Actueel

Eerst aanspreekbare pastor

18 september 2018

Per 01 oktober 2018 is diaken R. Hoogma de eerst-aanspreekbare pastor voor Balk.

Op de startpagina vind u een volledig overzicht van het pastoraal team, inclusief e-mailadres en telefoonnummers.

 

 

 Zondag 5 november – Viering Bloemengilde

De viering van zondag 5 november om 10:00 uur in de St. Ludgeruskerk te Balk wordt door ons eigen Bloemen-gilde ingevuld. Het thema is “HERFST”

In deze viering worden zij muzikaal door het Themakoor ondersteund, waarbij Carla Maffioletti (sopraan bekend van André Rieu) samen met onze dirigent Marco Rypma (tenor) een gastoptreden ten gehore geven.

themakoor

Warm aanbevolen en van harte welkom !!! Zondag 5 november om 10:00 uur.

 

Gezocht!!

Enthousiaste zangers & zangeressen voor het: Thema-koor St. Ludgeruskerk in Balk

Wij zijn een gemengd koor van ongeveer 15 leden met een veelzijdig, meerstemmig repertoire. Wij werken eens in de 4 á 5 weken mee aan een viering;

Wekelijks is er op donderdag-avond repetitie in het Ludgeruszaaltje achter de kerk.
Voor opgave & info: Tinus Mous 0514-6038691e Heilige Communie en Vormsel vieringen 2017

Op dinsdag 4 oktober 2016, zijn de data voor de 1e. Communie en het H. Vormsel voor het jaar 2017 vastgesteld.

Voor Balk is dat voor de 1e Heilige Communie 11 juni geworden. Voorganger is dan pastor P. Huiting.
In de locaties Balk is in 2017 geen toediening van het Vormsel.

Het overzicht van alle Eerste Heilige Communie- en Vormsel vieringen in de Heilige Christoffelparochie vind u onder Agenda

 Dankbaar

Bij een herdenking behoort ook dankbaarheid. Dankbaarheid jegens de personen die op het kerkhof zijn begraven en die een deel van ons leven zijn geweest, maar ook dankbaarheid naar degenen die zorgdragen voor het kerkhof. In Balk is een groot team van vrijwilligers werkzaam die zorgen dat het kerkhof er altijd keurig netjes onderhouden uit ziet. Zij verzorgen met accuratesse en plezier het onderhoud aan graven, paden en het groen.  In de loop der jaren zijn dat steeds wisselende personen geweest. De huidige vrijwilligersgroep bestaat momenteel uit 11 personen. Deze groep harde werkers willen we als bestuur en locatieraad van harte dankzeggen voor hun bereidheid om altijd maar weer paraat te staan en hun werk te doen. Omdat het noemen van namen altijd gevaarlijk is, want voordat je het weet vergeet je iemand, is er langs deze weg een welgemeend algemeen “Dank je wel”. Jullie medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

namens het locatiebestuur, pastoor H. NotaHerdenkingsviering 100 jaar kerkhof

Aan de parochianen van de locatie Balk, familieleden, grafgerechtigden en andere geïnteresseerden.

Op zondag 6 november a.s. wordt in een plechtige en bijzondere (eucharistie)viering het feit herdacht dat in de voormalige parochie H. Ludgerus te Balk een eigen RK begraafplaats werd opgericht. Daartoe werd reeds in 1915 een stuk grond achter de kerk  aangekocht en geschikt gemaakt voor het begraven van personen. In 1916 werd het werk afgesloten en het kerkhof werd in de maand april 1916 ingewijd door deken B. Veldhuijsen van Sneek.

De muzikale  begeleiding in de viering wordt verzorgd door het Korps Euphonia  uit Bakhuizen. Verder verlenen de werkgroep Allerzielen en de leden van de locatieraad hun medewerking. Voorganger is pastoor H. Nota.  Ná afloop van de viering, die om 10.00 begint, zal een rondgang over het kerkhof worden gemaakt. Ook hier zal het korps ons begeleiden.

U bent allen van harte uitgenodigd bij deze herdenkingsviering aanwezig te zijn.Eerste Heilige Communie 2017

 

Op dinsdag 4 oktober heeft het Liturgisch Beraad de data voor de 1e. Communie en het H. Vormsel voor het jaar 2017 vastgesteld.

Voor Balk is de datum voor de 1e Communie vastgelegd op: zaterdag 11 juni 2017
Pastor P. Huiting zal dan voorganger zijn.

Het Heilig Vormsel zal in 2017 niet worden toegediend.

 

 Toneelvoorstelling Trochsetters

Is Goed,

Op 24, 26 en 27 februari speelden de Trochsetters weer hun jaarlijks toneelspel in de Treemter.

Dat er deze keer getrouwd zou worden was bij binnenkomst van de zaal al duidelijk. De extra versiering langs het middenpad en langs de kanten, het mooi “aangeklede” plakje cake bij de koffie/thee, en een grote schaal met afscheidspresentjes, waren daar de voortekenen van.

Ook de stukjes in het parochieblad en de krant en de rolverdeling op de kaartjes deden iets vermoeden. Wie uiteindelijk met wie zou trouwen bleef tot het laatste moment spannend.

