyk Pastor Remco Hoogma 11.00 – 12.30 uur

  Schema Paaszondag

Woudsend Pastoor H. Nota 09.00 – 10.30 uur
Lemmer Pastor John de Zwart 09.00 – 12.30 uur
Balk Pastor Remco Hoogma 09.00  – 10.30 uur
Joure Pastor Annie Schothorst – Vos 11.00 – 12.30 uur
Bakhuizen Pastor John de Zwart 11.00 – 12.30 uur
Sint Nyk Pastor Remco Hoogma
Pastoor H. Nota
11.00 – 12.30 uur

Wij vragen u om dit bericht met zoveel mogelijk belanghebbenden te delen.

De pastores wensen wij u wijsheid en gezondheid toe.

In Christus,

Het pastoresteam


Bijlage het gebed van de Nederlandse bisschoppen en een overzicht van vieringen op tv, etc.

Gebed van de Nederlandse bisschoppen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Vieringen op tv, radio en facebook