Werkveld & Werkgroepen

In onze geloofsgemeenschap zijn veel werkgroepen actief.

Hieronder vindt u daarvan een opsomming, een korte toelichting van hun activiteiten en de contactmogelijkheden.

Omzien naar Elkaar

Sinds 18 april 1988 is deze groep werkzaam in geloofsgemeenschap Sint Ludgerus te Balk.
De groep heeft als doelstelling medeparochianen steun en begeleiding te geven bij het verwerken van een verlies met name bij overlijden van een dierbare.

Dit gebeurt in de vorm van:

  • een condoleancekaart of condoleancebezoek
  • deelname aan uitvaart
  • het regelmatig bezoeken van nabestaanden, vooral in het eerste jaar na het overlijden van een dierbare
  • het brengen van een bezoek of het sturen van een kaartje rond de eerste jaargedachtenis
  • het sturen van een meelevende kerstgroet
  • het verzorgen van het kruisje met de naam van de overledene op de daarvoor bestemde plek in de kerk
  • het mede verzorgen van de Allerzielenviering
  • contact met de pastorale dienstverlening van het bisdom: brieven aan nabestaanden ter bemoediging en steun

De leden van de groep komen eens per twee maanden bij elkaar om praktische zaken te bespreken en ervaringen uit te wisselen, waarbij uiteraard de privacy in acht genomen wordt. Tevens is er dan een stukje bezinning op het werk; soms met een spreker of met behulp van lectuur.
Sinds de oprichting houdt de groep een gedachtenisboek bij van overleden medeparochianen.
“Omzien naar elkaar” werkt samen met bezoekgroep “Foar elkoar”.

Contactpersoon: Citie FolmerFoar Elkoar

Sinds 2013 worden we als parochianen gesteund door, en op de hoogte gehouden van het lief en leed in onze geloofsgemeenschap door Foar Elkoar.

Contactpersson: Mevr. José Veldman-Dölle (0514 – 604235)Lourdeswerk – Vereniging Nederlandse Bedevaarten

De “Lourdesbedevaart” valt tegenwoordig onder de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) die ook andere bedevaarten organseert. De doelstelling is echter nog steeds hetzelfde. De doelstelling is echter nog steeds hetzelfde. Mensen helpen die graag naar Lourdes willen, maar door een lichamelijke beperking of klein inkomen dit niet allemaal zelf kunnen betalen.
Om het mogelijk te maken dat iedereen aan bedevaarten kan meedoen werken de geloofsgemeenschappen in Balk en Bakhuizen samen in het zoeken van mogelijkheden om de reis toch te kunnen realiseren..

Contactpersoon: Mevr. Anna-Marie Smit – Van Heijninge (0514 – 582249) e-mail: amrsmit@gmail.comWerkgroep Pater Eeke Piet Mous,

Als zoon van Herman en Dine Mous is pater Eelke Piet Mous geboren in Bakhuizen op 20 september 1950. Na de Lagere School heeft hij de missionaire opleiding gedaan van Mill Hill in Hoorn , Tilburg , Roosendaal en Londen. Op 21 juni 1975 is pater Eelke Piet gewijd tot priester in de St.Ludgeruskerk van Balk. Sinds dat jaar was hij ook werkzaam in het Bisdom van Governador Valadares in de parochie van Resplendor en later in de parochie van Aimorés. ( tot heden).

Gegevens werkgroep Pater Eelke Piet (werkgroep P.E.P.):

www: www.pater-eelke-piet.nl

E-mail: info@pater-eelke-piet.nl
Gegevens pater Eelke Piet in Bazilie:

Pater Eelke Piet Mous (Padre Elias)
Paróquia Nossa Senhora do Carmo
Rua Pedro Nolasco, 1601 – Centro –35200-000 – Aimorés – MG .

Prive-bankrekening : ABN –AMRO – rekeningnummer : NL 06 ABNA 0482 1231 41.Communie rondbrengen,

Om thuis de communie te kunnen ontvangen kunnen parochianen een beroep doen de inbreng van vrijwilligers. Zij verzorgen dat volgens een op de vieringen afgestemd rooster.
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dat aangeven.

Contactpersoon: mevr. A. Mous (0514 – 603869)