Nieuws

LIVE stream vanuit de H. Nicolaaskerk te St. Nyk.

Via deze link is het mogelijk om de dienst te bekijken.

 Heilige Christoffel parochie

Christoffel1

Gods Woord op Zondag

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag nr 41 3 januari 2021

(wilt u dit bericht met zoveel mogelijk belanghebbenden delen)

 

 

 16 december 2020

Nieuwsbrief Kerstavond H. Christoffelparochie

Beste allen,

De mediaberichten omtrent Kerstavond zullen u waarschijnlijk al wel hebben bereikt. In deze bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden met de gevolgen en invullingen voor onze H. Christoffelparochie.

Het zijn geen makkelijke beslissingen die de bisschoppen hebben moeten nemen en ook wij staan voor moeilijke keuzes. Toch proberen we er het beste van te maken en te kijken hoe we zo goed en veilig mogelijk de hoopvolle boodschap van Kerst kunnen vieren en uitdragen.

Namens het parochiebestuur en pastores team wens ik u veel sterkte, gezondheid en wijsheid toe in deze nieuwe lockdown.

In Christus,

pastor HoogmaAanmelden kerstvieringen

Om te waarborgen dat u met de Kerst niet voor niks komt en er niet te veel mensen in de kerk zijn moet u zich aanmelden voor de vieringen. 

Voor de vieringen op Kerstavond, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en zondag 27 december kunt u zich van 8 tot 20 december op de locatie aanmelden waar u naar de viering wilt gaan. Als er meer mensen zich hebben aangemeld dan dat er plek is dan zal er geloot worden. De mensen die uitgeloot worden en niet kunnen komen zullen daar op 22 december bericht van krijgen. Als u zich heeft aangemeld en op 22 december niks hoort kunt u naar de viering komen. Geen bericht is dus goed bericht! 

Wij betreuren dat het zo moet maar zien helaas ook geen andere mogelijkheid. We vragen om uw begrip en flexibiliteit. 

Het aanmelden voor de vieringen kan op de volgende wijze: 

Bakhuizen: Per telefoon op de zaterdagmiddagen van 15:00 tot 16:00 bij mv. Anneke Mous, 0654311529 of via Whatsapp. 

Balk: Per telefoon bij mw. Dieuwke Melchers 0514 572007 

Joure: per telefoon op dinsdag- en woensdagochtend van 9.00-11.30 uur 412757. of per mail op locatiejoure@dechristoffel.nl,

Lemmer: per telefoon op vrijdagmiddag tot 20:00 en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Bert Schotanus 0514 563566

Sint Nicolaasga en Sloten: per telefoon op dinsdag- en donderochtend van 9:00-11:00 uur 0513-432237 of per email locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl 

Woudsend: per telefoon via Carla Schraa: 0514 – 591 776 of per email: schraawsport@hetnet.nl 

In onze parochie zullen de kerken in de kerstperiode zoveel mogelijk open zijn om u de gelegenheid te geven om toch een bezoekje aan de kerk te brengen, de kerststal te bezichtigen en eventueel een kaarsje aan te steken. Aanmelden weekendvieringen

Het aanmelden voor de vieringen kan op de volgende wijze:

Bakhuizen: Per telefoon op de zaterdagmiddagen van 15:00 tot 16:00 bij mv. Anneke Mous, 0654311529 of via Whatsapp.

Balk: Per telefoon bij mw. Dieuwke Melchers 0514-572007

Joure: per telefoon op dinsdag- en woensdagochtend van 9.00-11.30 uur 0513-412757. of per mail op locatiejoure@dechristoffel.nl,

Lemmer: per telefoon op vrijdagmiddag tot 20:00 en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Bert Schotanus 0514-563566

Sint Nicolaasga en Sloten: per telefoon op dinsdag- en donderochtend van 9:00-11:00 uur 0513-432237 of per email locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

Woudsend: per telefoon via Carla Schraa: 0514–591776 of per email: schraawsport@hetnet.nl13-10-2020

 

Mededeling over vieringen met ingang van zaterdag 17 oktober

 

Beste parochianen,

De bisschoppen hebben de afgelopen week meerdere keren overleg gehad met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Daarom mogen we met ingang van zondag 18 oktober met maximaal 30 personen vieren (koster, lector, misdienaars, dirigent/organist en koorzangers niet meegerekend).

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Ook samenzang is nog niet mogelijk, maximaal 4 koorzangers mogen zingen. Dat geldt voor alle koren. De bisschoppen blijven in overleg met de minister, ook komende week.

Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de hoogte.

Aanmelden

Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt omdat er al 30 mensen binnen zijn, wordt u verzocht om een plaats te reserveren in de kerk. 

Dat moet dus ook al voor komend weekend 17 en 18 oktober. 

