Parochiële Caritas Instelling

IMG_0303

Het nieuwe PCI bestuur bestaat uit vijf personen:  mevrouw A.C. Teuben-Bokma (voorzitter), de heer G. Folmer, de heer H.P.M. de Lange, mevrouw M.B. van der Wal-Roorda en mevrouw C.M. van den Broek-van Dorresteijn.

Voor de volledige inhoud van het decreet, m.b.t. de oprichting van de nieuwe PCI H. Christoffel, klik op christoffel-pci-decreet-030117

 

 

 

 Organigram H Christoffelparochie Parochiebestuur en PCI 2017