Nieuws

LIVE stream vanuit de H. Nicolaaskerk te St. Nyk.

Via deze link is het mogelijk om de viering te bekijken.Gods Woord op Zondag

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag

 

Gods Woord op Zondag nr 70 25 juli 2021 def

 

26 juni 2021

Niet meer aanmelden voor de vieringen!

Gezien het feit dat het aantal toegestane kerkgangers op alle locaties hoger is dan dat er normaal gesproken komt, hebben we voor deze zomermaanden besloten dat u zich niet meer hoeft aan te melden voor de vieringen. Per 1 juli is dit dus niet meer nodig. U kunt weer gewoon naar de vieringen komen. Uiteraard vragen wij u wel om de dan geldende regels te respecteren.

 

3 juni 2021

Nieuwsbrief versoepeling maatregelen.   

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Concreet betekent het voor onze locaties met betrekking tot het aantal toegestane kerkgangers bij de normale zondagsvieringen het volgende:

Bakhuizen: 75, Balk: 60, Joure: 90, Lemmer: 60, Sint Nicolaasga: 90, Sloten: 50, Woudsend: 50.

Uitvaarten.

Bij uitvaarten mogen er momenteel maximaal 100 in de kerk, mits dit op 1,5 meter is. Hiervoor zal dus per kerk gekeken moeten worden hoeveel mensen er veilig op 1,5 meter in de kerk kunnen. Daarbij kan er rekening mee worden gehouden dat veel mensen bij uitvaarten als stel of gezin komen en deze niet op 1,5 meter hoeven te zitten.

Zang.

Hier hanteren we in onze parochie nog altijd het maximum van 5 zangers plus begeleiding. Voor kinderen is nu officieel een uitzondering, zij mogen vanaf 5 juni weer met het voltallige koor zingen.24 maart 2021

Vieringen in de Goede Week.

We hebben moeten besluiten om een aantal vieringen van de Goede Week aan te passen. Dit hebben we moeten doen omdat de avondklok er niet afgaat. Hierdoor is het onmogelijk om later op de avond een Paaswake te vieren met parochianen erbij. Het betekent dat er twee vieringen vervallen. Tevens zijn er nog een paar kleine wijzigingen aangebracht in het rooster

pasen goed 2 foto17 februari 2021

Lukt het financieel niet en heeft u hulp nodig; neem contact op!

In de Vastentijd die vandaag, Aswoensdag, begonnen is, zijn er vast parochianen die vrijwillig wat minderen, bijvoorbeeld met alcohol, vlees of tussendoortjes. Ook zijn er parochianen die misschien besluiten wat minder op social media ‘rond te hangen’. Allemaal om zich op Pasen voor te bereiden en te oefenen in soberheid. Het is goed om ons te bedenken dat er heel veel mensen zijn in onze omgeving, ook binnen onze parochie, die niet vrijwillig kiezen voor soberheid, maar door omstandigheden gedwongen zijn af te zien van een duur internetabonnement, bijna nooit vlees eten, niet omdat ze vegetariër zijn, maar omdat ze niet kunnen betalen of moeite hebben om cadeautjes voor de kinderen te kopen. Werkloosheid, schulden, stille armoede en daardoor sociale uitsluiting komt ook in de Christoffelparochie voor! Als Caritas zijn wij er voor om daar wat aan te doen; soms met een goed gesprek, wat aandacht en steun, een eenmalige gift of hulp bij het vinden van de weg in het doolhof van instanties.

Zit u in zo’n situatie en kunnen wij u helpen, schroom dan niet en roep onze hulp in; u kunt bellen met de voorzitter van de PCI Durk Haarsma op 06 13204741 of contact opnemen met de vertegenwoordiger van Caritas binnen uw locatie (zie parochieblad). U kunt ook een email sturen naar secretariaatpci@dechristoffel.nl. Vanzelfsprekend worden alle vragen vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gegarandeerd! 

Aanmelden weekendvieringen

Het aanmelden voor de vieringen kan op de volgende wijze:

Bakhuizen: Per telefoon op de zaterdagmiddagen van 15:00 tot 16:00 bij mv. Anneke Mous, 0654311529 of via Whatsapp.

Balk: Per telefoon bij mw. Dieuwke Melchers 0514-572007

Joure: per telefoon op dinsdag- en woensdagochtend van 9.00-11.30 uur 0513-412757. of per mail op locatiejoure@dechristoffel.nl,

Lemmer: per telefoon op vrijdagmiddag tot 20:00 en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Bert Schotanus 0514-563566

Sint Nicolaasga en Sloten: per telefoon op dinsdag- en donderochtend van 9:00-11:00 uur 0513-432237 of per email locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

Woudsend: per telefoon via Carla Schraa: 0514–591776 of per email: schraawsport@hetnet.nl13-10-2020

 

Mededeling over vieringen met ingang van zaterdag 17 oktober

Beste parochianen,

De bisschoppen hebben de afgelopen week meerdere keren overleg gehad met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Daarom mogen we met ingang van zondag 18 oktober met maximaal 30 personen vieren (koster, lector, misdienaars, dirigent/organist en koorzangers niet meegerekend).

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Ook samenzang is nog niet mogelijk, maximaal 4 koorzangers mogen zingen. Dat geldt voor alle koren. De bisschoppen blijven in overleg met de minister, ook komende week.

Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de hoogte.

Aanmelden

Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt omdat er al 30 mensen binnen zijn, wordt u verzocht om een plaats te reserveren in de kerk. 

Dat moet dus ook al voor komend weekend 17 en 18 oktober. 

(en zonder tegenbericht voor iedere zondag opnieuw)

Op de website van uw eigen locatie vindt u informatie hoe en wanner u zich kunt aanmelden.

Met de bisschoppen willen we u vragen om te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Met vriendelijke groet,

het pastoresteam