Nieuws

Christoffel1

Gods Woord op Zondag

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Gods Woord op Zondag 16 juliOverlijdensbericht

Op zaterdag 10 juni is Em. pastoor Julius Bernardus Brouwer zeer plotseling overleden.

Pastoor Brouwer werd geboren op 29 november 1931 in Westhem. Op 19 juli 1959 werd hij door Mgr. Nierman tot priester gewijd voor het toenmalige bisdom Groningen.

Door op de link te klikken vindt u zijn rouwkaart. Stand van zaken energierekeningen

In tijden van onduidelijkheid is het zaak open en eerlijk met elkaar te communiceren. Vertellen wat je weet en aangeven wat je nog niet weet en waar nog onderzoek naar gedaan moet worden. Met die insteek hebben we in maart deelgenomen aan het webinar van inkoopcollectief Energie voor Kerken. De aanleiding was van de fors gestegen energiekosten van de afgelopen winter én wat dit betekent voor de komende winter. Het parochiebestuur kijkt terug op een informatief webinar, maar heeft nog veel vragen over de contracten, de tarieven en welke scenario’s er mogelijk zijn om voor alle locaties goede afspraken te maken. Die vragen staan nog open. Het verslag van het webinar (28 vragen en bijbehorende antwoorden) is hier te lezen zodat iedereen kennis kan nemen van wat er besproken is. Het blijft weerbarstige materie en we spannen ons in om een goede oplossing te realiserenURGENT bericht parochiebestuur omtrent energie tarieven

Graag attendeert het parochiebestuur de geloofsgemeenschap op het volgende bericht betreffend een

rigoureuze wijziging in de energietarifering.

>Klik hier voor het bericht<


Stream vieringen

 

Via deze link is het mogelijk om de livestream van de vieringen te bekijken, mits deze is ingepland. (Om de stream te openen klikt u op het woord ‘link’ in de vorige regel)


Berichten van Bisdom Groningen – Leeuwarden

In de bijlage kunt u het getekende decreet vinden betreffende de onttrekking aan de eredienst van de Heilige Fredericuskerk te Sloten

Decreet Sloten getekend

Met enige regelmaat komen er berichten binnen vanuit het Bisdom Groningen – Leeuwarden.

Deze berichten zijn hier terug te vinden (bijgewerkt d.d. 20 november 2022)28 januari 2023

Uitnodiging

Voor de groepen Omzien naar elkaar/ verliesverwerking van de parochies in Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder.

Ook andere bezoekersgroepen en wijkcontactpersonen zijn welkom!

De werkgroep Diaconie van de geloofsgemeenschap St. Michaël uit Woudsend nodigt jullie graag uit voor de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst op dinsdag 7 februari 2023, 19.30 uur.

Thema: Afscheid nemen hoe doe je dat? 

Inleider: Pastor Wiebe Mulder

Pastor Mulder is werkzaam in de Emmausparochie in de Noordoostpolder.

Afscheid nemen hoort bij het leven. Het begint al bij de geboorte wanneer je de veilige moederschoot verlaat en een geheel nieuwe, vreemde wereld binnen- komt. Gaandeweg wordt die wereld vertrouwder, je hecht je aan anderen,
je hebt elkaar lief, je wordt wijs door schade en schande, je wordt ouder.

En eens zul je afscheid van elkaar moeten nemen, zul je elkaar verliezen.
We zijn verliezers.
Daar zal de inleider deze avond bij stil staan: verlieservaringen, afscheid nemen. Wat kunnen we hierbij voor elkaar betekenen?
Welke soorten verlies zijn er en hoe kunnen we hiermee omgaan?

Ook zal pastor Mulder kort ingaan op de diocesane werkgroep partnerverlies waar hij sinds kort bij betrokken is, de ontmoetingsdagen die worden georganiseerd en het brievenpastoraat.

Programma:

De pastor zal een inleiding houden.
Na de pauze gaan we verder met het onderwerp aan de hand van gestelde vragen

Aan het einde van de bijeenkomst gaan we afspreken welke groep de bijeenkomst voor volgend jaar gaat organiseren.
Wil iedereen alvast nadenken over een thema voor volgend jaar?
Dan inventariseren we dat en kan de volgende groep er mee aan de slag.
In de bijlage bij deze uitnodiging vinden jullie het overzicht van afgelopen jaren. Onderwerpen welke al eens geweest zijn mogen best na verloop van tijd opnieuw aan bod komen.

Waar: Zalencentrum Sint Nicolaasga, Baron van Hardenbroekstraat 3.

Wanneer: Dinsdagavond 7 februari 2023
Aanvang: 19.30 uur

Opgave: Als het kan graag aanmelden voor 25 januari bij
Anneke Hollander: tel: 06-24440918 of per mail: hollander.a.c@gmail.com

Evaluatie: De evaluatie van deze bijeenkomst vindt plaats binnen de diverse werkgroepen. De op- en aanmerkingen kunnen binnen twee maanden na de bijeenkomst gemaild worden naar pastor Annie Schothorst-Vos: pastorannieschothorst@gmail.com.

Zij draagt zorg dat er een verslag van komt en stuurt dat naar alle werkgroepen. Graag kort en bondig formuleren.

