Actueel

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

diaconie

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende: Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren. Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 22 december van 10.00 – 11.00 uur kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerstpakket inleveren:

 • De Oerdracht Joure
 • Mattheüshûs Joure
 • Heilige Nicolaaskerk Sint Nicolaasga
 • Doopsgezinde kerk Joure
 • Protestantse kerk Langweer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Scharsterbrug, Sintjohannesga en Terkaple

Als u na 22 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten, secretaris Solidair (06-42391992)

Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.Stille HulpEerste Heilige Communie 2019

De Eerste Heilige Communie in 2019 is gepland op zondag 12 mei 2019.

eerste_communieDe ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 4 van de basisschool ontvangen in november een brief waarin ze worden uitgenodigd om hun kind op te geven voor de Eerste Heilige Communie. Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie komen de kinderen ongeveer 12 keer bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur.

Ouders, die géén brief hebben ontvangen en waarvan hun kind wel in groep 4 zit, en die hun kind de Eerste Heilige Communie willen laten doen, kunnen contact opnemen met : Liesbeth Brinksma (06 – 15 47 02 38 / pieteranne@hetnet.nl)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Eerste Heilige Communie, Betsy Werkman en Liesbeth Brinksma.Nieuws van de locatieraad

Vervoer naar de kerk

Nu de winter weer voor de deur staat, willen we u er nogmaals op wijzen dat er een mogelijkheid is voor vervoer naar de kerk, als u daartoe zelf niet de mogelijkheid hebt.

Neem dan contact op met Ellie Kramer telnr. 0513432032 of bij geen gehoor Matty Meyer tel.nr 0513432184.


Nieuwjaarskoffiedrinken

De eerste viering in 2019 is op zondag 6 januari 2019. Het is een eucharistieviering met pastoor Nota als voorganger en het koor Meiinoar als muzikale begeleiding.

koffiedrinkenNa afloop van de viering  is er in het Zalencentrum een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee. Dit is een prachtige gelegenheid om elkaar “folle lok en seine” toe te wensen. Noteert u deze datum vast in uw agenda.

Wij hopen dat vele parochianen zowel naar de viering als naar het koffiedrinken komen, zodat we 2019 op een hele fijne manier als geloofsgemeenschap kunnen beginnen.

De locatieraad.Adventsactie 2018

adventsactie

“Groot denken. Klein doen”. Een nieuwe wereld van gerechtigheid.

Wij kozen dit jaar het project: Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen. In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven zo’n 3000 kinderen op straat. Het zijn vooral jongens, maar ook steeds meer meisjes. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal of werk als drugskoerier. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes; veel kinderen gebruiken drugs. CECYDAR vangt straatkinderen op en zorgt dat ze zo snel mogelijk weer terugkeren naar hun gezin, familie of een pleeggezin. Gezinnen worden geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje.

In dit derde campagnejaar wil CEDYDAR investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Ieder kind bergt hoop en het verlangen naar een betere toekomst in zich. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het Kind van Bethlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart raken en onze solidariteit tonen. Dan bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst.

VOM-groepEerst aanspreekbare pastoor

18 september 2018

Per 01 oktober 2018 is pastoor H. Nota de eerst-aanspreekbare pastoor voor Sloten en St. Nicolaaga.

Op de startpagina vind u een volledig overzicht van het pastoraal team, inclusief e-mailadres en telefoonnummers.Kerkfotografie

Begin september 2017 heeft mevrouw Diana Nieuwold foto’s gemaakt van de kerk van St. Nicolaasga en Sloten. Al in een eerder stadium heeft zij ook foto’s gemaakt van de kerk van Bakhuizen en Woudsend.

Op haar website schrijft ze: “Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Uitnodigend en inspirerend. Er is niet geselecteerd op denominatie of architectuur. Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. We hopen bovendien dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons.”

De foto’s staan inmiddels ook online:

St.Nicolaasga: http://kerkfotografie.nl/sint-nicolaas-sint-nicolaasga
Sloten: http://kerkfotografie.nl/heilige-fredericus-sloten

Bekijk ook de opname van RTV Drenthe over Diana Nieuwold.Samuel Advies

samuel

 Wie zijn wij?

Doelstelling

 • Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.
 • Samuel wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.
 • Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.

Samuel biedt:

 • Informatie en advies
 • Een katholieke Boek- en Infowinkel in Oisterwijk
 • Kinderbijbels en andere goede materialen voor de catechese, kinderwoorddienst, doop-, communie- en vormselvoorbereiding, voor de advent en de kersttijd en de veertigdagen- en paastijd
 • Ontmoetings- / regiodagen
 • Toerustingcursussen voor jeugdwerkers door het hele land (al sinds 1991)

Voor meer informatie, klik op de volgende link:
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=4