Koren

St. CaeciliakoorKoren 015

Het kerkkoor van de parochie is het St. Caeciliakoor. St. Caecilia is de patrones van de katholieke koren. Oorspronkelijk waren er 2 koren. Het Willibrorduskoor, wat alleen uit mannen bestond was al in 1901 opgericht door pastoor T. Pelgrum. Ook vóór die tijd waren er wel zangers in de kerk, want al in 1883 lezen we dat werd begonnen met de zangers in de Gregoriaanse zang te oefenen. In 1911 sluit het kerkkoor zich aan bij de St. Gregoriusvereniging. De eerste directeur van het zangkoor is dhr. Joh. Sterk. Hij neemt in 1917 afscheid en is dan 50 jaar zanger geweest. Hij wordt opgevolgd door de heer Sipke J. van den Berg. In 1932 wordt als dirigent genoemd de heer G.J. van Dijk, hoofd van de St. Jozefschool. Op 1 januari l945 werd de heer J. van Hofwegen benoemd tot organist. Het St.Caeciliakoor werd opgericht in 1912 en was een gemengd koor. Uit de beginjaren weten we weinig over dit koor. In de oorlog was de heer Laurens de Rook dirigent. Ook pastoor Metz heeft dit koor geleid. In de jaren 50 was meester J. van der Bles de dirigent. Het koor verzorgde uitvoeringen in de kerk en nam deel aan concoursen, waar zelfs eens een eerste prijs werd gewonnen. In de jaren 70 stonden de koren onder leiding van de heer Johan van den Berg. In die tijd werd besloten om beide koren samen te voegen. In 1971 wordt besloten voor de Kerstdagen een Nederlandse mis in te studeren samen met het dameskoor, wat waarschijnlijk het St. Caeciliakoor was.

Intermezzo

In 2002 wordt Intermezzo opgericht, vooral voor jongeren, die de overstap van kinderkoor naar kerkkoor te groot vinden en voor diegenen die zich niet voelen aangetrokken tot het gemengd koor.

Intermezzo werkt regelmatig mee aan gezinsvieringen en andere bijzondere vieringen met een moderner repertoire.Koren 012

 

Uit de jaarverslagen en notulen van het koor komen de volgende wetenswaardigheden: In 1969 deelt pastoor Popke Altenburg mee dat St. Caecilia geschrapt is van de lijst van heiligen vanwege dubieuze herkomst. Pastoor wil niet dat de koorleden onder de preek naar buiten gaan om te roken. Ook hoopt hij dat het herenkoor niet opgaat in een gemengd koor. In 1970 is het batig saldo van het koor f 1.164,24. Er wordt dan ook besloten om de contributie te verlagen naar f 1,–. Op 27 september 1973 overlijdt de dirigent dhr. Johan v.d. Berg. 2 dagen later overlijdt de penningmeester Pieter Bult. Het koor zit in zak en as. Maar dan komt uit Den Haag naar Lemmer dhr. Frits Haaze, een echte beroepsmusicus. Op 23 november 1977 zien we in de pauze van de jaarvergadering PSV met 2-0 winnen. Het koor heeft regelmatig een uitje. In het verleden ging men o.a. naar de musical:”En nu naar bed” van Annie M.G. Schmidt, naar de opera:”De barbier van Sevilla”, naar het Zuiderzeemuseum en de Zaanse Schans. Ook is het koor diverse malen gaan zeilen op de Greate Pier. In 1983 vertrekt dirigent Frits Haaze. Onder zijn leiding is het koor zeer vooruitgegaan. Hij wordt opgevolgd door dhr. Marty Eykelkamp. Dhr. Theo Berben is vanaf 1991 tot januari 2018 als dirigent/organist verbonden aan het koor. De huidige dirigent/organist is Dhr. Hans van Rossum. Behalve dat het koor meewerkt aan de vieringen op zondag, wordt regelmatig meegewerkt aan andere evenementen, zoals Open Monumentendag, Kerstmarkt en Kerstconcert in de St. Willibrorduskerk. Soms zingen we tijdens de vieringen in St.Nicolaasga en/of Joure.