Actueel

Liturgische kalender; de lezingen in de weekendvieringen

In de liturgische kalender vindt u de lezingen die in de vieringen worden gebruikt.
Vanaf 1 december 2019 wordt de liturgische kalender van jaar A gevolgd.
Er zijn drie versies, na jaar A krijgen we het schema van jaar B.

Klik hier voor het huidige overzicht.

Knipsel A

Bron: Berne MediaVerslag Scheepmaatjesdag in Woudsend

 

scheepsmaatjesprojectZaterdagochtend 9 november was het eindelijk zo ver: Scheepsmaatjesdag! Circusdirecteur Yancke kwam in paniek de hulp van de scheepsmaatjes inroepen op hun jaarlijkse scheepsmaatjesdag. Om haar kwijtgeraakte circusdieren terug te vinden, zocht ze mensen die goed konden ruiken, zien, luisteren en voelen. Al gauw bleek:  ‘IEDEREEN KAN WAT’ en iedereen ging in een groep op weg met de opdracht om per groep één dier te zoeken. Gelukkig waren en pootafdrukken te vinden die Woudsend doorkruisten naar verschillende richtingen; naar de haven, brandweerkazerne, enz.  Zo werden er 6 dieren gevonden die daar erg blij  om waren en zij nodigden de scheepsmaatjes van elke groep uit om samen een circusact in te studeren. Na het oefenen regelde de opgeluchte circusdirecteur dat er uitbundig feest gevierd kon worden met troubadour Jan Nota. Vervolgens werd er gesmuld van een feestmaal met patat, hamburgers en ijs!

Intussen had kindercircus Saranti uit Leeuwarden een heus circus opgebouwd in de sporthal, waar iedereen na het eten mocht plaats nemen op de tribune. Circusdirecteur Yancke kondigde de artiesten aan: 15 kinderen die de handen van het publiek veelvuldig lieten applaudisseren voor zoveel talent. En toen was het de beurt aan de dieren met de scheepsmaatjes: van de stokpaardjesparade met de vogel tot hoepelact met de leeuw,  van de sterke mannen  met het knobbelzwijn tot de slalom met de zebra; alles werd met veel overtuiging gebracht voor het publiek. Ook de stokkendans met de gazelle en de clownact met het stokstaartje werd met applaus gewaardeerd. De circuskinderen sloten met o.a. éénwielers over een wip en touwspringen op een bal en nog vele acrobatische acts de voorstelling af.

Daarna werd het tijd om samen met elkaar in de slotviering te zingen, te lezen en te bidden. Voorganger was pastor Hoogma die nog eens benadrukte dat hij het gezien had: ‘IEDEREEN KAN WAT’  En ook dat we blij zijn met al die talenten die we van God hebben gekregen. Koor ‘Om ‘e nocht’ zong: “En dat talent dat neem je mee, daar doe je heel je leven mee”Kerstkaarten en kaarten Sint Michaëlkerk

Nu verkrijgbaar: Dubbele kaarten met envelop  (afmeting kaart: 148×105 mm)

Dubbele kaart per stuk € 1,20,  5 voor € 5,00 (kaarten naar keuze)

Kerstkaarten met foto van de kerststal van de Sint Michaëlkerk van Woudsend

20191113_192753
Kaart 1 : Kerstkaart A – Zalig Kerstfeest
Kerstkaart 2 : Zalig Kerstfeest
Kaart 2 : Kerstkaart B – Zalig Kerstfeest

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 3 : Interieur kerk
Kaart 3 : Interieur kerk

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 4 : Beeld Maria
Kaart 4 : Beeld Maria
Kaart 5 : Kerktoren met vlag
Kaart 5 : Kerktoren met vlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbele kaart met envelop per stuk €  1,20

Vijf dubbele kaarten met envelop voor € 5,–  (kaarten naar keuze)

 Bezoek aan RK Maria Geboortekerk Dronrijp

Dronrijp20190817_141430Zaterdagmiddag 2 november gingen we met 13 personen naar Dronrijp voor een bezoek aan de RK Maria Geboortekerk. Een uitstapje als afsluiting van het seizoen, georganiseerd voor allen die zich hebben ingezet bij de openstelling, rondleidingen en boekenverkoop van de Sint Michaëlkerk. Het was een gezellige en interessante middag.

De Maria Geboortekerk van Dronrijp (bouwjaar 1839) is na onze Sint Michaëlkerk (1792) de oudste nog in gebruik zijnde RK kerk van ons Bisdom. Net als in onze kerk zijn het altaarstuk en de 14 kruiswegstaties gemaakt door de Woudsender kunstschilder Otto de Boer (1797-1856). Locatiebeheerder Peter Mulder kon ons veel vertellen over de kerk, de schilderijen en de parochie. Op 1 januari 2013 zijn de parochies Dronrijp, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling gefuseerd, de nieuwe naam van de gefuseerde parochie is Heilige Jacobus de Meerdereparochie.

