Nieuws

LIVE stream vanuit de H. Nicolaaskerk te St. Nyk.

Via deze link is het mogelijk om de viering te bekijken.26 november 2021

Beste medeparochianen en bezoekers van onze parochie,

In de bijlage kunt u de actueel geldende regels voor ons parochie vinden met betrekking tot de corona maatregelen.

Nieuwsbrief 24 november 2021, H. Christoffelparochie

 

16 november 2021

Beste medeparochianen,

Komende zaterdag 20 november zouden we met elkaar spreken over onze toekomst. Zouden. Want we hebben moeten besluiten om deze bijeenkomst uit te stellen. Het is in deze tijd van lockdown en beperkende maatregelen niet verantwoord om met 30 personen bij elkaar te komen in het Mattheushûs in Joure. Jammer, maar we houden het vuurtje brandend en komen zo snel als weer mogelijk is met een nieuwe datum voor deze bijeenkomst. Tot die tijd zeggen we “blijf gezond en denk om elkaar”.

Namens het parochiebestuur,

Peter Van den Meerschaut, Vice-voorzitter Parochiebestuur12 november 2021

Corona maatregelen

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal corona maatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Gods Woord op Zondag

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag

Gods Woord op Zondag nr. 88 28 november 2021 Advent 11 oktober 2021

Wat wilt u nalaten aan de Kerk en de wereld?

U wilt graag iets aan de wereld en de Kerk achterlaten, meegeven waar u voor staat, waar u in gelooft. Met een testament geeft u zelf uw nalatenschap vorm: nu en later. Een van de eerste zaken waar u over na zult denken, is aan wie en wat u wilt nalaten. Niet bepaald eenvoudige beslissingen, want vaak gaat het om kwesties die u na aan het hart liggen.

Hoe werkt het?

Een testament opstellen en wettelijk registreren kan alleen bij een notaris. U bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden. Het is aan te raden om vooraf goed na te denken over uw wensen. Nadat u samen alles grondig heeft doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze mag u thuis controleren. Is alles naar wens? Dan maakt u een nieuwe afspraak bij de notaris en ondertekenen u en de notaris de akte. Daarna is uw testament rechtsgeldig.

Schenken via een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan de kerk.

Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Er hoeven geen successierechten te worden betaald.Gespreksgroep, lezingen van de zondag.

Door: pastor A. Schothorst-Vos

Data: 2021:  12 oktober, 9 november, 14 december.

2022: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei.

Tijd: 9:30 uur tot plusminus 11.00 uur.

Plaats: R.K. Kerk Joure (Mattheüshûs).


Op de eerste of de tweede dinsdagmorgen van de maand is er een gespreksgroep rond de lezingen van de eerstvolgende zondagsviering. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen die het bij ons oproept en wat de lezingen ons willen vertellen.
U bent van harte welkom. 

Opgave:

Graag van te voren opgeven bij:

Pastor Annie Schothorst-Vos

06-19519135

pastorannieschothorst@gmail.comBoekbespreking: Zalige eenvoud

‘Zalig zijn..’, het zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede (Matt. 5, 1-10), waarin Hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert.

Het boek met de titel ‘Zalige eenvoud’ gaat over deze zaligsprekingen. Het is geschreven door de pionier-predikant van Nijkleaster, Hinne Wagenaar.

Nijkelaster is het project in Jorwert waar een groep mensen zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Vanuit zijn werk als pionier-predikant van Nijkleaster reflecteert Wagenaar op een persoonlijke manier op de zaligsprekingen van Jezus. In korte hoofdstukken behandeld hij ieder van de acht spreuken.

In vijf bijeenkomsten willen we dit boek bespreken.

Leest u mee?

De bijeenkomsten gaan door bij een groep van minimaal 6 deelnemers.

Wanneer er meer dan 10 aanmeldingen zijn wordt een tweede groep gevormd.

Deelnemers schaffen zelf het boek aan:

Zalige eenvoud. Hinne Wagenaar

ISBN: 9789056155711, uitgever: Uitgeverij Noordboek (2019)

Plaats en locatie: RK Kerk Joure (Mattheüshûs)

Data + vooraf lezen:

Donderdag 7 oktober: t/m blz. 47

Donderdag 11 november: blz. 48 t/m 81

Donderdag 9 december: blz. 82 t/m 117

Donderdag 6 januari: blz. 118 t/m 153

Donderdag 27 januari: blz. 154 t/m 183

Aanvang: 20.00-21.45 uur

Leiding:  pastor A. Schothorst-Vos en Obe Bruinsma

Opgeven:

Van te voren aanmelden bij pastor Annie, tel: 06-19519135 pastorannieschothorst@gmail.com Zaterdag 14 augustus, tuinviering Sint Nicolaasga.

poster Maria ten hemelopneming26 juni 2021

Niet meer aanmelden voor de vieringen!

Gezien het feit dat het aantal toegestane kerkgangers op alle locaties hoger is dan dat er normaal gesproken komt, hebben we voor deze zomermaanden besloten dat u zich niet meer hoeft aan te melden voor de vieringen. Per 1 juli is dit dus niet meer nodig. U kunt weer gewoon naar de vieringen komen. Uiteraard vragen wij u wel om de dan geldende regels te respecteren.3 juni 2021

Nieuwsbrief versoepeling maatregelen.   

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Concreet betekent het voor onze locaties met betrekking tot het aantal toegestane kerkgangers bij de normale zondagsvieringen het volgende:

Bakhuizen: 75, Balk: 60, Joure: 90, Lemmer: 60, Sint Nicolaasga: 90, Sloten: 50, Woudsend: 50.

Uitvaarten.

Bij uitvaarten mogen er momenteel maximaal 100 in de kerk, mits dit op 1,5 meter is. Hiervoor zal dus per kerk gekeken moeten worden hoeveel mensen er veilig op 1,5 meter in de kerk kunnen. Daarbij kan er rekening mee worden gehouden dat veel mensen bij uitvaarten als stel of gezin komen en deze niet op 1,5 meter hoeven te zitten.

Zang.

Hier hanteren we in onze parochie nog altijd het maximum van 5 zangers plus begeleiding. Voor kinderen is nu officieel een uitzondering, zij mogen vanaf 5 juni weer met het voltallige koor zingen.