Archieven

Fraaie aanvulling interieur Nicolaaskerk

Vorig jaar december (2015) kreeg pastoor Nota via het Museum Catharijneconvent  een aanbieding voor overname van een mooi en groot Piëtabeeld, afkomstig uit de H. Martinuskerk in Baak.

8-9-16Het betreft een houten neogotisch gepolychromeerd (gekleurd) beeld, vervaardigd  in het atelier van Ferdinand Langenberg uit Gogh. In de St. Martinuskerk in Baak was het beeld, door herinrichting van de ruimten in de kerk, overbodig geworden. Het beeld heeft een hoogte van 2.75 meter, een diepte van 85 cm. en een breedte van 160 cm. De overname aan de locatie van St. Nicolaasga, voor plaatsing in de H. Nicolaaskerk, werd mede mogelijk door de toestemming van het parochiebestuur van de parochie H.H. Twaalf Apostelen te Zutphen  waaronder de locatie Baak valt. Omdat het een kerkelijk kunststuk betreft moest ook de toestemming komen van de Aartsbisschop van Utrecht. Deze toestemming werd verleend op 21 juni 2016. Het beeld kon worden overgenomen tegen transportkosten. Op woensdag 7 september is het zware beeld door de firma Kortmann uit Hoofddorp uit Baak weggehaald en overgebracht naar St. Nicolaasga. Het heeft een plaats gekregen nabij de Mariakapel, vlak bij de zij-ingang van de kerk. De tombe van het beeld heeft een kleine opknapbeurt  nodig en het beeld zelf zal door een restauratieschilder hier en daar moeten worden bijgewerkt. Een bijzonder mooie aanwinst voor onze neogotische kerk.Koor Cantabilé

13 maart 2016

Koor CantabileOp zondag 13 maart 2016 heeft het koor Cantabilé de woord- en communieviering begeleid met hun zang. Dit koor bestaat sinds 1991. Het is een gemengd koor waarvan de leden afkomstig zijn uit verschillende dorpen in de Noordoostpolder. Het koor en combo staan, vanaf de oprichting, onder begeleiding van Marian de Waal.

Het was een bijzondere mooie viering met aansprekende lezingen en overweging.
Voorganger was pastor A. Schothorst – Vos.

Via de link ziet u een fraaie fotocollageEen geslaagd jubileumfeest

04 juni 2016

Dit jubileumfeest was ter gelegenheid van het 325 jarig bestaan van de katholieke geloofsgemeenschap in Sint Nicolaasga.

Nadat de kerklokken hadden geluid, vertrok op zaterdagmiddag 4 juni 2016 om 16.00 uur een groep enthousiaste parochianen (ongeveer 60 personen) op de fiets richting de Heide, alwaar de onthulling van het informatiebord van de vroegere Schuilkerk zal plaatsvinden.

Het weer was fantastisch en onder begeleiding van Dirk Hylkema en pastoor H. Nota werd er koers gezet richting de Heide.

Op het kruispunt van de Heide werden we niet alleen opgewacht door de parochianen die met de auto zijn gekomen, maar ook door de buurtbewoners van de Heide.

Na een welkomstwoord door Dirk Hylkema, gaf pastoor H. Nota een korte uiteenzetting weer van het 325 jarig bestaan van de katholieke geloofsgemeenschap in Sint Nicolaasga. Met name de beginfase werd benoemd.

Hierna vond de onthulling van het informatiebord plaats door pastoor H. Nota, Peter Meyer en Cor Romkes. Peter en Cor zijn nl. verantwoordelijk voor het ontwerp en het tot stand komen van dit informatiebord. Hier moest natuurlijk op geproost worden met champagne!!

Vervolgens fietsten we de Heide om en via de Tjeukemeerweg terug naar Sint Nicolaaga, met als eindbestemming locatie visvijver Gurbe Visser.

Hier werden de parochianen verrast met een avondvullend programma. Na indeling van een tiental groepen à 5/6 personen werden we overvallen met een veelzijdigheid aan opdrachten: petje op / petje, muziekquiz, het raden van gezegden etc. Erg leuke opdrachten en een ieder genoot zichtbaar.

Tussen de opdrachten door was er gelegenheid voor een hapje en een drankje, maar ook voor een lekkere salade of een broodje hamburger /shoarma.

Tijdens de puntentelling werd door pastoor H. Nota en Arnold Gras nog een ludieke brommerrace gehouden, dit onder een tiental 10 deelnemers vanuit alle groepen. De opdracht was om een zo’n origineel mogelijk brommergeluid weer te geven. Er werd fanatiek “gebrommerd”, dit onder luid applaus van de toehoorders. In de herkansing, het bord was ondertussen verwisselend (zie foto’s), was de hilariteit en applaus nog heftiger.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest. Een verdiend compliment aan de organisatie.