Locatieraad Bakhuizen

LOCATIERAAD BAKHUIZEN

De locatieraad regelt de praktische gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap en bestaat uit de volgende leden:

voorzitter
Geeske Homma – Visser
Tel. 0514-850755

budgethouder
Rein de Boer

gemeenschapsopbouw

Cilia Schuil – Teerenstra
Grietje Mous – Schaap

jeugd en jongeren
Douwe Boonstra

lid
Bennie Ludema