Nieuws

Christoffel1

Een viering bijwonen via de livestream

 

Via deze link is het mogelijk om een viering
vanuit de H. Nicolaaskerk van Sint Nicolaasga online bij te wonen.Gods Woord op Zondag

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag nr 131 25 september 2022 def31 juli 2022

Logo Bisdom

Bekendmaking voor het weekend van 30-31 juli 2022

Aan de parochianen van H. Christoffel,

Sinds zijn priesterwijding in 2018 is Remco Hoogma als pastor/parochievicaris werkzaam in uw parochie. De bisschop acht de tijd gekomen om hem de volle verantwoordelijkheid te geven van het pastoorsambt. Hij heeft daarover overleg gepleegd met de staf van het bisdom, het parochiebestuur en waarnemend pastoor Van der Wal.

Per 1 oktober 2022 wordt pastor Hoogma benoemd tot pastoor van de H. Christoffelparochie. De installatie die 20190518_Groningen_Wijding_101_©RamonMangolddaarvoor vereist is, zal plaatsvinden op zondag 2 oktober, en door de bisschop zelf worden verricht. Waar en hoe laat zal het parochiebestuur nog bekend maken. Het is in ieder geval een viering voor de hele parochie en de parochianen van alle locaties.

Ik wens pastor Hoogma zegenrijke arbeid toe in goede samenwerking met pastor John de Zwart, pastoraal werkster Annie Schothorst en alle vrijwilligers.

We bedanken pastoor Van der Wal voor zijn bereidheid om de afgelopen jaren de bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben willen dragen.

Met vriendelijke groeten,

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal

Groningen, 28 juli 2022Wat wilt u nalaten aan de Kerk en de wereld?

U wilt graag iets aan de wereld en de Kerk achterlaten, meegeven waar u voor staat, waar u in gelooft. Met een testament geeft u zelf uw nalatenschap vorm: nu en later. Een van de eerste zaken waar u over na zult denken, is aan wie en wat u wilt nalaten. Niet bepaald eenvoudige beslissingen, want vaak gaat het om kwesties die u na aan het hart liggen.

Hoe werkt het?

Een testament opstellen en wettelijk registreren kan alleen bij een notaris. U bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden. Het is aan te raden om vooraf goed na te denken over uw wensen. Nadat u samen alles grondig heeft doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze mag u thuis controleren. Is alles naar wens? Dan maakt u een nieuwe afspraak bij de notaris en ondertekenen u en de notaris de akte. Daarna is uw testament rechtsgeldig.

Schenken via een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan de kerk.

Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Er hoeven geen successierechten te worden betaald.