Balk

Welkom in Balk

Welkom op de pagina van de geloofsgemeenschap rond de St. Ludgeruskerk in Balk.

image_phpGU2NYF

Onze kerk is een gebouw van steen, hout en glas maar wij proberen vooral ook een levende geloofsgemeenschap van mensen te zijn. Zonder mensen is de kerk dood. Gelukkig dragen tal van mensen hun steentje bij aan de opbouw van de kerk door mee te doen in bestuur of liturgie, als wijkcontactpersoon, koorzanger, schoonmaker, koster, misdienaar, lektor of anderszins.
Steeds weer zijn er echter nieuwe mensen nodig die zeggen: “Ja ik doe het, ik doe mee”.
Mocht u zichzelf niet zo geschikt vinden, of menen dat een ander het veel beter kan, dan bevindt u zich in goed gezelschap.  Immers ook de apostelen achtten zich destijds nogal eens ongeschikt en onbekwaam. Maar juist hen wilde Jezus hebben om mee te werken aan de kerk.

Laten we dus met z’n allen de schouders er onder zetten en onze medeverantwoordelijkheid durven te nemen voor die kerk.
Laten we de kerk zelf mee maken en meer en meer maken tot een plek waar het goed toeven is. Een plek waar mensen omzien naar elkaar en zo bijdragen aan en leefbare, menselijke wereld voor onszelf, onze parochianen maar ook voor onze gasten die bij ons van harte welkom zijn.

De St. Ludgerusparochie is vanaf 1 januari 2015 samen met zes andere samenwerkende parochies in Zuidwest Friesland opgehouden te bestaan.  We gaan samen verder in één nieuwe parochie met de naam “Heilige Christoffelparochie”. Voortaan is Christoffel de patroonheilige van onze parochie

Het pastorale team voor zeven geloofsgemeenschappen van de Heilige Christoffelparochie”. (naast Balk ook Joure, St. Nicolaasga, Sloten, Woudsend, Lemmer en Bakhuizen), bestaat uit pastor R. Hoogma, pastor J. de Zwart en pastoraal werker mevrouw A. Schothorst-Vos.

Blijf op de hoogte over het wel een wee in onze locatie op onze Facebook pagina.