Geschiedenis

Enige informatie over de RK kerk aan de Schans

De Rooms Katholieke Kerk te Lemmer, de kerk van de H. Willibrordus, werd gebouwd in 1901 naar een ontwerp van architect Nicolaas Molenaar uit Den Haag, die op dat moment al rijksbouwmeester was, maar hij was ook de zoon van een oorspronkelijk uit Lemmer afkomstige timmerman.

SONY DSC
SONY DSC

In 1993 werden kerk en toren grondig gerestaureerd.
Dit neogotische bouwwerk is een driebeukige pseudo-basiliek met gemetselde spitsgewelven en gebrandschilderde glas in lood ramen.

De acht ramen in de muren van de zijbeuken zijn gemaakt door Joan Colette naar ontwerp van Charles Eyck. Ze zijn hier geplaatst in 1945. Ze beelden mysteries uit het leven van Jezus uit: de geboorte, de opdracht in de tempel, de verheerlijking op de berg Tabor, de intocht in Jeruzalem, de dood aan het kruis, de verrijzenis, de hemelvaart en het laatste oordeel.

De ramen in het priesterkoor dateren van 1923. Ze zijn gemaakt door Atelier H. Derix uit Kevelaar, naar ontwerp van Joep Nicolaas. De middelste drie tonen steeds twee voorstellingen boven elkaar, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De buitenste ramen bevatten afbeeldingen van heiligen.
Van links naar rechts zien we: de Heilige Clara met daaronder Thomas van Aquino, dan de bruiloft te Kana en daaronder Mozes die water uit de rots slaat. In het middelste venster: boven het laatste avondmaal en daaronder het offer van Abraham, daarnaast de wonderbare broodvermenigvuldiging en daaronder de mannaregen in de woestijn. Tenslotte aan de rechterkant de Heilige Aloyisius en daaronder de Heilige Benedictus.

De herkomst van de ramen boven de beide zij-altaren is onbekend. Boven het Maria-altaar staat (natuurlijk) Maria met Kind en naast haar zien we de Heilige Joachim en de Heilige Anna. Boven het Jozef-altaar: Sint Jozef, geflankeerd door de Heilige Theodorus en de Heilige Antonius van Padua, die het kind Jezus op de arm draagt.

Achter in de kerk, links van de ingang is een beeldengroep met bijbehorende muurschildering. Het werd gemaakt door Charles Eyk in de winter van 1946 – 1947 uit dankbaarheid dat Lemmer de oorlog van ’40 – ’45 had doorstaan. De beelden zijn geïnspireerd op de verschijning van Maria aan drie meisjes te Fatima in Portugal.

In het midden van de linker zijbeuk staat een Piëta, de Moeder van smarten, beeld van Maria met de gestorven Jezus op haar schoot.

De veertien kruiswegstaties zijn waarschijnlijk in 1840 al geschilderd door een zekere Kromer (onbekende Duitse kunstschilder). Het zijn vrij grote met olieverf op linnen geschilderde doeken in zware eikenhouten lijsten.

Het hoofdaltaar is gemaakt van wit geschilderd mergel door atelier Mengelberg te Utrecht, naar ontwerp van de architect, Nicolaas Molenaar. Ter weerszijden van het tabernakel zien we de beelden van twee bisschoppen: links Bonifatius en rechts Willibrordus, patroonheilige van deze kerk.

Ook de beide zijaltaren zijn in het atelier Mengelberg gemaakt aan de hand van schetsen van de architect. De in deze twee altaren geplaatste beelden van Maria en Jozef zijn ouder. Zij stonden al in de vorige katholieke kerk van Lemmer.

Van voor in de kerk kijkend naar achteren zien we de balustrade van het zangkoor met daarin dertien halffiguren, uitgevoerd in opalescent. In het midden is Christus Koning afgebeeld, aan weerszijden geflankeerd door twee maal zes apostelfiguren met bij elk het bij hem behorend attribuut.
Daarachter het orgel dat dateert van 1978 en werd geplaatst door Flentrop Orgelbouw te Zaandam.

Het interieur van de kerk is in 2001 volledig overgeschilderd. Helaas is daarbij al het inmiddels verdwenen polychromeerwerk niet meer hersteld; slechts het polychromie wat op dat moment nog duidelijk zichtbaar was is schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd.

De sacristie was oorspronkelijk gebouwd en bestemd voor ‘vragenleerskamer’ (lokaal voor het geven van catechismusles). In 1994 is deze ruimte aangepast en ingericht voor de huidige functie.

De naast de kerk staande pastorie is in 1908 gebouwd onder leiding van architect Herman Kroes uit Amersfoort.
Het gebouw Ús Thús, aan de andere zijde van de kerk, is het in 1927 door architect A. Witteveen uit Leeuwarden ontworpen parochiehuis.