Gedragscode Heilige Christoffelparochie en R.K.Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag

01 mei 2015

Gedragscode Heilige Christoffelparochie

gedragscode

Het parochiebestuur hecht er grote waarde aan dat alle beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers zich prettig en veilig voelen binnen onze parochie in een sfeer, behorende bij die van de kerk.

Wij vinden het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag van groot belang. Ten aanzien van alle vormen van ongewenst gedrag, wil het bestuur, met deze gedragscode duidelijkheid scheppen over de richtlijnen/normen en waarden.

Deze gedragscode is in lijn van en in aanvulling op de beroepscode van de Verenigingen van Pastoraal Werkenden (VPW’s) en de Gedragsregels voor Pastorale beroepskrachten in het Bisdom Groningen.

Verder hanteren we de “ Procedure bij klachten van seksueel misbruik “ van R.K. Kerkprovincie van Nederland wordt. Het respectvol omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich, op welke wijze dan ook, inzet voor de of zich bevindt binnen één van de gebouwen.

 R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op deze website is hierover meer informatie te vinden. U leest hier:

  • wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
  • hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden