Actueel

Kerstvieringen

Betreffende de Kerstvieringen.

In navolging van het bericht op 1 december, dat de Kerstnachtvieringen niet door mogen gaan, willen wij graag een helder en duidelijk overzicht geven van de Kerstvieringen die er zullen zijn in de parochie. Hieronder kunt u het schema vinden. Daarbij zijn er dus extra vieringen op tweede kerstdag gekomen en zijn de kinderkerstvieringen op 24 december van 17:00 naar 15:30 verschoven.

Ondanks het niet doorgaan van de nachtmissen verwachten wij niet dat het te druk zal worden op de beide kerstdagen. Daarom zal het niet nodig zijn om met een aanmeldsysteem te werken voor de vieringen. Uiteraard zijn de maatregelen van afstand en hygiëne nog altijd van kracht.

Voor iedereen die graag een nachtmis op 24 december zou willen zien verwijzen wij graag door naar de nachtmis op NPO2 om 23:30.

Ondanks alle beperkingen en aanpassingen ben ik ervan overtuigd dat we met goede wil en een stukje flexibiliteit er met elkaar een mooie Kerst van kunnen maken. We hoeven alleen maar aan het Kerstverhaal te denken, hoe Jozef en Maria het ook niet makkelijk hadden bij de geboorte van onze redder. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden is het Kindje toen geboren, en ook nu wil het Kerstkind een plek krijgen in deze wereld en in ons hart. Ieder op zijn of haar eigen wijze kan hier een stukje aan bijdragen.

Ook wensen we jullie een goede verdere Advent en alvast een Zalig Kerstfeest toe.

Namens het pastoresteam en parochiebestuur,

Met vriendelijke groet,

 

Pastor R. Hoogma

 

Vrijdag 24 December 15.30 uur Kinderkerst viering met Woord en gebed Pastor R. Hoogma m.m.v jeugdkoor Under de Toer en combo

1e Kerstdag 25 December 11.00 uur Eucharistieviering Pastor J. de Zwart m.m.v. het Herenkoor

2e Kerstdag 26 december 11.00 uur Eucharistieviering Pastor R. Hoogma en koor Meiinoar

Aangepaste schema vieringen
Locatie Sint Nicolaasga
dag datum tijd voorganger koor
dinsdag 14 dec. 09.30 uur pastor R. Hoogma
zondag 19 dec. 11.00 uur pastor R. Hoogma herenkoor
zondag 19 dec. 15.00 uur pastor J. Okonek  Poolse mis
dinsdag 21 dec. 09.30 uur pastor R. Hoogma
vrijdag 24 dec. 15.30 uur pastor R. Hoogma jeugdkoor kinderkerstviering
zaterdag 25 dec. 11.00 uur pastor J. De Zwart herenkoor 1e Kerstdag
zondag 26 dec. 11.00 uur pastor R. Hoogma Meiinoar 2de Kerstdag
dinsdag 28 dec. 09.30 uur pastor R. Hoogma
zondag 2 jan. 09.30 uur pastor R. Hoogma Meiinoar
dinsdag 4 jan. 09.30 uur pastor R. Hoogma
zondag 9 jan. 09.30 uur pastor J. De Zwart Nicolaaskoor
dinsdag 11 jan. 09.30 uur pastor R. Hoogma
De misintenties die voor de Kerstnacht zijn aangevraagd, worden op 1e en 2de Kerstdag gelezen


Viering Maria ten Hemelopneming 2021

Viering Maria ten Hemelopneming

 

Zaterdagavond 14 augustus was er ter ere van de feestdag van Maria ten Hemelopneming, een feestelijke eucharistieviering in de pastorietuin bij de Mariagrot.

Een flink aantal bezoekers kwam naar deze speciale, sfeervolle viering. Het weer was ons goed gezind en de entourage was geheel in stijl.

De pastorietuin en het kerkplein waren tot in de puntjes verzorgd door de vrijwilligers van de tuingroep.

