Nieuws van de locatieraad

Vervoer naar de kerk

Nu de winter weer voor de deur staat, willen we u er nogmaals op wijzen dat er een mogelijkheid is voor vervoer naar de kerk, als u daartoe zelf niet de mogelijkheid hebt.

Neem dan contact op met Ellie Kramer telnr. 0513432032 of bij geen gehoor Matty Meyer tel.nr 0513432184.