Sacramenten


DE ZEVEN SACRAMENTEN
Doopsel – Vormsel – Eucharistie – Biecht – Huwelijk – Priesterschap – ZiekenzalvingSACRAMENTENBEDIENING

Voor dopen en huwelijk kunt u contact opnemen met:

Voor de locaties Bakhuizen en Lemmer:
doop

Aanvragen bij pastor P. Huiting, tel. 0514-850002

Voor de locaties Balk en Woudsend:

Aanvragen bij pastor R. Hoogma, tel. 06 – 11448652

Voor de locaties Sloten, St. Nicolaasga en Joure:

Aanvragen bij pastoor H. Nota, tel. 0513-431394

Voor de ziekenzalving kunt u een beroep doen op:ziekenzalving

Voor de locaties Bakhuizen, Balk en Lemmer:

Aanvragen bij pastor P. Huiting, tel. 0514-850002

Voor de locaties Woudsend, Sloten / St. Nicolaasga en Joure:

Aanvragen bij pastoor H. Nota, tel. 0513-431394

Bij afwezigheid wordt u doorverwezen naar de dienstdoende pastor.01 november 2017

AFSPRAKEN RONDOM UITVAARTEN VOOR H.CHRISTOFFELPAROCHIE

Sinds mei dit jaar hebben we in het pastoresteam te maken met een vacature doordat pastor Foekema elders is gaan werken. We hebben toen besluiten moeten nemen over de eerst aanspreekbaarheid en op bepaalde terreinen maatregelen moeten nemen. Op dit moment is duidelijk dat er nog geen zicht is op de invulling van de vacature. Opnieuw hebben we nagedacht over hoe we verder moeten.

Hoewel wij het begeleiden van families rond een uitvaart dankbaar werk vinden is het uiteraard een werkzaamheid dat niet in te plannen valt. Soms levert het grote werkdruk op wanneer er ook andere zaken zijn die doorgang moeten vinden. Om de werkdruk wat eerlijker te verdelen, en zo de kans op uitval vanwege teveel werk te verkleinen, hebben we als pastoresteam besloten dat vanaf 1 november 2017 de (tijdelijke) eerst aanpreekbare pastor zal voorgaan bij een uitvaart. Wanneer een van ons teveel uitvaarten heeft, springt een andere collega bij. In alle gevallen beslist het pastoresteam wie een uitvaart gaat begeleiden.

Wanneer er een overlijden is, dan kunt u of de bode/begrafenisondernemer gewoon contact op met de eerstaanspreekbare pastor.

kruisEen uitvaartviering in principe een viering is van Woord en gebed. Bij een uitvaartviering is de kern dat we gelovig afscheid nemen van een dierbare overledene, een parochiaan. Aangezien regelmatig vele aanwezigen in de kerk niet of niet veel waarde hechten aan de communie is het beter om zonder communie te vieren. Het geeft ook meer ruimte in het samenstellen van de viering. Alleen in speciale gevallen is een eucharistie- of een woord- en communieviering mogelijk, afhankelijk van wie er voorgaat.

Verder is het de bedoeling dat uitvaarten alleen in de ochtend plaatsvinden. Bij een uitvaart zijn veel vrijwilligers betrokken en ook betaalde krachten zoals dirigenten en organisten. De inzet van al deze mensen is onmisbaar. Het blijkt dat we op hun inzet kunnen blijven rekenen wanneer de uitvaartviering in de ochtend plaatsvindt, aanvang 10.30 uur.

Ook in geval er een crematieplechtigheid volgt op de viering, ook al kan dat pas ‘s middags, zal de viering in de kerk in de ochtend plaatsvinden.

We beseffen dat een en ander wennen zal zijn, maar in verband met onze andere werkzaamheden als pastores en de vrijwilligers, organisten en dirigenten is het zo het prettigst en kunnen we een beroep op hen blijven doen.Eerst-aanspreekbare pastoor voor Sloten en Sint Nicolaasga: pastoor H. Nota
Eerst-aanspreekbare pastor voor Bakhuizen en Lemmer: pastor P. Huiting
Eerst-aanspreekbare pastor voor Joure: pastor A. Schothorst-Vos
Eerst-aanspreekbare pastor voor Balk en Woudsend: pastor R. Hoogma