Locatieraad

LOCATIERAAD H. NICOLAAS, ST. NICOLAASGA

De locatieraad regelt de praktische gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap. De raad vergadert maandelijks. Beheer, financiën, communicatie, catechese, diaconie, gemeenschapsvorming en liturgie zijn vaste agendapunten.
De locatieraad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap H. Nicolaas in St. Nicolaasga bestaat uit de volgende leden:

voorzitter

D. Hylkema, Jupiterstraat 8, 8521 LV St. Nicolaasga

telefoon: 0513-431989

secretaris

N. de Wolff – Versnel, Molewei 4, 8521 KD Sint Nicolaasga

telefoon: 0513-432653, email: locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

bouwzaken

A. Gras, Schoolstraat 13, 8521 KB St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432027

diaconie

E. Kramer – Dijkstra, Houtsnip 12, 8521 RG St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432032

afgevaardigde Liturgie

M. Meijer – Hooghiemstra, Kempenaerlaan 23, 8521 KR St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432184

afgevaardigde locatie Sloten 

F. Haarsma, Jachthaven 4, 8556 AM Sloten

telefoon: 0514-531612

budgethouder

B. Kramer, Houtsnip 12, 8521 RG St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432032Namens het pastoresteam woont pastor A. Schothorst – Vos de vergaderingen bij:

r.k. pastorie, Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432538 / 06-19519135

Niet op vrijdag. B.g.g.: s.v.p. het antwoordapparaat inspreken.

Email: pastorschothorst@dechristoffel.nl