Het altaarstuk van Dronrijp “De verheerlijking van Jezus op de berg Thabor” is van 1840, de kruiswegstaties van 1848. De schilderingen in de kerk van Woudsend zijn van 1824 (altaarstuk) en 1852 (kruisweg). Een aantal jaren geleden zijn de schilderingen in Dronrijp schoongemaakt en gerestaureerd, ze zagen er weer prachtig uit.

Na het verhaal over de RK kerk van Dronrijp konden we in de sacristie genieten van koffie, thee, koek en een stukje chocolade. Hier heeft Herman Deden ons meer verteld over het leven en het werk van de Woudsender schilder Otto de Boer.

Bijzonder was dat Peter Mulder ons het bidprentje van Otto de Boer (uit 1856) uit zijn verzameling bidprentjes liet zien. Hier hebben we een kopie van ontvangen, deze hebben we inmiddels toegevoegd aan onze mini-tentoonstelling over de schilder (zie in vitrinekast achterin de kerk). Het is zeker leerzaam om eens een andere kerk te bezoeken, te bezichtigen en te horen hoe men de taken en werkzaamheden elders heeft geregeld.

Meer weten: De mini-tentoonstelling over de schilders Otto de Boer en Jacob Ydema is nog een tijdje in onze kerk (Woudsend) te bewonderen.

Foto’s RK Maria Geboortekerk Dronrijp (kerkfotografie.nl)Meer over Otto de Boer en het altaarstuk in de RK kerk van Woudsend

Kerkffotografie.nl IMG-0167Uit een onderzoek blijkt dat Otto de Boer meerdere altaarstukken schilderde en dat er nog acht complete kruiswegstaties van hem te vinden zijn in rooms-katholieke kerken. Werk van hem is te vinden in o.a. Woudsend, Dronrijp, Roodhuis, Blauwhuis, Workum, Steenwijk, Dongen, Rossum, Borne en Ootmarsum.

Naast religieus werk heeft de schilder ook vele schilderijen gemaakt. Drie van deze schilderijen “De opstanding van Christus uit het graf (1830), Jongen met het bokje (1831) en De Wonderdokter (1832)” hangen in het 17e eeuws huisje aan de Bewaarskoallesteech in Woudsend. Tijdens enkele evenementen is dit pand geopend voor bezichtiging.

Het altaarstuk “Opwekking van Lazarus” in onze Michaëlkerk is van 1824. Het is het eerste altaarstuk van de kunstschilder Otto de Boer. Bijzonder hoor, bijna 200 jaar geleden schilderde de 27 jaar jonge Woudsender schilder dit doek. Het is een schilderij van historische waarde, daar mogen we best trots op en vooral uiterst voorzichtig mee zijn.

Tijdens Tsjerkepaad zijn in de zomermaanden ruim 250 Friese kerken geopend voor bezichtiging (www.tsjerkepaad.nl). De eerstvolgende openstelling van onze kerk is volgend jaar tijdens de Friese Sleepbootdagen op 16 en 17 mei 2020, ook dan weer een tweedehands boekenmarkt.Verhalenwedstrijd “Jouw kerk, jouw verhaal”

De Stichting Alde Fryske Tsjerken en het Friesch Dagblad organiseren samen een verhalenwedstrijd. Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de Stichting in 2020. Thema daarvan is “Jouw kerk, jouw verhaal”. Het Friesch Dagblad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken hopen dat veel mensen hun verhaal met hun kerk willen delen.

Verhalen kunnen voor 15 januari 2020 gestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@aldefrysketsjerken.nl.

Lees meer op: Friesch Dagblad  en  Stichting Alde Fryske Tsjerken

Omrop Fryslân; toelichting op verhalenwedstrijd, klik hier.Scheepsmaatjesdag 2019, dit jaar in Woudsendscheepsmaatjesproject

Het project Scheepmaatjes heeft als doel dat parochies en mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Hierbij zijn de mensen met een verstandelijke beperking (scheepsmaatjes) gekoppeld aan een vrijwilliger uit de parochie (maatje). Ook de rest van het jaar zoeken maatjes en scheepsmaatjes elkaar regelmatig op.

De dag wordt dit jaar gefinancierd met een bijdrage van de 3 parochies uit Zuidwest Friesland, te weten de H. Christoffelparochie, de Zalige Titus Brandsmaparochie en de Sint Antonius van Paduaparochie. Verder is er een bijdrage ontvangen van de Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland en van Stichting van der Weijfonds. Ook is er gecollecteerd in de locatie Woudsend en zijn er particuliere donaties ontvangen.

