Contactinformatie

Locatie H. Odulphus

Parochiezaal en kerk
Sint Odulphusstraat 67
E-mail      : locatiebakhuizen@dechristoffel.nl

Pastor locatie Bakhuizen

Pastor J.S. de Zwart
Tel. 06-53625493, vanaf 09.00 uur (niet op dinsdag) pastorjsdezwart@gmail.com

Misintenties
V. Postma-de Vegt

Ledenadministratie
J. Heidema – Sikkes

RK. Begrafenisvereniging
Bode :  Pieter Deinum: 0514-571771 of 06-25500361 b.g.g. 0514-562859