Pastor Hoogma was de voorganger in de viering en hij werd geassisteerd door de misdienaars: Thiadrik en Andrea. Extra assistentie was er van een medewerker van het bisdom.

Bernard Kramer mocht ons de lezingen voorlezen, en dirigent Jan-Steven Wuite had een mooi herenkoortje samengesteld. De collecte werd opgehaald met de echte ouderwetse “ponkjes”

Een Mariabeeld met de mogelijkheid daarbij om een kaarsje aan te steken ontbrak niet.

Wat ook vermeld moet worden, is dat 2 prachtige bloemstukken in passende blauwe kleur, gemaakt door Margriet Hogeling,  het geheel compleet maakte.

De kosters Hannelore en Riekie hebben heel vaak heen en weer moeten lopen tussen kerk en grot om alle benodigdheden voor de eucharistieviering over te brengen.

Na afloop was er voor de kerkgangers de mogelijkheid om koffie, thee of iets fris te drinken.

Een zeer geslaagd initiatief, waarop we geheel tevreden terug kunnen kijken.

Hartelijk dank en hulde aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt. De locatieraad Sint Nicolaasga/ Sloten

IMG-20210814-WA0003 (2) IMG-20210814-WA0002 (2) IMG_2022 IMG_2021 IMG_2020 IMG_2015 IMG_2007 IMG_2008 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2005 (2) IMG_2002 IMG_2000 IMG_1999 IMG_1998 IMG_1991 IMG_1990 (2) IMG_1988 IMG_1987 IMG_1974 IMG_1973 IMG_1971 IMG_1970 IMG_1968Welkom

Het aanmelden voor het bijwonen van de vieringen in de H. Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga, kan op de volgende wijze:
telefonisch op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9 en 11 uur via tel. nummer: 0513-432237 of door een e-mail te sturen naar: locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl
Wel graag aangeven voor welke viering u zich opgeeft en met hoeveel personen u van plan bent te komen.

Voor de Kerstvieringen geldt dat u zich tussen 8 en 20 december dient aan te melden.Videoboodschap

Mgr. Van den Hout: ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houdingtegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt onze gezondheid. Ook het kerkelijk leven wordt geschaad. Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/Vieringen

Beste parochianen van Sint Nyk,

Voor de vieringen in alle kerken geldt dat er vanaf heden, nog maar 30 kerkgangers per viering aanwezig mogen zijn. Dit is exclusief bedienaren en medewerkers.
Vanuit de locatieraad is daarom besloten dat de kerkgangers zich in de week vóór het betreffende weekend aan kunnen melden voor de weekendviering.
Dit kan telefonisch op dinsdag- en donderdagochtend tijdens de openingstijden (van 9 tot 11 uur) van het secretariaat.
Telefoonnummer: 0513-432237

Voor wat betreft de vieringen op de dinsdagavond: daarvoor hoeft men zich niet aan te melden.

Uiteraard gelden nog altijd de voorzorgmaatregelen van het RIVM, dus bij klachten thuisblijven, voldoende afstand houden, de hygiëneregels van ontsmetten van de handen en het dragen van een mondkapje (niet verplicht wel aanbevolen).

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en wensen u allen gezondheid toe.

Locatieraad Sint Nyk/SlotenNieuw bericht!

Beste parochianen van de locatie Sint Nicolaasga/Sloten,

De wereld ziet er even heel anders uit, nu het coronavirus ons in zijn greep heeft. We hopen dat het met u en uw dierbaren goed gaat en dat iedereen nog gezond is.

Zoals u op de voorkant van deze bijlage kunt lezen, komen alle publiekelijke liturgische vieringen en bijeenkomsten, tot en met Pinksteren te vervallen. (Dit geldt ook voor het concert van Nesko.)

De bisschoppen hebben gevraagd, daar waar mogelijk is, de kerken te openen voor gelovigen die komen voor persoonlijk gebed of om een kaarsje aan te steken. Voor de H. Nicolaaskerk in Sint Nyk geldt dat de kerk tot en met 1 juni elke zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open is.

