belangrijk bericht!

Beste parochianen van de locatie Sint Nicolaasga/Sloten,

De wereld ziet er even heel anders uit, nu het coronavirus ons in zijn greep heeft. We hopen dat het met u en uw dierbaren goed gaat en dat iedereen nog gezond is.

Zoals u op de voorkant van deze bijlage kunt lezen, komen alle publiekelijke liturgische vieringen en bijeenkomsten, tot en met Pinksteren te vervallen. (Dit geldt ook voor het concert van Nesko.)

De bisschoppen hebben gevraagd, daar waar mogelijk is, de kerken te openen voor gelovigen die komen voor persoonlijk gebed of om een kaarsje aan te steken. Voor de H. Nicolaaskerk in Sint Nyk geldt dat de kerk tot en met 1 juni elke zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open is.

Bezoekers wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. (richtlijnen RIVM aanhouden)

Wij leven met eenieder van u mee. De kinderen en jongeren die nu niet naar school kunnen, de kinderen die zich aan het voorbereiden waren op hun 1e H. Communie, de jongeren die in mei gevormd zouden worden, de zieken, kwetsbaren en ook onze oudere parochianen, die nu geen visite kunnen ontvangen.

Graag willen wij een woord van dank uitspreken aan alle zorgmedewerkers onder ons, die in deze moeilijke tijd onder zware omstandigheden hun werk moeten doen. Alle respect daarvoor.

Misschien willen de vitale parochianen of de kinderen een kaartje, kleurplaat of tekening sturen naar de ouderen om ons heen, zodat zij zich gesteund voelen in deze moeilijke tijd.

Laten we met elkaar hopen en ook bidden dat de genomen maatregelen doeltreffend zullen zijn en dat het normale leven daarna weer doorgang kan vinden.

Locatieraad Sint Nicolaasga/Sloten

Mededeling van de VOM

 

Steun het project van de Vastenactie: Bouwen met Bouma’s

Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er nu géén kerkdiensten, waardoor

Vastenactie veel giften misloopt. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Wij vragen u daarom: online een gift over te maken naar bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Projectnr. 401393 (Bouw van drie klaslokalen in Kashompa, Zambia)

Ook kunt u tijdens boven genoemde openingstijden van de kerk, uw bijdrage deponeren in de kist die achter in de kerk staat bij de speciaal voor het project ingerichte tafel.

Vanuit de Lidwina

Voor iedereen is het een moeilijke tijd maar samen staan we sterk!!!!!!!

Wij van de Lidwinabezoekersgroep willen graag voor u klaarstaan op elke manier die mogelijk is. Heeft uzelf, of kent u iemand die hulp nodig heeft, of een steuntje in de rug. laat het ons weten zodat wij kunnen helpen. Met een telefoontje, boodschappen doen of wat verder nodig is. Laat van u horen en wij proberen het te regelen. U kunt bellen naar:

Matthy Hogeling: 0513-431946 of 06-57063236

en naar Riekie Witteveen: 06-10675820

‘Gods Woord op zondag’

Zoals u op de voorzijde van dit inlegvel hebt kunnen lezen, komt er voor iedere zondag een artikel op de website te staan onder de titel ‘Gods Woord op zondag’. Deze zal ik ook per mail verspreiden. Als u deze nieuwsbrief afgelopen weekend nog niet heeft ontvangen kunt u zich aanmelden door een email naar pastorhoogma@dechristoffel.nl te sturen.

Mocht u geen computer hebben en wel deze nieuwsbrieven willen ontvangen, en niet iemand in uw directe omgeving heeft, die deze voor u kan uitprinten, dan kunt u uw naam en adres doorgeven:

– door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen.

– of het door te geven aan pastor Hoogma 0611448652

 

Sterkte voor iedereen.