Sloten

WELKOM

Fredericuskerk SlotenBij de fusie van deze zeven samenwerkende parochies in Zuidwest Friesland tot één grote nieuwe parochie, de Heilige Christoffelparochie, werden zes locaties opgericht en werd Sloten pastoraal en administratief ondergebracht bij de geloofsgemeenschap (locatie) van St. Nicolaasga.

In de  St. Fredericuskapel vindt eens per zes weken een eucharistieviering plaats, worden Frysk oecumenische diensten (FOET) gehouden en de kapel blijft beschikbaar voor doop, rouw- en trouwvieringen.