Locatieraad

 LOCATIERAAD H. NICOLAAS, ST. NICOLAASGA

De locatieraad regelt de praktische gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap. De raad vergadert maandelijks. Beheer, financiën, communicatie, catechese, diaconie, gemeenschapsvorming en liturgie zijn vaste agendapunten.
De locatieraad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap H. Nicolaas in St. Nicolaasga bestaat uit de volgende leden:

voorzitter

M. Meijer – Hooghiemstra, Kempenaerlaan 23, 8521 KR St. Nicolaasga

telefoon:  0513-432184

secretaris

Vacant – interesse? email: locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

bouwzaken

Vacant – interesse? email: locatiesintnicolaasga@dechristoffel.nl

diaconie

E. Kramer – Dijkstra, Houtsnip 12, 8521 RG St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432032

afgevaardigde Liturgie

M. Meijer – Hooghiemstra, Kempenaerlaan 23, 8521 KR St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432184

afgevaardigde locatie Sloten 

Francine Vermeltfoort- Verstegen, Scharren 15 8517 HM Scharsterbrug

budgethouder

B. Kramer, Houtsnip 12, 8521 RG St. Nicolaasga

telefoon: 0513-432032