Zaterdag 9 november in Woudsend
Werkgroep Scheepsmaatjes Zuidwest Friesland is weer heel enthousiast gestart met de voorbereiding van de scheepsmaatjesdag op zaterdag 9 november in Woudsend. Er wordt geprobeerd om deze feestdag steeds in wisselende parochies te organiseren. Twee dames van de werkgroep diaconie Woudsend zijn dit keer ook bij de organisatie betrokken en helpen mee bij de voorbereiding en op de dag zelf.

Thema: Iedereen kan wat!!!
Woudsend ontvangt de scheepsmaatjes en hun maatjes op zaterdag 9 november in dorpshuis MFC De Driuwpôlle. Het thema is: Iedereen kan wat !!!

Circusdieren
Er zwerven die zaterdagmorgen wilde circusdieren in het dorp. Dus opgepast!! Het wordt al met al een spannende, vrolijke, prachtige en gezellige dag.

Slotviering om 15.45 uur (tot 16.15 uur)
Het koor Om ‘e Nocht verzorgt de liederen tijdens de slotviering die om kwart voor vier in het dorpshuis wordt gehouden. De voorganger is pastor Remco Hoogma.

U bent welkom bij de slotviering, maar er geldt wel: vol = volBezoek van orgel-liefhebbers uit Drenthe en Zwitserland 

Organistenvereniging KVOK, afdeling Drenthe

Zaterdagmiddag 7 september 2019 kregen we bezoek van leden van de organistenvereniging KVOK, afdeling Drenthe. KVOK is de afkorting van Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici. In elke provincie van Nederland is een afdeling van het KVOK te vinden. De doelstelling van deze vereniging is:

 • de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
 • de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.

De afdeling Drenthe organiseerde op 7 september een excursie naar Bolsward en Woudsend. Op het programma stond het bezoek aan de Martinikerk te Bolsward en bezoek aan de Sint Michaëlkerk en PKN Kerk De Karmel beide in Woudsend. De leden van de organistenvereniging hadden de gelegenheid om bij toerbeurt op de verschillende orgels te spelen.

Lees meer.


Donateurs/vrienden van Zwitsers Orgelmuseum – Musée Suisse de l’Orgue

20190930_111228Maandag 30 september 2019 bezocht “Foundation du Musée Suisse de l’Orgue” uit Roche, Zwitserland onze kerk. Leden van de donateurs-vereniging / vrienden van het Zwitsers Orgelmuseum organiseerden een orgelreis van een week.

Zondag 29 september kwam men aan op Schiphol. Zaterdag 5 oktober vertrok men weer via Schiphol naar Genève. Op maandag bestond het programma uit het bezoeken van Bolsward (Hinsz orgel uit 1781), Woudsend (Van Gruisen 1811), Sneek (Schnitger 1711) en Sneek (Maarschalkerweerd 1891). De groep overnachtte in Groningen. De groep van maar liefst 31 personen, voornamelijk Frans-sprekend, kwam per bus aan in Woudsend.

De heer Ton van Eck, orgeladviseur KKOR en organist speelde diverse stukken op het orgel. Na een bezoek van een uurtje, bewonderen van de kerk en het orgel en het beluisteren van orgelmuziek vertrok de groep weer. Voor de volgende dagen stonden nog diverse orgel-bezoeken op het programma o.a. in Leeuwarden, Franeker, Groningen, Menkemaborg, Uithuizen, in Duitsland Rysum, Marienhafe, Norden, Esens, Weener en in Leer, en op de terugweg een orgelbezoek in Naarden.

Lees meer.

20190930_120221Van beide groepen ontvingen wij veel lof over het gerestaureerde Van Gruisen-orgel (bouwjaar 1811) van de Sint Michaëlkerk.

Eén van de bezoekers uit Zwitserland liet bijgevoegde tekst achter in het gastenboek.

 Mini-tentoonstelling over het leven en het werk van de kunstschilders
Otto de Boer en Jacob Ydema

Dit jaar kunt u in de RK Sint Michaëlkerk van Woudsend een mini-tentoonstelling bezichtigen over het leven en het werk van twee kunstschilders.

Kunstschilder Otto de Boer

geboren in Woudsend in 1797
overleden in Leeuwarden in 1856

en

 

Kunstschilder Jacob Ydema

geboren in Greonterp in 1901
overleden in Winterswijk in 1990

 

Schilderijen Otto de Boer in de Sint Michaëlkerk Kerkffotografie.nl IMG-0167

 • altaarstuk Opwekking van Lazarus, geschilderd in 1824
 • dit was het eerste religieuze werk van Otto de Boer, hij was toen 27 jaar
 • 14 Kruiswegstaties, geschilderd in 1852
 • beide bijzondere liturgische kunst
  • deed zijn 1e heilige communie in 1809 in deze kerk
 • schilderde ook de portretten van Age Hylkes Tromp en z’n vrouw Eelkje Wigles Visser
 • schilderde de portretten van Age Solkes Tromp met dochter Rymke en z’n vrouw Ymkje Leeuwke Visser met zoon Leeuke Ages.
 • schilderde portretten van de RK-familie Aukes

