Locatieraad

LOCATIERAAD H. MICHAËL, WOUDSEND

De locatieraad regelt de praktische gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap. De raad vergadert maandelijks. Beheer, financiën, communicatie, catechese, diaconie, gemeenschapsvorming en liturgie zijn vaste agendapunten.

De locatieraad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Sint Michaël van Woudsend bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Harry Kramer, telefoon: 06-130 27 623

Liturgie
Carla Schraa-Lansbergen, telefoon: 0514-59 1776
email locatieraad: locatiewoudsend@dechristoffel.nl

Bouwzaken/beheer
Lammert de Jong

Penningmeester
Sijtske de Vreeze, telefoon: 0514-60 3372

Catechese
vacant

Diaconie
Agatha Walsweer-Nagelhout, telefoon: 0514-59 1956

Pastoresteam

Diaken R. Hoogma, eerst aanspreekbare pastor voor Woudsend, is namens het pastoresteam elke maand aanwezig bij de vergaderingen van de locatieraad.

Adres pastor: Kerkstraat 12, 8521 JZ  Sint Nicolaasga
Telefoon: 06- 11 44 86 52
niet op maandag
Email: pastorhoogma@dechristoffel.nl