Parochiële Caritas Instelling

IMG_0303

Het bestuur van PCI ziet er als volgt uit:

voorzitter: vacant

secretaris: de heer G. Folmer, tel. 0514 – 603715

penningmeester: de heer H.P.M. de Lange

leden: mevrouw M.B. van der Wal-Roorda en mevrouw C.M. van den Broek-van Dorresteijn.

Het secretariaat van de PCI is: Kerkstraat 12, 8521 JZ St, Nicolaasga

Voor de volledige inhoud van het decreet, m.b.t. de oprichting van de nieuwe PCI H. Christoffel, klik op christoffel-pci-decreet-030117Organigram H Christoffelparochie Parochiebestuur en PCI 2017