Bijdrage Kerkbalans

BIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR

De bijdrage aan Kerkbalans wordt voor de belasting beschouwd als een gift aan de parochie. Deze gift kan bij de belastingaangifte worden meegenomen als periodieke gift. Bij gewone giften geldt een drempelbedrag, maar als voor de gift aan de parochie een overeenkomst is gemaakt, dan is deze gift (de bijdrage voor Kerkbalans) volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. Dit noemt men een periodieke gift.

Voor meer informatie: BIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR.

ANBI

“De R.K. Kerkprovincie (en daarmee alle r.k. parochies) is aangemerkt als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belasting voordeel.”