Nieuws

01 juni 2020

Net niet in de Mei-maand:

Een nieuw Maria-feest “Maria, Moeder van de Kerk”

Enige tijd geleden heeft Paus Franciscus een nieuw Maria-feest op de kerkelijke kalender geplaatst: Maria, Moeder van de Kerk. Deze viering moet plaatsvinden op de tweede Pinksterdag. Dit jaar valt deze dag net buiten de Maria-Mei-Maand, namelijk op 1 juni.

Maria is als Moeder van de Heer vererenswaardig voor alle christenen. Wie naar Jezus kijkt, naar Hem luistert en in Hem gelooft, zoals Maria zelf, die vindt in Zijn Moeder het beeld terug van de mens, die gelooft, hoopt en liefheeft.Mara

Maria staat aan het begin van het geloof in Jezus Christus. Zij was de eerste gelovige. Zelfs nog voor dat de Heer geboren was, geloofde zij in Hem die onder haar onbevlekte Hart het menselijk lichaam en leven aannam. Daarom is zij niet alleen ‘Moeder van de Heer’ maar ook ‘Moeder van het geloof’. In haar geloof, hoop en liefde heeft zij nooit de moed verloren en heeft zij na Goede Vrijdag met de Kerk Pasen en Pinksteren gevierd. Omdat haar liefde ongedeeld naar de Heer uitging, wordt zij ook ‘Moeder van de zuivere liefde’ genoemd.

In de persoon van Maria is alles aanwezig wat een mens tot christen maakt: Het geloof, de hoop en de liefde, die God ons met zijn genade schenkt. Hij geeft die aan ons allen, de Kerk. Maria heet daarom ook ‘Moeder van de Kerk’. In heel haar wezen belichaamt zij de Kerk. Aan haar voorbeeld kunnen wij ons als kerk spiegelen: de gemeenschap van gelovigen, die hopen en liefhebben als zij; de gemeenschap van hen, die geheiligd zijn door het geloof en de doop; de gemeenschap van hen, die naar Gods Woord luisteren en het proberen zo goed mogelijk na te volgen; de gemeenschap van hen, die de Vader Zijn zonen en dochters heeft genoemd; de gemeenschap die door Jezus Christus is geroepen en uitverkoren; de gemeenschap in wie de Heilige Geest werd uitgestort op het Pinksterfeest.

Dat alles is de Kerk, zoals Maria de uitverkoren dochter van de hemelse Vader is, de Moeder van Jezus Christus en tempel van de Heilige Geest. Daarom heeft de Kerk Maria altijd met vele dankbare en lovende woorden toegesproken en toegebeden. Met haar heeft de Kerk zich altijd gericht tot de Drie-Ene-God.30 mei 2020

Heilige Christoffel parochieChristoffel1

Gods Woord op Pinksteren

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

Nr. 10 – 31 mei 2020

(wilt u dit bericht met zoveel mogelijk belanghebbenden delen)29 mei 2020

Icoon: Moeder Gods van het Teken / Panagía

Icoon

                                         (Geschreven door pastor Annie Schothorst-Vos)

In mijn artikel over ‘De tranen van Maria’, ook wel de Tranen van de Panagía (uitspraak Pan(h)agia = paanaadsja) genoemd,  schreef ik dat er ook een icoon is met dezelfde naam.

Het staat ook bekend als: Moeder Gods van het teken.

Ben u geïnteresseerd in mijn hele artikel: lees meer29 mei 2020

Vandaag zijn er een tweetal berichten binnengekomen van het Bisdom, deze kunt u  terugvinden onder het kopje van Bisdom Groningen – Leeuwarden.