Agenda

19 juni 10.00 uur gezamenlijke sacramentsprocessie op het kerkhof in Bakhuizen. Nadien is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de Gearte.

26 juni kerk gesloten i.v.m. houtwormbestrijding

1 juli Vormselviering in Bakhuizen