(en zonder tegenbericht voor iedere zondag opnieuw)

Op de website van uw eigen locatie vindt u informatie hoe en wanner u zich kunt aanmelden.

Met de bisschoppen willen we u vragen om te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Met vriendelijke groet,

het pastoresteam

 08 oktober 2020

Betreffende de weekendvieringen van 10 en 11 oktober.

 

Sinds afgelopen maandag is er veel onduidelijkheid in onze parochie. De afgekondigde beperkingen (een maximum van 30 kerkgangers) van minister Grapperhaus zijn in de media gebracht als absoluut en verplichtend. Dit is echter niet correct, het is een advies. Dit heeft er mede mee te maken dat de overheid maar beperkte autoriteit heeft in de kerken. Bij ons in de Katholieke kerk volgen wij de bisschoppenconferentie, deze is echter nog altijd in gesprek met de minister. Er heeft al een overleg plaatsgevonden en morgen zal er nogmaals overlegd worden. Wat de uitkomst hiervan zal zijn en wanneer dit gecommuniceerd wordt is nog onduidelijk.

Gezien het feit dat het weekend al gauw nadert willen wij u nu duidelijkheid verschaffen hoe wij komend weekend met de weekendvieringen zullen omgaan.

Kijkend naar de bezoekersaantallen van onze vieringen en de beschikbare ruimte in onze parochiekerken hebben wij voor dit weekend besloten dat er geen verdere beperking zal zijn qua aantal en dat er ook niet gereserveerd hoeft te worden.

Uiteraard gelden nog altijd de voorzorgmaatregelen van het RIVM, dus bij klachten thuisblijven, voldoende afstand houden, de hygiëneregels van ontsmetten en het dragen van een mondkapje (niet verplicht wel aanbevolen).

De weekendvieringen voor dit weekend zullen dus ‘gewoon’ doorgaan op de wijze zoals we dat de laatste periode hebben gedaan. 

 

 03 september 2020

Gespreksgroep, lezingen van de zondag.

Door: pastor A. Schothorst-Vos

Tijd:   9:30 uur.

Data:
2020: 13 oktober (in eerdere publicaties staat 6 okt., dat wordt 13 okt.), 3 november en 1 december

2021: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april  en 4 mei

Plaats: R.K. Kerk Joure (Mattheüshûs).

Op de eerste dinsdagmorgen van de maand is er een gespreksgroep rond de lezingen van de eerstvolgende zondagsviering. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen die het bij ons oproept en wat de lezingen ons willen vertellen.

De gespreksgroep is in het Mattheüshûs van de Katholieke kerk.
Van half 10 tot plusminus 11.00 uur.
U bent van harte welkom.

Opgave:

Graag van te voren opgeven bij:

Pastor Annie Schothorst-Vos
06-19519135
pastorannieschothorst@gmail.com03 september 2020

Boekbespreking: Zalige eenvoud.

‘Zalig zijn..’, het zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede (Matt. 5, 1-10), waarin Hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert.

boekbespreking

Het boek met de titel ‘Zalige eenvoud’ gaat over deze zaligsprekingen. Het is geschreven door de pionier-predikant van Nijkleaster, Hinne Wagenaar.

Nijkelaster is het project in Jorwert waar een groep mensen zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Vanuit zijn werk als pionier-predikant van Nijkleaster reflecteert Wagenaar op een persoonlijke manier op de zaligsprekingen van Jezus. In korte hoofdstukken behandeld hij ieder van de acht spreuken.

In vijf bijeenkomsten willen we dit boek bespreken.

Leest u mee?

De bijeenkomsten gaan door bij een groep van minimaal 6 deelnemers. Wanneer er meer dan 10 aanmeldingen zijn wordt een tweede groep gevormd.

Deelnemers schaffen zelf het boek aan: Zalige eenvoud. Hinne Wagenaar / ISBN: 9789056155711, uitgever: Uitgeverij Noordboek (2019)

Plaats en locatie: RK Kerk Joure (Mattheüshûs)

Data & vooraf lezen:

Donderdag 29 oktober: t/m blz. 47
Dinsdag 17 november: blz. 48 t/m 81
Donderdag 10 december: blz. 82 t/m 117
Donderdag 7 januari: blz. 118 t/m 153
Dinsdag 26 januari: blz. 154 t/m 183
Tijdstip: 20.00-21.45 uur
Leiding: pastor A. Schothorst-Vos en Obe Bruinsma

Opgave:

Graag van te voren opgeven bij:

Pastor Annie Schothorst-Vos
06-19519135
pastorannieschothorst@gmail.com
29 augustus 2020

Startactiviteit voor jongeren 2020: ‘heleBoel’

Startactiviteit heleBoel, 27 september 2020

 

Zie voor meer informatie tabblad Bisdom Groningen – Leeuwarden.