Mededeling over aanmelding betreffende vieringen met ingang van zaterdag  17 oktober

 Beste parochianen,

 

De bisschoppen hebben de afgelopen week meerdere keren overleg gehad met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober

aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Daarom mogen we met ingang van zaterdag 17 oktober met maximaal 30 personen vieren

(koster, lector, misdienaars, dirigent/organist en koorzangers niet meegerekend).

 

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen

van de H. Communie wordt afgedaan.

 

De bisschoppen blijven in overleg met de minister, ook komende week.

Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de hoogte.

 

Aanmelden

 

Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt omdat er al 30 mensen binnen zijn, wordt u verzocht om een plaats te reserveren in de kerk.

Dat moet dus ook al voor komende zaterdag 17 oktober  (en zonder tegenbericht voor iedere zondag opnieuw).

 

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden op telefoonnummer: 412757

Alleen op dinsdag- en woensdagochtend  van 9.00  tot 11.30 uur.

of via E-mail: locatiejoure@dechristoffel.nl