Graag tot ziens op dinsdag 7 februari!
Werkgroep Diaconie uit Woudsend en pastor Annie Schothorst-Vos.29 december 2022

Bedevaart naar Lourdes

Van 11 t/m 16 september 2023 gaan we met onze parochie op bedevaart naar Lourdes. Het is een zorgbedevaart, dus in principe kan iedereen mee.

 We verblijven in een goed 3-sterren hotel op loopafstand van het heiligdom. Degenen die weinig zorg nodig hebben verblijven daar ook. Degenen die meer en intensieve zorg nodig hebben logeren in het zorghotel Acceuil Notre Dame. 

We gaan met het vliegtuig en vertrekken vanaf Maastricht Aachen Airport. Voor vervoer per bus naar het vliegveld wordt gezorgd. De kosten hangen af van het aantal deelnemers. U wordt daar tijdig over geïnformeerd.

Dan rijdt er ook een zorgbus. Deze vertrekt 10 september in de namiddag vanuit Maastricht en komt de volgende morgen rond 10 uur aan in Lourdes. Hij vertrekt 16 september voor de reis terug en is de volgende ochtend weer in Maastricht. De reis duurt dus 2 extra dagen. De zorgbus is alléén bedoeld voor Acceuilpelgrims die niet op een andere wijze kunnen reizen. Deze reis kan afgelegd worden in een comfortabele Royal Class busstoel, in de eigen rolstoel (waarbij deze in de ligstand gezet moet kunnen worden) of op een ligbed.

Van onze parochie gaat pastor Annie Schothorst mee als groepspastor.

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 995, – pp, toeslag 1-persoonskamer is €170, -. Als u bij CZ verzekerd bent krijgt u onder bepaalde voorwaarden korting.

Neem voor aanvullende informatie vrijblijvend contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

Vanaf 1 januari 2023 kunt u zich bij ondergenoemde contactpersoon ook aanmelden. Informatie over onze reis ligt tevens achter in de kerken op de leestafel.

Gaat u met ons mee?

Anna- Marie Smit- van Heijningen 

Contactpersoon Huis voor de Pelgrim

Tel. 0514-582249

E-mail: amrsmit@gmail.com

 24 december 2022

Doe goed, zoek recht. 

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van christenen organiseert de Raad van Kerken weer de jaarlijkse oecumenische viering, Dienst van de Eenheid.

Dit is een viering van woord en gebed om eenheid tussen ons, Christenen. Met als thema: Doe goed, zoek recht. Een jaarlijkse ontmoeting waar we elkaar leren kennen, ontmoeten en inspireren.

De viering wordt gehouden op zondag 22 januari 2023, om 11.00 uur, in de H. Mattheüskerk aan de Midstraat 110 in Joure 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om naar deze viering te komen zullen de andere deelnemende kerken die ochtend gesloten blijven.

Voorgangers zijn: Pastor Annie Schothorst-Vos en dominee Peter Ros.  Het Chaverimkoor zal de viering muzikaal ondersteunen. En naderhand is gelegenheid om samen koffie te drinken.

Er wordt niet gestreamd. Ik hoop dat u net als wij uitkijkt naar deze gelegenheid om samen te vieren met mensen uit eigen en  andere kerken, en dus met velen zult komen. Van harte uitgenodigd dus.

Namens de Raad van Kerken, Hermen ten Wolde, voorzitter. 07 november 2022

Bedevaart naar Lourdes in 2023

 

Van 11 t/m 16 september 2023 gaan we met onze parochie naar Lourdes.
Het is een zorgbedevaart, dus in principe kan iedereen mee. We gaan met het vliegtuig, maar er rijdt ook een zgn. zorgbus. Dan bent u 2 dagen extra onderweg, dus van 10 t/m 17 september.
Nadere informatie volgt.
Zet u het alvast in uw agenda?
Anna- Marie Smit- van Heijningen
Contactpersoon Huis voor de Pelgrim
amrsmit@gmail.com
Tel.0514-582249


02 oktober 2022

Installatie pastoor Remco Hoogma in Joure.

 

in

 

Op zondag 2 oktober 2022 is Remco Hoogma door bisschop Ron van den Hout als pastoor geïnstalleerd tijdens een viering in de Mattheüskerk te Joure.

Hieronder treft u een fraaie fotocollage aan van deze mooie installatieviering.Wat wilt u nalaten aan de Kerk en de wereld?

U wilt graag iets aan de wereld en de Kerk achterlaten, meegeven waar u voor staat, waar u in gelooft. Met een testament geeft u zelf uw nalatenschap vorm: nu en later. Een van de eerste zaken waar u over na zult denken, is aan wie en wat u wilt nalaten. Niet bepaald eenvoudige beslissingen, want vaak gaat het om kwesties die u na aan het hart liggen.

Hoe werkt het?

Een testament opstellen en wettelijk registreren kan alleen bij een notaris. U bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden. Het is aan te raden om vooraf goed na te denken over uw wensen. Nadat u samen alles grondig heeft doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze mag u thuis controleren. Is alles naar wens? Dan maakt u een nieuwe afspraak bij de notaris en ondertekenen u en de notaris de akte. Daarna is uw testament rechtsgeldig.

Schenken via een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan de kerk.

Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Er hoeven geen successierechten te worden betaald.