Informatief

RICHTLIJNEN EN OVEREENKOMST GEBRUIK KERKGEBOUW T.B.V. ANDERE DOELEINDEN

Een kerkgebouw is een gewijde plaats en bovenal bestemd om de heilige liturgie te vieren. Dit sluit echter niet uit dat de kerk bij uitzondering ook gebruikt kan worden voor andere doeleinden die geen afbreuk doen aan de bestemming en de heiligheid van de plaats. Hierbij kan worden gedacht aan concerten,  symposia, exposities en dergelijke. Er zijn  richtlijnen vastgelegd, op basis waarvan eventuele aanvragen kunnen worden beoordeeld.
Voor meer informatie: richtlijnen-en-overeenkomst-gebruik-kerkgebouwBIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR

De bijdrage aan Kerkbalans wordt voor de belasting beschouwd als een gift aan de parochie. Deze gift kan bij de belastingaangifte worden meegenomen als periodieke gift. Bij gewone giften geldt een drempelbedrag, maar als voor de gift aan de parochie een overeenkomst is gemaakt, dan is deze gift (de bijdrage voor Kerkbalans) volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. Dit noemt men een periodieke gift.

Voor meer informatie: BIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR.ANBI

“De R.K. Kerkprovincie (en daarmee alle r.k. parochies) is aangemerkt als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belasting voordeel.”MIS- of GEBEDSINTENTIES

Onlangs zijn de tarieven, o.a. voor mis- of gebedsintenties, besproken met de penningmeester van het parochiebestuur en de budgethouders van de verschillende locaties. Doel: de tarieven zoveel mogelijk voor iedereen gelijk te houden. Dat betekent dat er hier en daar wat aanpassingen nodig waren.

Afspraak:
Met ingang van 01 januari 2016 geldt nu een tarief van € 10,00 voor een mis- of gebedsintentie ter gachtenis aan een overleden personen of huwelijksjubilea (het Bisdom adviseert in zijn diocesane regeling een bedrag van € 15,00, maar daar gaat onze parochie niet in mee).

Voor intenties die te maken hebben met ziekte, behoeft geen bijdrage te worden gegeven.