Mededeling: vieringen in de Sint Michaëlkerk

Beste parochianen,

De bisschoppen hebben meerdere keren overleg gehad met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Maximaal 30 personen
Daarom mogen we met ingang van zondag 18 oktober met maximaal 30 personen vieren (koster, lector, misdienaars, dirigent/organist en koorzangers niet meegerekend).

Mondkapje / Geen samenzang
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Ook samenzang is nog niet mogelijk, maximaal 4 koorzangers mogen zingen. Dat geldt voor alle koren.

De bisschoppen blijven in overleg met de minister, ook deze week. Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de hoogte.

Aanmelden of niet?

In onze locatie Woudsend hoeft u zich niet aan te melden, omdat we doorgaans niet boven de 30 aanwezigen uitkomen.
Voor de vieringen met Pasen en in de Goede Week dient u zich wel vooraf aan te melden.

AANVULLING:

In de agenda vindt u alle informatie over de vieringen in de Sint Michaëlkerk in Woudsend. Lees meer.

Met de bisschoppen willen we u vragen om te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Met vriendelijke groet,
pastor Annie en locatieraad Sint Michaël Woudsend

LIVE stream vanuit de H. Nicolaaskerk van Sint Nicolaasga

De weekendvieringen in de Heilige Nicolaaskerk van Sint Nicolaasga kunt u online volgen.
Via deze link is het mogelijk om de viering te bekijken.
Ook zijn hier de aanvangstijden vermeld, u kunt de aanvangstijden ook vinden in het parochieblad.