Koren

NICOLAASKOOR

Herenkoor
Herenkoor, ca. 1976

R.K. Gemengd Koor, 1980
R.K. Gemengd Koor, 1980
 Namen Herenkoor, ca. 1976 Namen R.K. Gemengd Koor, 1980

De parochie kent al sinds mensenheugenis een zangkoor van heren, van oudsher R.K. Kerkkoor genaamd. Wanneer dit precies is opgericht valt moeilijk te achterhalen. Op initiatief van kapelaan Pol (1966-1970) werd naast dit herenkoor ook een dameskoor opgericht, voornamelijk eerst bedoeld om de doordeweekse diensten zoals rouw- en trouwvieringen te verzorgen. Deze vieringen waren voor het herenkoor bezwaarlijk geworden. Tijdens het pastoraat van pastoor Ter Schure ( 1953-1969) ontwikkelde zich een samenwerking tussen het heren- en dameskoor en hieruit is het R.K. Gemengd Koor ontstaan. Dit koor kreeg later, begin 21e eeuw, de naam Nicolaaskoor. Tot 2008 verzorgde het koor ook de rouw- en trouwdiensten (zie ook bij Laudate).

Hoogtepunt uit de geschiedenis van dit koor is ongetwijfeld de uitnodiging geweest om met enkele andere koren deel te nemen aan de ontvangst van Paus Johannes Paulus II op 12 mei 1985 te Utrecht.

Voorzitter: Jacob Jellesma
Dirigent: Jan Steven Wuite
Organist: Wisselend
Secretariaat: Ellie de Vries
Penningmeester: Douwe Smit


SAMENGESTELD KOOR

De rouw- en trouwvieringen  worden sinds 2008 verzorgd door dames en heren uit het Nicolaaskoor en zangers van andere koren of personen die niet bij een koor zijn aangesloten.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van de Jan Steven Wuite. Het koor repeteert iedere week in het Zalencentrum en is op oproep beschikbaar. Men wordt bij de zang begeleidt door verschillende organisten.

Dirigent: Jan Steven Wuite


JONGERENKOOR

Jongerenkoor, tussen 1941 - 1945
Jongerenkoor, tussen 1941 – 1945

In mei 1968 werd, eveneens op initiatief van kapelaan W. Pol, een jongerenkoor opgericht, begeleid door een combo. Henk van der Meer werd dirigent en Johan Kuipers organist. Al spoedig kreeg dit koor uitnodigingen om ook in andere kerken te komen zingen. Veel zangers zijn later overgegaan naar andere koren, met name het Amazonaskoor en had het jongerenkoor geen voldoende aanwas, waarna het werd opgeheven.

 Namen Jongerenkoor, tussen 1941 – 1945AMAZONASKOOR

Amazoneskoor, ca. 1969-1970
Amazonaskoor, ca. 1969-1970

Het was in St. Nicolaasga bekend dat in het missiegebied van de St. Nykster pater Joop de Lange in Carauari in het Amazonegebied een ontstellend gebrek was aan de meest elementaire levensbehoeften. De nood was er hoog. Voedseltekort, grote kindersterfte en melaatsheid waren oorzaak van een mensonwaardig bestaan. Het jongerenkoor van St. Nyk bood hulp aan. Door in diverse parochies en gemeenten te gaan zingen en collecteren werd geld ingezameld voor het werk van pater Joop. Daarnaast werden film- en dia-avonden verzorgd over het werk in de zgn. “Groene Hel”. Het koor had daarbij in augustus 1969 de naam aangenomen van “Amazonaskoor”. In 1972 werd een grammofoonplaat uitgegeven met de titel: “Amazonas zingt voor de Groene Hel”. Op de Eerste Pinksterdag van 1980 werd in het kader van de “week voor de Nederlandse missionarissen” in de parochiekerk een eucharistieviering gehouden m.m.v. het Amazonaskoor. Deze viering werd rechtstreeks door de K.R.O. televisie uitgezonden. In 1980 werd een tweede grammofoonplaat gemaakt. In 1983 werd rond de bosvijver een twee dagen durend “Festa Amazonas” georganiseerd, dat door ruim twee duizend mensen werd bezocht. Sindsdien kreeg de bosvijver de naam “Amazonasvijver”. In 1986 werd er een “Mercado do Brasil”, een soort Braziliaanse markt, gehouden. Met alle optredens en acties werd door het Amazonaskoor meer dan één miljoen gulden bijeengebracht voor het werk van pater Joop de Lange.

