Oecumenische Solidariteitsmaaltijd en Aswoensdagviering

Woensdag 6 maart wordt in Woudsend, voorafgaand aan de oecumenische Aswoensdagviering, een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. De maaltijd is in It Reidhintsje (vlakbij PKN kerk De Karmel, Ald Tsjerkhof 2 / Kleasterstrjitte 2). Vanaf 17.45 uur kunt u binnenlopen en om 18.00 uur is iedereen welkom om een hapje mee te eten. Voor het eten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een goed doel.
Wel graag vooraf opgeven bij Manna Bobbink, telefoon 0514-591847.

De oecumenische Aswoensdagviering vindt plaats in de RK Sint Michaƫlkerk om 19.30 uur. Voorgangers zijn dominee R. Bosman-Romkema en mevrouw H. Mulder.

Iedereen is van harte welkom.