Herdenkingsviering 100 jaar kerkhof

Aan de parochianen van de locatie Balk, familieleden, grafgerechtigden en andere geïnteresseerden.

Op zondag 6 november a.s. wordt in een plechtige en bijzondere (eucharistie)viering het feit herdacht dat in de voormalige parochie H. Ludgerus te Balk een eigen RK begraafplaats werd opgericht. Daartoe werd reeds in 1915 een stuk grond achter de kerk  aangekocht en geschikt gemaakt voor het begraven van personen. In 1916 werd het werk afgesloten en het kerkhof werd in de maand april 1916 ingewijd door deken B. Veldhuijsen van Sneek.

De muzikale  begeleiding in de viering wordt verzorgd door het Korps Euphonia  uit Bakhuizen. Verder verlenen de werkgroep Allerzielen en de leden van de locatieraad hun medewerking. Voorganger is pastoor H. Nota.  Ná afloop van de viering, die om 10.00 begint, zal een rondgang over het kerkhof worden gemaakt. Ook hier zal het korps ons begeleiden.

U bent allen van harte uitgenodigd bij deze herdenkingsviering aanwezig te zijn.