Voedselbank

Start actie voedselbank

 

Op 11 november kwamen alle kinderen van de st. Jozefschool naar de kerk.

De kerk was versierd met lampionnen en pompoenen.ff932904-e651-4fe0-9358-7db2ff548d5a

Elk kind had een tasje met daarin etenswaren voor de voedselbank.

Deze werden voorin de kerk op tafels geplaatst.

Sommige tasjes waren erg mooi versierd door de kinderen.

Ook werden er Sint-Maarten liedjes gezongen en kwam Sint-Maarten zelf ook nog.

Hij heeft het verhaal verteld over het delen van zijn mantel.

Er werd een gedicht voorgelezen en een verhaal verteld.

Aan het eind van de viering kregen de kinderen nog een lekkere traktatie

We willen de school hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de actie voedselbank.

De actie loopt tot 17 december