Het koor werd in 1987 opgeheven. Pater Joop de Lange overleed op 13 mei 2008.KOOR MEIINOAR

Koor Meiinoar (foto Marten de Vries)
Koor Meiinoar (foto Marten de Vries)

Na het uiteenvallen van het Amazonaskoor werd in 1988 een nieuw jongerenkoor opgericht. Vele oud-leden van het Amazonaskoor sloten zich hierbij aan. Sinds 2003 is het koor niet meer alleen bestemd voor jongeren maar noemt het zich “themakoor”. Het koor verzorgt nog steeds de kerkdiensten mee en geeft daarnaast vele uitvoeringen en concerten. Zelfs een uitvoering op de bouwsteigers van de toren, oktober 2005, en een openluchtmis op het eiland in het Tjeukemeer behoren tot het repertoire.

Voorzitter: Sjoerd van Aalsum
Dirigent: Jan Steven Wuite
Combo: vacature vacant
Secretariaat: Catrien Nota-Werkman
E-mail:   Cy Nota Werkman <koormeiinoar@outlook.com>
Website: www.koormeiinoar.nl


KINDERKOOR: ÛNDER DE TOER

Jeugdkoor Ûnder de toer, 1997
Jeugdkoor Ûnder de toer, 1997

Al in 1963 werd door kapelaan Kouwenberg een jeugdkoor opgericht. Uiteraard kent een jeugdkoor veel verval en vernieuwing. Het huidige jeugdkoor heeft de naam Ûnder de toer gekregen en verzorgt mede de vieringen in de kerk.

Namen Jeugdkoor Under de toer, 1997

Voorzitter: vacant
Dirigent: Janneke de Lange-de Haan
Combo: Janneke de Lange-de Haan
Secretariaat: Klaske van der Sluis, gerritj_klaske@hotmail.com
Penningmeester: Ria Zuchowski, riazuchowski@gmail.com
Liturgie: Anita Sietsma, anitasietsma@hotmail.com
Algemeen lid: Sandra Hilverda: Hilverda05@hetnet.nl


“IN DULCE JUBILO”

Koor In Dulce Jubilo
Koor In JubilDulce o

Namen koor In Dulce Jubilo

Een koor wat niet onvermeld mag blijven maar allang niet meer bestaat is het in 1941 door kapelaan de Groot opgerichte “In dulce jubilo”. Een gemengde zangvereniging waarvan kapelaan de Groot de leiding op zich nam. De vereniging had nog maar enkele repetities gehad of men zag zich genoodzaakt te stoppen vanwege een verbodsbepaling van de Duitse overheid. Men diende zich namelijk aan te sluiten bij de zgn. Cultuurkamer, iets dat men weigerde. Nog maar nauwelijks was de bevrijding een feit, of men kwam opnieuw bijeen.
Op 10 mei 1945 startte men weer vol goede moed. Men deed veel mee aan zangconcoursen en won menige prijs. Op het hoogtepunt waren er meer dan 100 zangers. Toch moest men in de loop der jaren herhaaldelijk actie voeren om het ledental op peil te houden. Het nieuwe medium televisie was een der schuldigen. In 1962 besloot men de vereniging op te heffen.


GASTKOREN

Ook gastkoren zijn van harte welkom in de H. Nicolaaskerk van St. Nicolaasga. In de afgelopen jaren traden o.a. de volgende koren op:

Looft-den-Heere-uit-Vaassen-nov.2017
Looft-den-Heere-uit-Vaassen-nov.2017

 

INTERKERKELIJK MANNENKOOR DRACHTEN, dec. 2017
INTERKERKELIJK MANNENKOOR DRACHTEN, dec. 2017

 

Westlands Mannenkoor, 2016
Westlands-Mannenkoor-2016

 

Byzanthijns Mannenkoor Friesland, 2018
Byzanthijns Mannenkoor Friesland, 2018