Contactinformatie

Locatie H. Odulphus

Parochiezaal en kerk
Sint Odulphusstraat 67
Telefoon  : 0514-581403
E-mail      : locatiebakhuizen@dechristoffel.nl

Pastor locatie Bakhuizen

Pastor J.S. de Zwart
Tel. 06-53625493, vanaf 09.00 uur (niet op dinsdag)

Misintenties
V. Postma-de Vegt

Ledenadministratie
J. Heidema – Sikkes

RK. Begrafenisvereniging
Bode : T. Siemensma Tel. 0514-581273 / 06-20671700