Oprichting locatieraad

Locatieraad Balk, 2016
De locatieraad in haar eerste zitting: v.l.n.r.: Cees Schellens, Aafke Veldman, Annemieke van den Bogert, pastoor Nota, pastor Huiting en Rinke Huitema. De foto is gemaakt door de eveneens aanwezige Sietse Veldman.

Op maandagavond 11 januari j.l. vond in de Ludgeruszaal bij de kerk in Balk de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe locatieraad. Aanwezig waren: Annemieke van den Bogerd, Aafke Veldman, Sietse Veldman, Cees Schellens, Rinke Huitema, pastor Huiting en pastoor Nota.
Na welkom en een rondje voorstellen weren de diverse werkvelden besproken. Wat is er georganiseerd en wat ontbreekt. Wie zijn de coördinatoren?  Vast staat dat twee werkvelden nog niet zijn bezet, namelijk de liturgie en de diaconie.  Wie durft dit aan?

Bij de bouwzaken is besloten dat de buitenkant van de pastorie een verfbeurt krijgt. Uit de offertes is een schilder gevonden en de opdracht zal binnenkort worden gegeven. ook de serre en de garage zullen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn al verschillende zaken aangepakt: nieuw pad  met verlichting van straat naar achterzijde kerk, nieuw sleutelplan, scheiding van kerk en pastorie en er is een dakje geplaatst op het urinoir achter.

Er is ook besloten dat de kerk een automatisch luidend angelusklokje gaat krijgen. Uit de offertes zal een keuze worden gemaakt. Dit alles met dien verstande dat het luiden van de drie klokken wél handmatig kan blijven gebeuren.  De kosten hiervoor worden gedragen uit een legaat van mevrouw  B. Mulder-Bruinsma. Rinke Huitema beheert de gebouwen, Aafke Veldman het secretariaat van de locatie, Annemieke van den Bogert blijft budgethouder, voorlopig geassisteerd door Cees Schellens en pastoor Nota blijft dit jaar nog tijdelijk voorzitter. Sietse Veldman was vanavond uitgenodigd om de gang van zaken van het kerkhof, waarvan hij beheerder is en blijft, de revue te laten passeren. Pastor Huiting is eerst-aanspreekbare pastor voor het pastoraat. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst  en voor regelmatige bijeenkomsten (3e. maandag van de maand). Het was een goede vergadering in een positieve sfeer. Dank aan alle aanwezigen.

 

Pastoor H. Nota