De verschillende rollen waren weer mooi verdeeld en het leek ook nu weer of het stuk speciaal geschreven was voor de spelers van de Trochsetters.

Het was weer onvoorstelbaar knap hoe men zich in een half jaar niet alleen de teksten eigen maakt, maar zich ook helemaal inleeft in de typetjes die men speelt.

Een rol die zoals gezegd soms op het lijf geschreven lijkt maar soms ook heel erg verrassend over komt met uitspraken die denk ik nog lang in Balk blijven rondzingen.

Dan toch maar even over het toneelstuk zelf:
Het begint al meteen goed als de Turkse klusjesman Erkan, de rol van “rijke” vader Winand  van bruid Noordje moet overnemen omdat deze te dronken is om kennis te kunnen maken met de “rijke” schoonmoeder Hanneke en de bruidegom Jan-Willem (met streepje). Dat deze persoonsverwisseling anders uit zou pakken kon Puk, de moeder van de bruid toen nog niet voorzien. Om de bruiloft goed te laten verlopen wordt “weddingplanner” Loet ingehuurd.
Marchje, vriendin van bruid Noortje kan het (ook) goed vinden met Jan-Willem en soms “leent” ze hem gevraagd en ongevraagd even van Noortje.
Bij het opkomen van schoonvader Gijs bleek dat deze helemaal Zen was en nog in de flower power-/hippietijd leefde en met bijzondere soorten thee en pijl en boog waarmee hij als Cupido de een en ander met (liefdes)pijltjes bestookte.
Bruidegom Jan Willem ontloopt ter nauwer nood lichamelijke schade als gevolg van een aanval van een verwarmingsbuis maar is daarna de draad ook even kwijt.
Ondertussen is er nog een bruid Acelya op een ezeltje op zoek naar Erkan.  Winand is al wel weer nuchter maar speelt nog steeds de rol van Turkse klusjesman zodat Acelya denkt dat dat haar toekomstige echtgenoot is.

Als de chaos compleet is ontdekken beide moeders dat de families niet zo rijk zijn als ze voordoen. En als dan de champagnefontein moet worden afbetaald krijgt de Weddingplanner de (ongedragen) bruidsjurk als vergoeding.

Wie met wie is getrouwd konden we zien via de video-verbinding met uit het oude Raadhuis in Balk waar de ambtenaar Burgerlijke stand de twee geliefden in de echt verbond.

Als u wilt weten wie dat waren had u erbij moeten zijn.

Trochsetters dank jullie wel voor dit heerlijke avondje uit. Grote complementen voor het fantastische toneelspel en de prima verzorging van alle dingen eromheen. De achtergrond, en de inrichting van het toneel, het geluid en het licht, de spannende en goed georganiseerde verloting en alles wat ik in het begin van dit stukje al heb aangehaald of toch vergeten ben.

 Oprichting locatieraad

Locatieraad Balk, 2016
De locatieraad in haar eerste zitting: v.l.n.r.: Cees Schellens, Aafke Veldman, Annemieke van den Bogert, pastoor Nota, pastor Huiting en Rinke Huitema. De foto is gemaakt door de eveneens aanwezige Sietse Veldman.

Op maandagavond 11 januari j.l. vond in de Ludgeruszaal bij de kerk in Balk de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe locatieraad. Aanwezig waren: Annemieke van den Bogerd, Aafke Veldman, Sietse Veldman, Cees Schellens, Rinke Huitema, pastor Huiting en pastoor Nota.
Na welkom en een rondje voorstellen weren de diverse werkvelden besproken. Wat is er georganiseerd en wat ontbreekt. Wie zijn de coördinatoren?  Vast staat dat twee werkvelden nog niet zijn bezet, namelijk de liturgie en de diaconie.  Wie durft dit aan?

Bij de bouwzaken is besloten dat de buitenkant van de pastorie een verfbeurt krijgt. Uit de offertes is een schilder gevonden en de opdracht zal binnenkort worden gegeven. ook de serre en de garage zullen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn al verschillende zaken aangepakt: nieuw pad  met verlichting van straat naar achterzijde kerk, nieuw sleutelplan, scheiding van kerk en pastorie en er is een dakje geplaatst op het urinoir achter.

Er is ook besloten dat de kerk een automatisch luidend angelusklokje gaat krijgen. Uit de offertes zal een keuze worden gemaakt. Dit alles met dien verstande dat het luiden van de drie klokken wél handmatig kan blijven gebeuren.  De kosten hiervoor worden gedragen uit een legaat van mevrouw  B. Mulder-Bruinsma. Rinke Huitema beheert de gebouwen, Aafke Veldman het secretariaat van de locatie, Annemieke van den Bogert blijft budgethouder, voorlopig geassisteerd door Cees Schellens en pastoor Nota blijft dit jaar nog tijdelijk voorzitter. Sietse Veldman was vanavond uitgenodigd om de gang van zaken van het kerkhof, waarvan hij beheerder is en blijft, de revue te laten passeren. Pastor Huiting is eerst-aanspreekbare pastor voor het pastoraat. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst  en voor regelmatige bijeenkomsten (3e. maandag van de maand). Het was een goede vergadering in een positieve sfeer. Dank aan alle aanwezigen.

 

Pastoor H. Nota