Actueel

R.K. activiteiten ’t Kerkplein’

bijbel

Gespreksgroep, lezingen van de zondag.
Door: pastor Annie Schothorst Vos.|
Tijd: 1e dinsdag van de maand  2 okt;  6 nov;  4 dec en  8 jan; 5 febr.; 5 mrt; 2 apr en 7 mei om 9:30 uur. Plaats: Mattheushûs.
Op de eerste dinsdagmorgen van de maand is er gespreksgroep rond de lezingen van de zondagsvieringen. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen waar wij mee bezig zijn, wat ons hoop geeft of waar we vragen over hebben.
De gespreksgroep is in het Mattheüshûs van de Katholieke kerk.
Van half 10 tot plusminus 11.00 uur.
U bent van harte welkom.

 

 

 

 

oikomene
 Sinds Advent 1988 is er iedere week in de RK H. Mattheüs (ingang kleine deur naast de toren).in Joure op woensdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken.

Tijdens het avondgebed zijn we samen stil en bidden voor een actueel onderwerp in deze wereld van vandaag.
Soms heb je het gevoel, dat er veel dingen in deze wereld gebeuren waar je geen grip op hebt, maar die je wel raken: oorlogen, hongersnood, plotselinge rampen, vluchtelingen. Je voelt je onmachtig en hebt de neiging het van je af te zetten: ik kan er niets aan doen. Maar we kennen een God, die heeft gezegd: “Ik zal er zijn”. Tot die God kunnen we bidden en vragen om ook in de actualiteit aanwezig te zijn, mensen bij te staan, troost te geven op welke wijze dan ook.

Zo willen we samenkomen, met alle mensen van goede wil die met elkaar om vrede en gerechtigheid bidden.

De gebedsdienst begint na het slaan van de klok van zeven uur ’s van de Hobbe van Baerdt met een welkom, een lezing, gezamenlijk bidden en zingen, het aansteken van kaarsen.

Het avondgebed duurt niet lang, ongeveer 25 minuten trekken we er voor uit.

icoon

 

Wegens succes willen we ook dit komend jaar een icoon centraal stellen passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. Iconen ook wel “vensters op de eeuwigheid”, die ons kan kan helpen ons bij het gebed te bepalen. Een meditatieve uitleg bij de icoon wordt op deze avond deel van de gebedsviering. Voorgangers vanuit de verschillende tradities zullen hiervoor gevraagd worden. Elke woensdagavond is het avondgebed maar dit speciale avondgebed is op de 4e woensdagavond van de maand. De eerste is dus op 31 oktober pastor Jeroen Knol, dan 28 november Frits Pasveer, 30 januari, ds. Christien Ferarri, 27 februari, ds. Peter Ros en 27 maart ds. Han Dondorp en 24 april Obe Bruinsma.

  

 


 

Iedereen spiritueel’  doe jij mee??

 spiritueel

 ‘Iedereen spiritueel’ is de titel van een boek. 

Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. Spiritualiteit speelt daarin een belangrijke rol.Psychologisch onderzoek toont overtuigend aan dat spiritualiteit je leven anders, beter, rijker en voller maakt.Maar hoe ontwikkel je je ‘spirituele weg’?
Dit groeiboek nodigt je uit om je eigen mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een laagdrempelige, concrete en praktische manier.

Dit boek (zelf aanschaffen) zou ik graag met een groep van maximaal 10 deelnemers willen doornemen.
Deze activiteit gaat door bij minimaal 6 deelnemers,  mochten er meer dan 10 mensen zicht opgeven dan wordt er een tweede groep gevormd.
Leiding: Pastor Annie Schorhorst en Obe Bruinsma.

Halewijn, Adveniat,ISBN 10: 9085282373 ,  Auteur: Johan van der Vloet, Overige betrokkenen: Ilse Cornu, € 24,50

 

boek

We komen 7 keer bij elkaar en volgen de hoofstukken van het boek.
De volgende data zijn er voor gereserveerd:
donderdag 11 okt; dinsdag 6  november en dinsdag 27 november; donderdagavond 13 december;  woensdag 9 januari en  dinsdag 29 januari en dinsdag 26 februari. Plaats: Mattheushûs. Tijd: 20.00 uur.

1e bijeenkomst:              Kennismaking en inleiding

2e bijeenkomst:              In de eerste stap, Aarden, leer je jezelf kennen:
wie ben ik? Wat kan ik met mijn leven doen?

3e bijeenkomst:              De tweede stap, Groeien, toont hoe verschillende triggers en levensmomenten onze spirituele weg beïnvloeden:
hoe kunnen we onze spirituele groei stimuleren?

4e bijeenkomst:              Groeien (2)

5e bijeenkomst:               In de derde stap, Voeden, verkennen we hoe we onze spiritualiteit inhoudelijk gestalte kunnen geven.

6e bijeenkomst:              De vierde stap, Uitgroeien, laat zien welke spirituele houdingen we kunnen ontwikkelen en hoe die ons kunnen                                                     helpen om ons eigen leven en dat van  anderen meer kwaliteit te geven.

7e bijeenkomst:              In de vijfde en laatste stap, Openbloeien, vragen we ons af welke hulpmiddelen er zijn om onze                                                                                 spiritualiteit te ontdekken en te laten openbloeien

 

 

 

maaltijd

Onttmoetingsmaaltijden.

