Mededelingen in verband met het Coronavirus

 • De oecumenische viering van zondag 14 juni 2020 in “De Karmel”
  is te horen én te zien via internet.  Voorganger: pastor L. Foekema
  Klik op deze link.  Zoek de dienst op van zondag 14 juni en klik op ‘kijken’.
  De viering begint om half 10, maar ook op een later moment kunt u de
  viering via deze link terugkijken.

 • Vanaf 1 juli 2020 zijn er op zondagochtend (of zaterdagavond) weer vieringen
  in de Sint Michaëlkerk van Woudsend, rekening houdend met de richtlijnen.
  In de kerk zal worden aangegeven waar u mag zitten, zodat we de anderhalve
  meter in acht kunnen houden. Zingen mogen we helaas nog even niet,
  wel mogen we communie uitreiken.
  Het overzicht van de vieringen vindt u op de pagina “Agenda”.
 • Nieuwsbrief (d.d. 26 mei 2020) van pastoresteam en parochiebestuur met nieuws
  over de vieringen in onze H. Christoffelparochie
  in de komende periode.
 • De vastenzakjes worden van 20 juni tot half juli opgehaald.
 • Nieuws van het bisdom, inclusief de brief van Bisschop Ron van Hout van het bisdom
  Groningen-Leeuwarden aan alle katholieke gelovigen, vindt u op de website van het bisdom.