Vrijwilligersbeleid Heilige Christoffelparochie

01 juni 2017

Het parochiebestuur heeft besloten om voor de H. Christoffelparochie per 1 juni 2017 het vrijwilligersbeleid vast te stellen.

afbeeldingOm de parochie levend en actief te kunnen houden is de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers nu en in de toekomst essentieel. Naar schatting zijn er 500 vrijwilligers werkzaam in onze parochie. Bij de inventarisatie in het najaar 2015 bleek dat er binnen de parochie geen (algemeen) beleid was rond de vrijwilligers. Om die reden heeft het parochiebestuur een nota voor het vrijwilligersbeleid geschreven. Het doel van het opstellen van een vrijwilligersbeleid is om er voor te zorgen dat de parochie kan blijven functioneren met behulp van vrijwilligers en het is een handreiking aan de locatieraden.

Het vrijwilligersbeleid is opgesteld aan de hand van een aantal thema’s, te weten:afbeelding 2

  • Werving en selectie
  • Begeleiding
  • Waardering
  • Voorwaarden

Met het oog op de toekomstige behoefte is het voor de parochie extra van belang om goede en succesvolle vrijwilligers te blijven binden en hulpmiddelen te ontwikkelen om de juiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Het parochiebestuur wil de verschillende geloofsgemeenschappen ondersteunen in het vinden en behouden van vrijwilligers.

Met dit plan streeft het parochiebestuur ernaar het vrijwilligersbeleid te structureren, te uniformeren en te professionaliseren zonder de vrijwilligers in een te strak keurslijf te plaatsen.

Namens het parochiebestuur,

Henk Laros
vicevoorzitter/secretaris