Dankbaar

Bij een herdenking behoort ook dankbaarheid. Dankbaarheid jegens de personen die op het kerkhof zijn begraven en die een deel van ons leven zijn geweest, maar ook dankbaarheid naar degenen die zorgdragen voor het kerkhof. In Balk is een groot team van vrijwilligers werkzaam die zorgen dat het kerkhof er altijd keurig netjes onderhouden uit ziet. Zij verzorgen met accuratesse en plezier het onderhoud aan graven, paden en het groen.  In de loop der jaren zijn dat steeds wisselende personen geweest. De huidige vrijwilligersgroep bestaat momenteel uit 11 personen. Deze groep harde werkers willen we als bestuur en locatieraad van harte dankzeggen voor hun bereidheid om altijd maar weer paraat te staan en hun werk te doen. Omdat het noemen van namen altijd gevaarlijk is, want voordat je het weet vergeet je iemand, is er langs deze weg een welgemeend algemeen “Dank je wel”. Jullie medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

namens het locatiebestuur, pastoor H. Nota