Informatief

Waar staan we voor? Onze missie!Den doel haar samenkomsten in de prachtige

De gemeenschap wil iedereen een plaats bieden voor de grote momenten van het leven, maar ook voor kleine momenten van devotie en bezinning.

De locatie zal steeds op zoek blijven naar momenten om het christelijk geloof ook daadwerkelijk uit te dragen.

De werkvelden zijn daartoe structureel bezig met het zoeken naar contacten met diverse geledingen uit onze gemeenschap, zoals jongeren voor de eerste communie en het vormsel, jongeren van 14 jaar en ouder, pas gehuwden, gezinnen met jonge kinderen en volwassenen, om te komen tot gesprekken, te zoeken naar catechese momenten en ook meer informele contacten.

We willen een gemeenschap zijn die beweegt in liefde en dienstbaarheid.

avondmaal