Bakhuizen

Welkom

Welkom bij de St. Odulphuslocatie Bakhuizen;

een geloofsgemeenschap met een bestaansgeschiedenis van enkele eeuwen.

Bakhuizen is een katholieke enclave in de Zuidwesthoek van Friesland.
De locatie omvat meerdere dorpen. Naast Bakhuizen vallen ook Mirns,  Rijs, Oudemirdum, Koudum, Hemelum, Warns, Stavoren, Molkwerum en Kolderwolde  onder deze locatie. Totaal heeft de locatie ± 850 parochianen. Locatie H. Odulphus is een vitale, levendige gemeenschap. Vele groeperingen zijn erin actief.

De locatie heeft zich  geschaard rondom de geheel gerestaureerde, neo-gotische St. Odulphuskerk uit 1914, die wij graag in optimale staat willen behouden.

Sinds 1 januari 2015 is de Sint Odulphusparochie gefuseerd met de parochies van Balk, Sloten, Woudsend, Lemmer, Joure en St. Nicolaasga. Bakhuizen is nu een locatie van de Heilige Christoffelparochie.

kerk