Nieuws

LIVE stream vanuit de H. Nicolaaskerk te St. Nyk.

Via deze link is het mogelijk om de viering te bekijken.Gods Woord op Zondag

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag

Gods Woord op Zondag nr 96 23 januari 2022 defKERST

Beste parochianen en bezoekers,

Wij als pastoresteam en parochiebestuur zijn heel blij dat we u kunnen laten weten dat de Kerstvieringen door kunnen gaan. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we met elkaar ook de geboorte van het Kerstkind in ons midden kunnen vieren. Het enige dat u hoeft te doen is u aanmelden, want er mogen maximaal 50 volwassenen aanwezig zijn (dat is exclusief medewerkers).

Tijdens de vieringen mogen we luisteren naar vier zangers.

Verderop volgt het overzicht van de vieringen en hoe u zich kunt aanmelden.

 

Livestream

Livestream van de vieringen op  eerste en tweede Kerstdag vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via de link hierboven.

 

Overzicht van de vieringen

24 december:familiekerstvieringen

Sint Nicolaasga 15.30 uur woord- en gebedsviering R. Hoogma

Joure 15.30 uur woord- en gebedsviering I. Roeper

 

Eerste kerstdag:

Sint Nicolaasga 11.00 uur J. De Zwart

Joure 9.30 uur J. De Zwart

Lemmer 9.30 uur H. Mulder

Woudsend 11.00 uur R. Hoogma

Balk 9.30 uur R. Hoogma

Bakhuizen 11.00 uur A. Schothorst

 

Tweede kerstdag:

Sint Nicolaasga 11.00 uur R. Hoogma

Joure 9.30 uur R. Hoogma en A. Schothorst

Lemmer 9.30 uur J. De Zwart

Woudsend 11.00 uur A. Schothorst

Balk 9.30 uur T. Terpstra

Bakhuizen 11.00 uur J. De zwart

 

Hoe aanmelden?

NB: het aanmelden geldt alleen voor de kerstvieringen en niet voor de weekendvieringen na kerst

 

Het aanmelden voor de vieringen kan op de volgende wijze:

Bakhuizen:telefonisch of via Whatsapp bij mv. Anneke Mous, 06-543 11 529

Balk:telefonisch bij mw. Dieuwke Melchers 0514-572007 of per email: bvsdmelchers@hotmail.com

Joure:per mail op locatiejoure@dechristoffel.nl

Lemmer:telefonisch bij dhr. Bert Schotanus, 0514-563 566

Sint Nicolaasga en Sloten: telefonisch op dinsdag- en donderochtend van 9:00-11:00 uur 0513-432237 of per email: locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

Woudsend:telefonisch via Carla Schraa: telefoon: 06-286 22 414 of per email: carlaschraa@gmail.com

 

Alle goeds gewenst,

Parochiebestuur en pastoresteam 11 december 2021

De Kerstvieringen. 

In navolging op het bericht van 1 december, dat de Kerstnachtvieringen niet door mogen gaan, willen wij graag een helder en duidelijk overzicht geven van de Kerstvieringen die er zullen zijn in de parochie. Hieronder kunt u het schema vinden. Daarbij zijn er dus extra vieringen op tweede kerstdag gekomen en zijn de kinderkerstvieringen op 24 december van 17:00 naar 15:30 verschoven.

Ondanks het niet doorgaan van de nachtmissen verwachten wij niet dat het te druk zal worden op de beide kerstdagen. Daarom zal het niet nodig zijn om met een aanmeldsysteem te werken voor de vieringen. Uiteraard zijn de maatregelen van afstand en hygiene nog altijd van kracht.

Ondanks alle beperkingen en aanpassingen ben ik ervan overtuigd dat we met goede wil en een stukje flexibiliteit er met elkaar een mooie Kerst van kunnen maken. We hoeven alleen maar aan het Kerstverhaal te denken, hoe Jozef en Maria het ook niet makkelijk hadden bij de geboorte van onze redder. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden is het Kindje toen geboren, en ook nu wil het Kerstkind een plek krijgen in deze wereld en in ons hart. Ieder op zijn of haar eigen wijze kan hier een stukje aan bijdragen.

rooster1 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
 
Als parochie hebben wij ons hier ook aan te houden en heeft dit helaas gevolgen. Tot nader order vervallen alle vieringen die na 17:00 s’avonds plaats zouden vinden. Dit heeft vooral gevolgen voor de zaterdagavond vieringen en Kerstavond, deze vieringen komen dus allemaal te vervallen. Als pastores betreuren wij dit natuurlijk ten zeerste.
De doordeweekse vieringen op dinsdagavond om 19:00 in Sint Nicolaasga zullen verplaats worden naar de dinsdagochtend om 9:30.
Verder kunnen wij alvast mededelen dat wij ons best gaan doen om op tweede kerstdag extra vieringen in te plannen, hoe dit precies zal zijn zullen wij later mededelen via mail, de website, nieuwsbrief en afkondiging in de kerken.
Wij hopen op uw begrip en wensen u ondanks alles een goede voorbereidingstijd op weg naar Kerstmis.
Voor vragen en suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen.


26 november 2021

Beste medeparochianen en bezoekers van onze parochie,

In de bijlage kunt u de actueel geldende regels voor ons parochie vinden met betrekking tot de corona maatregelen.