IMG-0163Schilderijen Jacob Ydema in de Sint Michaëlkerk

 • paneelschilderingen uit 1937 aan weerzijden van het altaardoek en tegen noordelijk en zuidelijke koorwanden
 • 1937 was het jaar dat de parochie het 600-jarig jubileum vierde
 • bijzonder gegeven is dat Pater Titus Brandsma aanwezig was op dit jubileumfeest, samen met pastoor Welsing ging hij voor en sprak de feestrede uit.
 • de panelen stellen de kosmische strijd voor tussen het Goede en het Kwade
 • voor de dienende engelen in deze voorstelling gebruikte de kunstschilder de gezichten van Woudsender katholieke jongeren

 

Te bezichtigen tijdens Tsjerkepaad. Elke zaterdagmiddag van 6 juli 2019 tot en met zaterdag 14 september 2019 van 13.30 tot 17.00 uur. Tevens te bezichtigen op zondag 15 september 2019 van 12.00 tot 17.00 uur en na afloop van een viering.

Foto’s: Kerkfotografie.nlLeden werkgroep gaan zelf “op Tsjerkepaad”

20190817_135805

Zaterdag 17 augustus 2019 gingen wij zelf op Tsjerkepaad en bezochten wij de RK kerken van Dronrijp en Roodhuis.

Dit voorjaar, tijdens de voorbereidingen van de mini-tentoonstelling over de kunstschilders Otto de Boer en Jacob Ydema, werd het idee geboren om eens een bezoek te brengen aan Dronrijp en Roodhuis. Bijzonder is dat in deze kerken het altaarstuk en de kruiswegstaties geschilderd zijn door de Woudsender kunstschilder Otto de Boer (1797-1856). In de Sint Michaëlkerk zijn het altaarstuk en de kruiswegstaties (14 schilderijen) eveneens van Otto de Boer.

Foto’s van de Parochiekerk Maria Geboorte van Dronrijp

Dronrijp20190817_141430Dronrijp20190817_141606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan Parochiekerk Maria Geboorte:

 • We werden zeer hartelijk ontvangen door de gastvrouwen.
 • Leuke gesprekken, tevens werd ons koffie aangeboden.
 • De kerk van Dronrijp was prachtig versierd, de donderdag voor ons bezoek was de viering van Maria Geboorte, vandaar de mooie bloemstukken.
 • Een mooie kerk, heel goed onderhouden.
 • Wist u dat deze kerk de op één na oudste kerk is van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
 • De kerk is gebouwd in 1839
 • De schilderingen van Otto de Boer zagen er prachtig uit.
 • Deze zijn een aantal jaren geleden schoongemaakt en gerestaureerd.

Foto links: Het altaarstuk “De verheerlijking van Jezus op de berg Thabor”, waar hij met Mozes en Elias verscheen aan zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes, in de RK kerk van Dronrijp.
Foto rechts: Statie 13 Jezus wordt van het kruis afgenomen (Dronrijp)

 

Foto’s van de Parochiekerk Sint Martinus van Roodhuis

Roodhuis20190817_155313     Roodhuis20190817_160645

 

Bezoek aan Sint Martinuskerk Roodhuis:

 • Op de parochie-website hadden we gelezen dat de kerk te bezichtigen is,
  de deur is open, maar er zijn geen gastvrouwen/heren aanwezig.
  Wel bijzonder hoor, we waren de enigen in de kerk.
 • Het altaarstuk “Bisschop Martinus” staat achterin de kerk,
  dit altaarstuk komt uit de vorige kerk van Roodhuis.
 • Ook hier een keurig onderhouden kerk en schilderijen.
 • Interessant om te ontdekken dat de kruisweg-schilderijen door
  schilder Otto de Boer in elke kerk weer iets anders zijn geschilderd.
 • Wel zijn de “Rembrandt” invloeden duidelijk zichtbaar.

 

Foto links: Sint Martinuskerk te Roodhuis
Foto rechts: Het altaarstuk “Bisschop H. Martinus geneest een zieke”

 

RK kerk Bouwjaar kerk Altaarstuk geschilderd door Otto de Boer  Kruiswegstaties geschilderd door Otto de Boer
Dronrijp 1839 1840 1848
Roodhuis 1892 1854 1852
Woudsend 1792 1824 1852

 

Wilt u ook eens op Tsjerkepaad, dat kan. In de zomermaanden zijn in Friesland ruim 250 kerken op zaterdagmiddag geopend. Neem eens een kijkje op de website www.tsjerkepaad.nl

Marijke de Boer en Tonnie Ketelaar