Sacramenten


DE ZEVEN SACRAMENTEN
Doopsel – Vormsel – Eucharistie – Biecht – Huwelijk – Priesterschap – ZiekenzalvingSACRAMENTENBEDIENING

Voor dopen en huwelijk kunt u contact opnemen met:

Voor de locaties Bakhuizen en Lemmer:
doop

Aanvragen bij pastor P. Huiting, tel. 0514-850002

Voor de locaties Balk en Woudsend:

Aanvragen bij pastor R. Hoogma, tel. 06 – 11448652

Voor de locaties Sloten, St. Nicolaasga en Joure:

Aanvragen bij pastoor H. Nota, tel. 0513-431394

Voor de ziekenzalving kunt u een beroep doen op:ziekenzalving

Voor de locaties Bakhuizen, Balk en Lemmer:

Aanvragen bij pastor P. Huiting, tel. 0514-850002

Voor de locaties Woudsend, Sloten / St. Nicolaasga en Joure:

Aanvragen bij pastoor H. Nota, tel. 0513-431394

Bij afwezigheid wordt u doorverwezen naar de dienstdoende pastor.COMMUNIE THUIS ONTVANGEN?

Voor mensen die zelf niet in staat zijn om naar de kerk te komen of naar de kapel, is er uiteraard de mogelijkheid om af en toe de communie thuis te ontvangen. Wanneer u dat wilt,  neem dan contact op met de Lidwina of met pastor Annie Schothorst-Vos.ZIEKENZALVING EN/OF ZIEKENZEGEN

De ziekenzalving is een van onze zeven sacramenten, een ziekenzegen is geen sacrament. De ziekenzalving zal daarom altijd toegediend moeten worden door een priester, in ons geval door pastoor Nota. De ziekenzegen kan door mijzelf gegeven worden. Bij de zalving is er ook gelegenheid tot het sacrament van boete en verzoening (de biecht) wanneer men dat wil en wordt er gezalfd met ziekenolie. Bij een ziekenzegen maak ik gebruik van wijwater.

Zowel de ziekenzalving als de ziekenzegen kan men meerdere keren in zijn of haar leven ontvangen. Het zijn zeer waardevolle rituelen waarin we vragen om Gods troost, kracht, nabijheid en zegen. Vaak vraagt men om de ziekenzalving kort voor het sterven. Eigenlijk is dat jammer want het sacrament is juist bedoeld om eerder in het proces van ziek-zijn te ontvangen. Het is bedoeld om Gods nabijheid en kracht te vragen voor de tijd die voor je ligt en waarvan je niet weet hoe die tijd zal verlopen. Ook wanneer je vlak voor een ingrijpende (risicovolle) operatie staat kan dit een waardevol sacrament zijn. Ook aan mensen, jongeren of ouderen die aan psychische kwalen lijden, kan het sacrament van de zieken (of de ziekenzegen) toegediend worden, evenals aan mensen die hun verstandelijke vermogens verloren hebben en daarbij ziek zijn. Zowel bij de ziekenzalving als de ziekenzegen kan er ook communie worden uitgereikt wanneer men dat wil. Bij beide rituelen kunnen mensen aanwezig zijn die u graag om u heen heeft.

Mocht u een ziekenzalving of ziekenzegen willen ontvangen of daar meer informatie over willen hebben, neem dan gerust contact op met pastoor Nota voor de ziekenzalving en met mij voor de ziekenzegen. In het pastores overleg hebben we gesproken over een gezamenlijke ziekenzalving viering. Over enige tijd zult u daar meer over horen of lezen.

 

Pastor Annie Schothorst – Vos
December 2014

01 mei 2017

AFSPRAKEN RONDOM UITVAARTEN VOOR H.CHRISTOFFELPAROCHIE

Doordat pastor Foekema nu werkzaam is in onze buurparochie, hebben we als pastores nagedacht hoe we de gang van zaken in de parochie zo kunnen vormgeven dat het voor iedereen hanteerbaar blijft. Een aantal maatregelen rond zowel de weekendvieringen als de doordeweekse vieringen en de eerstaanspreekbaarheid heeft u kunnen lezen in het parochieblad van april. Zo hebben we ook nagedacht over uitvaarten. Daarover drie afspraken.

Hoewel wij het begeleiden van families rond een uitvaart dankbaar werk vinden is het uiteraard een werkzaamheid dat niet in te plannen valt. Soms levert het grote werkdruk op wanneer er ook andere zaken zijn die doorgang moeten vinden. Om de werkdruk wat eerlijker te verdelen, en zo de kans op uitval vanwege teveel werk te verkleinen, hebben we als pastoresteam besloten om met ingang van 1 mei de uitvaarten per toerbeurt te begeleiden. Dat wil zeggen dat pastor Huiting en pastor Schothorst-Vos om beurt een uitvaart voor hun rekening nemen ongeacht in welke locatie deze plaatsvindt. Wanneer er veel uitvaarten zijn in korte tijd springt ook pastoor Nota bij. Dat waarderen beide andere pastores heel erg.

Wanneer er een overlijden is, dan kunt u of de bode/begrafenisondernemer gewoon contact op met de eerstaanspreekbare pastor. De pastores regelen onderling wie de uitvaart gaat begeleiden.

kruisAls tweede gaan we er per 1 mei van uit dat een uitvaartviering in principe een viering is van Woord en gebed. Bij een uitvaartviering is de kern dat we gelovig afscheid nemen van een dierbare overledene, een parochiaan. Aangezien regelmatig vele aanwezigen in de kerk niet of niet veel waarde hechten aan de communie is het beter om zonder communie te vieren. Het geeft ook meer ruimte in het samenstellen van de viering. Alleen in speciale gevallen is een eucharistie- of een woord- en communieviering mogelijk, afhankelijk van wie er voorgaat.

Als laatste is het de bedoeling dat uitvaarten alleen in de ochtend plaatsvinden. Bij een uitvaart zijn veel vrijwilligers betrokken en ook betaalde krachten zoals dirigenten en organisten. De inzet van al deze mensen is onmisbaar. Het blijkt dat we op hun inzet kunnen blijven rekenen wanneer de uitvaartviering in de ochtend plaatsvindt, aanvang 10.30 uur.

Ook in geval er een crematieplechtigheid volgt op de viering, ook al kan dat pas ‘s middags, zal de viering in de kerk in de ochtend plaatsvinden.

We beseffen dat een en ander wennen zal zijn, maar in verband met onze andere werkzaamheden als pastores en de vrijwilligers, organisten en dirigenten is het zo het prettigst en kunnen we een beroep op hen blijven doen.

Het pastoresteam