Bezoekers wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. (richtlijnen RIVM aanhouden)

Wij leven met eenieder van u mee. De kinderen en jongeren die nu niet naar school kunnen, de kinderen die zich aan het voorbereiden waren op hun 1e H. Communie, de jongeren die in mei gevormd zouden worden, de zieken, kwetsbaren en ook onze oudere parochianen, die nu geen visite kunnen ontvangen.

Graag willen wij een woord van dank uitspreken aan alle zorgmedewerkers onder ons, die in deze moeilijke tijd onder zware omstandigheden hun werk moeten doen. Alle respect daarvoor.

Misschien willen de vitale parochianen of de kinderen een kaartje, kleurplaat of tekening sturen naar de ouderen om ons heen, zodat zij zich gesteund voelen in deze moeilijke tijd.

Laten we met elkaar hopen en ook bidden dat de genomen maatregelen doeltreffend zullen zijn en dat het normale leven daarna weer doorgang kan vinden.

Locatieraad Sint Nicolaasga/Sloten

Mededeling van de VOM

 

Steun het project van de Vastenactie: Bouwen met Bouma’s

Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er nu géén kerkdiensten, waardoor

Vastenactie veel giften misloopt. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Wij vragen u daarom: online een gift over te maken naar bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Projectnr. 401393 (Bouw van drie klaslokalen in Kashompa, Zambia)

Ook kunt u tijdens boven genoemde openingstijden van de kerk, uw bijdrage deponeren in de kist die achter in de kerk staat bij de speciaal voor het project ingerichte tafel.

Vanuit de Lidwina

Voor iedereen is het een moeilijke tijd maar samen staan we sterk!!!!!!!

Wij van de Lidwinabezoekersgroep willen graag voor u klaarstaan op elke manier die mogelijk is. Heeft uzelf, of kent u iemand die hulp nodig heeft, of een steuntje in de rug. laat het ons weten zodat wij kunnen helpen. Met een telefoontje, boodschappen doen of wat verder nodig is. Laat van u horen en wij proberen het te regelen. U kunt bellen naar:

Matthy Hogeling: 0513-431946 of 06-57063236

en naar Riekie Witteveen: 06-10675820

‘Gods Woord op zondag’

Zoals u op de voorzijde van dit inlegvel hebt kunnen lezen, komt er voor iedere zondag een artikel op de website te staan onder de titel ‘Gods Woord op zondag’. Deze zal ik ook per mail verspreiden. Als u deze nieuwsbrief afgelopen weekend nog niet heeft ontvangen kunt u zich aanmelden door een email naar pastorhoogma@dechristoffel.nl te sturen.

Mocht u geen computer hebben en wel deze nieuwsbrieven willen ontvangen, en niet iemand in uw directe omgeving heeft, die deze voor u kan uitprinten, dan kunt u uw naam en adres doorgeven:

– door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen.

– of het door te geven aan pastor Hoogma 0611448652

 

Sterkte voor iedereen.Eerst aanspreekbare pastor

01 juni 2019

Per 01 juni 2019 is pastor R. Hoogma de eerst-aanspreekbare pastor voor Sloten, Balk en St. Nicolaaga.

Op de startpagina vind u een volledig overzicht van het pastoraal team, inclusief e-mailadres en telefoonnummers.Kerkfotografie

Begin september 2017 heeft mevrouw Diana Nieuwold foto’s gemaakt van de kerk van St. Nicolaasga en Sloten. Al in een eerder stadium heeft zij ook foto’s gemaakt van de kerk van Bakhuizen en Woudsend.

Op haar website schrijft ze: “Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Uitnodigend en inspirerend. Er is niet geselecteerd op denominatie of architectuur. Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. We hopen bovendien dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons.”

De foto’s staan inmiddels ook online:

St.Nicolaasga: http://kerkfotografie.nl/sint-nicolaas-sint-nicolaasga
Sloten: http://kerkfotografie.nl/heilige-fredericus-sloten

Bekijk ook de opname van RTV Drenthe over Diana Nieuwold.