Diaken R. Hoogma per 1 oktober 2018 pastor voor de locatie Woudsend

 

Versie 4Met ingang van 1 oktober 2018 is diaken R. Hoogma eerst aanspreekbare pastor voor Woudsend en Balk. Remco Hoogma komt uit Bolsward. Op zaterdag 22 september 2018 is hij in Leeuwarden door bisschop Ron van Hout tot diaken gewijd. De priesterwijding zal zijn op 18 mei 2019.  Lees meer.

Contactgegevens pastor en locatieraad

Lees ook het artikel in het Bisdomblad op pagina 25, klik hier.