Tijd: Vrijdagavond 21 sp.t; 26 okt; 30 nov; 25 jan’ 19;  22 feb’ 19 en 29 maart

Gastvrouw / Gastheer: Ida Bouwhuis Minnema / Obe Bruinsma
Aanvang: 17:30 uur.
Plaats: R.K. Joure (Mattheushûs).

Op een zestal vrijdagavonden bent U van harte welkom in het Mattheüshûs om met elkaar te eten en van gedachte te wisselen over alles wat ons bezig houdt. De maaltijd is ook in het evangelie een kernmoment. Een moment van ontmoeting. Denk aan de maaltijd die Jezus hield met zovelen ergens op een berg en ze aan 5 broden en 2 vissen genoeg hadden. Je kunt je zo voorstellen dat mensen niet alleen het eten deelden maar ook hun hoop, hun vriendschap, hun geloof.

En dat is belangrijk in deze tijd.
Op deze avonden reiken we U graag een thema aan om over te praten.
er is een (kort) liturgisch moment  met een lied, een verhaal en een gebed.  De kosten in verband met het eten zijn € 3,00 per persoon, het is de bedoeling dat we beurtelings de eenvoudige maaltijd verzorgen.

U bent van harte welkom op een ontmoetingsmaaltijd en als het U smaakt, kom dan gerust nog een keer langs maar…laat het even weten.

 

 

Mens en Economie – een katholieke visie op de markteconomie

Inleider: Dominicus Kamsma o.p.
Gastheer / gespreksleider: Tonny Terpstra.
Tijd: donderdag 22 november.
Aanvang: 19:45 uur.
Plaats: Mattheushûs Joure

 Ooit gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Kom dan naar een inspirerende avond over de katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van deze tijd.
Levensbeschouwing en Economie: een spannende combinatie. Tijdens deze avond wordt de wederzijdse invloed van de economie en de sociale leer van de kerk verkend.
Dominicus Kamsma o.p. is onderwijsdirecteur bij de Vrije Universiteit Amsterdam, parochianenvoorganger en voorzitter PCI in de Zalige Titus Brandsmaparochie.
Hij heeft economie gestudeerd en heeft bijzondere interesse de levensbeschouwelijke dimensie in de economie.

kamsma

 

 Film: Het evangelie volgens Mattheus

evangelie

Gastheer: Jacob van der Lep
Datum: donderdag 24 januari aanvang 19.45 uur
Tijd: Plaats: Mattheushûs.

De originele titel: Il Vangelo secondo Matteo is een Italiaans-Franse zwart-wit speelfilm uit 1964, geregisseerd door Pier Paolo Pasolini. De Italiaans gesproken film (met een duur van ongeveer twee uur en een kwartier) behandelt het leven van Jezus zoals dat staat opgetekend in het evangelie volgens Matteüs, maar dan vanuit een communistischrooms-katholiek oogpunt. Pasolini gebruikte dit evangelie als draaiboek en hanteerde slechts letterlijke citaten hieruit in zijn film.
De acteurs waren allen amateurs. De rol van Jezus werd vervuld door de SpaansCatalaanse economiestudent Enrique Irazoqui. Een bijzonderheid is dat de moeder van Pasolini de oude Maria speelde. De film werd opgenomen in de Zuid-Italiaanse plaats Matera uit welke plaats de meeste personen voor de film werden gerekruteerd.
Op het filmfestival van Venetië in 1964 streed deze film voor de prijs van de Gouden Leeuw. Voor zijn regie ontving Pasolini de speciale prijs van de jury. In 1964 werd deze film ook in het Vaticaan vertoond, voor een publiek hoofdzakelijk bestaande uit rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop gaven de aanwezigen een veertig minuten durend applaus. Opmerkelijk: regisseur Pasolini was zelf een atheïst.

 

 

Lezing: De Russische denker Vladimir Solovjov (1853-1900)

solovjov

Inleider: Parochie-vicaris (priester) H. Christoffelparochie, pastor Pascal Huiting.
Gastheer / gespreksleider : Henk Teuben
Plaats: Mattheushûs.
Tijd: Woensdag 27 maart 2019
Aanvang: 19:45 uur.

De Russische denker Vladimir Solovjov (1853-1900) is in Nederland nagenoeg onbekend. Onterecht.

Het denken van Solovjov heeft een diepgaande en beslissende invloed uitgeoefend op het werk van de grote Russische schrijver Dostojevski. Dostojevski en Solovjov waren boezemvrienden. Boeiend zijn Solovjovs beschouwingen over de filosofie van zijn tijd, de verhouding Rusland-Europa en de verhouding protestantisme-orthodoxie-katholicisme. Solovjov ontwikkelde zich gaandeweg tot een oecumenicus avant la lettre. In het najaar van 2017 begon ik met het voorbereiden van een proefschrift over het denken van Vladimir Solovjov en Søren Kierkegaard. In het denken van beiden staat Jezus Christus als de Godmens centraal.

In Jezus komen godheid en mensheid samen. De lezing is een korte inleiding op mijn promotieonderzoek. Het is een korte verkenning van Solovjovs denken over de godmenselijkheid. De gedachten van Solovjov raken niet alleen het hoofd maar ook het hart.