Rooms-Katholiek Woudsend viert al 225 jaar in de Sint Michaëlkerk

Zondag 22 oktober 2017 was het precies 225 jaar geleden dat de Sint Michaëlkerk in Woudsend is ingewijd.

De eerste steen werd gelegd op 20 april 1792. Op deze steen staat een Latijnse tekst, de vertaling is: “Dit heiligdom is gebouwd tot lof van de drie-ene God, mag het blijven staan en door de jaren heen in het dorp van aanzien blijven bij God en de goede mensen.” De tekst op de steen bevat een verborgen getal; de som van de verhoogde hoofdletters vormen, als ze als Romeinse cijfers opgeteld worden, het jaartal 1792. Zes maanden na de eerste steenlegging was de schuilkerk al gereed.

Deze eerste steen bevond zich vroeger boven de westdeur. Na de verbouw in 1933 (toevoeging toren) is deze steen in de zuidmuur geplaatst.

Bij de inwijding in 1792 waren maar liefst negen priesters uit de omgeving aanwezig.

Pastoor A. Gerritzen schreef destijds het volgende over de inwijding:

Den 22 oktober 1792 is alhier de nieuwe kerk solemneel (= plechtig/feestelijk) ingewijhet en heeft de solemneele dienst gedaan den eerwaarde Heer Van den Broek Roomsch C. pastoor op het Roodhuis, is geassisteert door de Eerwaarde Heeren H. Jorna R.C. pastoor te Workum als indert, Van den Elsen, pastoor op den Jouwer als Diaaken, F. Jorna, pastoor te Makkum als Subdiaaken, Van Lidt, pastoor op het Heerenveen als Magister Ceremoniarum, Veltman, pastoor te Irnsum, Alberink, pastoor in den Lemmer als Acolieten, Solaro pastoor in het meer bij Warga als thuriforarius (misdienaar met wierookvat).

Op den zelfden dag is gedaan de eeste predikatie door de eerwaarden Heer R. Fluitman geboortig van Woudsend en pastoor op het Blauwhuis in Sensmeer. Ik A. Gerritzen R.C. Pastoor van Woudsend ben den 27 november 1792 in het nieuwe huis gaan wonen.

Tekening schuilkerk met pastorie

Afbeelding tekening
De pastorie is in 1972 afgebroken.

Twee oude foto’s van de schuilkerk Sint Michaël te Woudsend (van voor 1933)

 

Afbeelding oude foto ingang kerk

Afbeelding oude foto kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst uit: In Karmel yn ’t Wetterlân 1337-1987

van Pastoor J.R. van der Wal

Afbeeldingen: Archief Pastoor J.R. van der Wal

Woudsend

Recente foto van de Sint Michaëlkerk, de toren is in 1933 gebouwd, de schuilkerk is van 1792.

In de eucharistieviering is zondag 22 oktober 2017 kort stil gestaan bij het 225 jarig bestaan van de Sint Michaëlkerk.

Elk weekend is er een viering in de Sint Michaëlkerk, iedereen is van harte welkom een viering bij te wonen.

De Sint Michaëlkerk is te bezichtigen tijdens Tsjerkepaad en evenementen. Op afspraak zijn rondleidingen mogelijk. Voor meer informatie kies voor vieringen en/of bezichtiging kerk.