Nieuwsbrief 24 november 2021, H. Christoffelparochie16 november 2021

Beste medeparochianen,

Komende zaterdag 20 november zouden we met elkaar spreken over onze toekomst. Zouden. Want we hebben moeten besluiten om deze bijeenkomst uit te stellen. Het is in deze tijd van lockdown en beperkende maatregelen niet verantwoord om met 30 personen bij elkaar te komen in het Mattheushûs in Joure. Jammer, maar we houden het vuurtje brandend en komen zo snel als weer mogelijk is met een nieuwe datum voor deze bijeenkomst. Tot die tijd zeggen we “blijf gezond en denk om elkaar”.

Namens het parochiebestuur,

Peter Van den Meerschaut, Vice-voorzitter Parochiebestuur12 november 2021

Corona maatregelen

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal corona maatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

1 oktober 2021

Wat wilt u nalaten aan de Kerk en de wereld?

U wilt graag iets aan de wereld en de Kerk achterlaten, meegeven waar u voor staat, waar u in gelooft. Met een testament geeft u zelf uw nalatenschap vorm: nu en later. Een van de eerste zaken waar u over na zult denken, is aan wie en wat u wilt nalaten. Niet bepaald eenvoudige beslissingen, want vaak gaat het om kwesties die u na aan het hart liggen.

Hoe werkt het?

Een testament opstellen en wettelijk registreren kan alleen bij een notaris. U bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden. Het is aan te raden om vooraf goed na te denken over uw wensen. Nadat u samen alles grondig heeft doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze mag u thuis controleren. Is alles naar wens? Dan maakt u een nieuwe afspraak bij de notaris en ondertekenen u en de notaris de akte. Daarna is uw testament rechtsgeldig.

Schenken via een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan de kerk.

Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Er hoeven geen successierechten te worden betaald.Gespreksgroep, lezingen van de zondag.

Door: pastor A. Schothorst-Vos

Data: 2021:  12 oktober, 9 november, 14 december.

2022: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei.

Tijd: 9:30 uur tot plusminus 11.00 uur.

Plaats: R.K. Kerk Joure (Mattheüshûs).


Op de eerste of de tweede dinsdagmorgen van de maand is er een gespreksgroep rond de lezingen van de eerstvolgende zondagsviering. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen die het bij ons oproept en wat de lezingen ons willen vertellen.
U bent van harte welkom. 

Opgave:

Graag van te voren opgeven bij:

Pastor Annie Schothorst-Vos

06-19519135

pastorannieschothorst@gmail.comBoekbespreking: Zalige eenvoud

‘Zalig zijn..’, het zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede (Matt. 5, 1-10), waarin Hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert.

Het boek met de titel ‘Zalige eenvoud’ gaat over deze zaligsprekingen. Het is geschreven door de pionier-predikant van Nijkleaster, Hinne Wagenaar.

Nijkelaster is het project in Jorwert waar een groep mensen zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Vanuit zijn werk als pionier-predikant van Nijkleaster reflecteert Wagenaar op een persoonlijke manier op de zaligsprekingen van Jezus. In korte hoofdstukken behandeld hij ieder van de acht spreuken.

In vijf bijeenkomsten willen we dit boek bespreken.

Leest u mee?

De bijeenkomsten gaan door bij een groep van minimaal 6 deelnemers.

Wanneer er meer dan 10 aanmeldingen zijn wordt een tweede groep gevormd.

Deelnemers schaffen zelf het boek aan:

Zalige eenvoud. Hinne Wagenaar

ISBN: 9789056155711, uitgever: Uitgeverij Noordboek (2019)

Plaats en locatie: RK Kerk Joure (Mattheüshûs)

Data + vooraf lezen:

Donderdag 7 oktober: t/m blz. 47

Donderdag 11 november: blz. 48 t/m 81

Donderdag 9 december: blz. 82 t/m 117

Donderdag 6 januari: blz. 118 t/m 153

Donderdag 27 januari: blz. 154 t/m 183

Aanvang: 20.00-21.45 uur

Leiding:  pastor A. Schothorst-Vos en Obe Bruinsma

Opgeven:

Van te voren aanmelden bij pastor Annie, tel: 06-19519135 pastorannieschothorst@gmail.com Zaterdag 14 augustus, tuinviering Sint Nicolaasga.

poster Maria ten hemelopneming26 juni 2021

Niet meer aanmelden voor de vieringen!

Gezien het feit dat het aantal toegestane kerkgangers op alle locaties hoger is dan dat er normaal gesproken komt, hebben we voor deze zomermaanden besloten dat u zich niet meer hoeft aan te melden voor de vieringen. Per 1 juli is dit dus niet meer nodig. U kunt weer gewoon naar de vieringen komen. Uiteraard vragen wij u wel om de dan geldende regels te respecteren.3 juni 2021

Nieuwsbrief versoepeling maatregelen.   

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Concreet betekent het voor onze locaties met betrekking tot het aantal toegestane kerkgangers bij de normale zondagsvieringen het volgende:

Bakhuizen: 75, Balk: 60, Joure: 90, Lemmer: 60, Sint Nicolaasga: 90, Sloten: 50, Woudsend: 50.

Uitvaarten.

Bij uitvaarten mogen er momenteel maximaal 100 in de kerk, mits dit op 1,5 meter is. Hiervoor zal dus per kerk gekeken moeten worden hoeveel mensen er veilig op 1,5 meter in de kerk kunnen. Daarbij kan er rekening mee worden gehouden dat veel mensen bij uitvaarten als stel of gezin komen en deze niet op 1,5 meter hoeven te zitten.

Zang.

Hier hanteren we in onze parochie nog altijd het maximum van 5 zangers plus begeleiding. Voor kinderen is nu officieel een uitzondering, zij mogen vanaf 5 juni weer met het voltallige koor zingen.